KAP ***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

16.08.2023 - 21:52
KAP ***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.800.000 -296.231 2.366.895 -42 794.629 7.777.801 1.434.187 15.877.239 15.877.239
Transferler
90.754 1.343.433 -1.434.187 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.449.209 1.449.209 1.449.209
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-375.997 -375.997 -375.997
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.800.000 -296.231 2.366.895 -42 885.383 8.745.237 1.449.209 16.950.451 16.950.451
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.800.000 -296.231 2.366.895 -42 885.383 8.745.237 3.041.393 18.542.635 18.542.635
Transferler
101.111 2.940.282 -3.041.393 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.629.428 2.629.428 2.629.428
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
15 -869.557 -869.557 -869.557
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-423.180 -423.180 -423.180
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
70.728 70.728 70.728
Dönem Sonu Bakiyeler
3.800.000 -719.411 2.366.895 -42 986.494 70.728 10.815.962 2.629.428 19.950.054 19.950.054


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.844.486 431.271
Dönem Karı (Zararı)
2.629.428 1.449.209
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-319.260 672.530
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 13.636 12.255
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
339.041 627.593
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9,18 339.041 627.593
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
37.048 99.770
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
32.605 12.992
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12,18 4.394 85.109
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 49 1.669
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-708.985 -58.521
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18,19 -1.717.753 -442.023
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18,19 1.008.768 383.502
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -8.567
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
21 0 -8.567
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.974.126 -1.199.388
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.154.501 -6.626
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-28.225 14.971
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.126.276 -21.597
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.415.174 -886.621
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
883.183 -4.914.140
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.018.412 2.596.789
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.059.097 2.447.027
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.040.685 149.762
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.617.948 3.809.046
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-938.918 -1.797.836
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
6.284.294 922.351
Alınan Faiz
329.634 23.290
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.129 -243
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-768.313 -514.127
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-16.604 -139.479
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-600 -150.000
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0 500
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 15.254
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-16.004 -5.233
Alınan Faiz
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-809.473 229.941
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-423.180 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.119.728 3.003.800
Kredilerden Nakit Girişleri
1.100.000 1.751.200
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
2.019.728 1.252.600
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.955.173 -2.231.862
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.281.923 -1.231.862
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-1.673.250 -1.000.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Ödenen Temettüler
15 -869.557 -375.997
Ödenen Faiz
-538.873 -351.509
Alınan Faiz
857.582 185.509
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.018.409 521.733
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.018.409 521.733
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 5.183.773 2.993.647
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 10.202.182 3.515.380


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 12.088.700 6.006.675
Finansal Yatırımlar
0 0
Ticari Alacaklar
7 3.795.028 3.130.618
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20 28.225 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
3.766.803 3.130.618
Diğer Alacaklar
8 936.971 567.790
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
936.971 567.790
Stoklar
9 28.052.825 28.686.220
Peşin Ödenmiş Giderler
2.652.282 2.338.899
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
20 0 1.433.207
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 2.652.282 905.692
Diğer Dönen Varlıklar
13 1.405.463 823.546
ARA TOPLAM
48.931.269 41.553.748
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
48.931.269 41.553.748
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
5 648.637 648.037
Ticari Alacaklar
7 5.193.426 3.669.554
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5.193.426 3.669.554
Diğer Alacaklar
8 1.014 1.014
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 565.176 813.086
Maddi Duran Varlıklar
11 78.505 68.194
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.238 4.266
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.489.996 5.204.151
TOPLAM VARLIKLAR
55.421.265 46.757.899
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 1.629.989 1.190.213
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 2.123.995 1.734.722
Ticari Borçlar
7 2.186.902 2.894.484
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
20 0 1.774.954
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.186.902 1.119.530
Diğer Borçlar
8 711.820 489.131
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
711.820 489.131
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 25.989.508 18.398.307
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
20 2.408.775 1.004.342
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
23.580.733 17.393.965
Kısa Vadeli Karşılıklar
285.980 271.822
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
38.841 29.077
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 247.139 242.745
ARA TOPLAM
32.928.194 24.978.679
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
32.928.194 24.978.679
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 2.339.440 3.076.021
Ticari Borçlar
86 20
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 86 20
Diğer Borçlar
138.617 117.382
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 138.617 117.382
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.738 4.738
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 4.738 4.738
Uzun Vadeli Karşılıklar
60.136 38.424
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
60.136 38.424
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.543.017 3.236.585
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
35.471.211 28.215.264
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
19.950.054 18.542.635
Ödenmiş Sermaye
15 3.800.000 3.800.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-719.411 -296.231
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
2.366.895 2.366.895
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-42 -42
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-42 -42
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
986.494 885.383
Diğer Özkaynak Payları
70.728 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10.815.962 8.745.237
Net Dönem Karı veya Zararı
2.629.428 3.041.393
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
19.950.054 18.542.635
TOPLAM KAYNAKLAR
55.421.265 46.757.899


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 9.997.479 4.522.808 6.010.563 2.350.576
Satışların Maliyeti
16 -6.349.527 -2.131.588 -4.435.377 -956.643
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.647.952 2.391.220 1.575.186 1.393.933
BRÜT KAR (ZARAR)
3.647.952 2.391.220 1.575.186 1.393.933
Genel Yönetim Giderleri
17 -1.317.079 -307.710 -303.439 -201.452
Pazarlama Giderleri
17 -172.827 -56.323 -125.503 -30.030
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 881.603 336.537 719.636 239.734
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -759.875 -758.831 -504.774 -573.014
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.279.774 1.604.893 1.361.106 829.171
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 8.567 0 8.567
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.279.774 1.613.460 1.361.106 837.738
Finansman Gelirleri
19 974.962 219.522 719.727 89.772
Finansman Giderleri
19 -625.308 -383.773 -376.772 -249.454
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.629.428 1.449.209 1.704.061 678.056
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.629.428 1.449.209 1.704.061 678.056
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.629.428 1.449.209 1.704.061 678.056
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.629.428 1.449.209 1.704.061 678.056
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.629.428 1.449.209 1.704.061 678.056
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.629.428 1.449.209 1.704.061 678.056http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186237


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.057 Değişim: -0,37% Hacim : 81.238 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 8.023 05.12.2023 Yüksek 8.121
Açılış: 8.095
28,8840 Değişim: -0,10%
Düşük 28,8018 05.12.2023 Yüksek 28,9495
Açılış: 28,9143
31,1735 Değişim: -0,55%
Düşük 31,1563 05.12.2023 Yüksek 31,4009
Açılış: 31,3467
1.874,62 Değişim: -0,53%
Düşük 1.868,99 05.12.2023 Yüksek 1.898,57
Açılış: 1.884,54
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.