KAP ***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

08.11.2021 - 18:49
KAP ***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.800.000 -284.480 2.366.895 -42 721.110 6.364.433 780.506 13.748.422 13.748.422
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
31.961 748.545 -780.506 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
588.936 588.936 588.936
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
-73.846 -73.846 -73.846
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-11.751 -11.751 -11.751
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.800.000 0 0 0 0 -296.231 0 2.366.895 0 0 0 0 0 0 -42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 753.071 0 0 0 7.039.132 588.936 0 14.251.761 0 14.251.761
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.800.000 -296.231 2.366.895 -42 753.071 7.039.132 859.671 14.522.496 14.522.496
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
41.558 818.113 -859.671 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.117.029 1.117.029 1.117.029
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
-79.444 -79.444 -79.444
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.800.000 0 0 0 0 -296.231 0 2.366.895 0 0 0 0 0 0 -42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 794.629 0 0 0 7.777.801 1.117.029 0 15.560.081 0 15.560.081


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
474.308 2.021.273
Dönem Karı (Zararı)
1.117.029 588.936
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
141.455 147.711
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17-18 25.671 22.372
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-87.758 122.553
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -87.758 122.553
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
14.102 16.656
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10.437 3.254
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 5.059 13.288
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 -1.394 114
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
189.440 -13.870
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-378.742 -373.393
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18-19 568.182 359.523
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-813.209 1.348.910
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-759.755 -153.424
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
35.290 132.649
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-795.045 -286.073
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
710.208 115.830
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.224.433 -292.194
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.077.327 1.393.306
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-965.286 19.093
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-112.041 1.374.213
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.019.360 1.202.800
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
518.738 -917.408
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
445.275 2.085.557
Alınan Faiz
272.786 51.604
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.630 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-242.123 -115.888
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
245.273 -280.086
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
5 -50.000 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
304.764 48.075
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0 -338.021
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-13.111 -2.410
Alınan Faiz
2.624 601
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
996 11.669
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-653.802 181.962
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
15 0 -11.751
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.988.000 3.679.471
Kredilerden Nakit Girişleri
1.030.000 2.224.471
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
958.000 1.455.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.251.105 -3.155.673
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.304.105 -1.162.775
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-947.000 -1.992.898
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Ödenen Temettüler
15 -79.444 -73.846
Ödenen Faiz
-406.154 -328.107
Alınan Faiz
94.901 113.346
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -41.478
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
65.779 1.923.149
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
65.779 1.923.149
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.067.478 395.219
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.133.257 2.318.368


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.501.473 1.951.089
Finansal Yatırımlar
5 119 306.015
Ticari Alacaklar
2.961.864 2.483.657
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20 15.219 50.509
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.946.645 2.433.148
Diğer Alacaklar
8 582.526 922.557
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
582.526 922.557
Stoklar
9 16.946.201 15.192.343
Peşin Ödenmiş Giderler
14 967.582 1.632.900
Diğer Dönen Varlıklar
13 148.522 252.373
ARA TOPLAM
23.108.287 22.740.934
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
23.108.287 22.740.934
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
5 423.037 373.037
Ticari Alacaklar
7 3.716.945 3.711.004
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
3.716.945 3.711.004
Diğer Alacaklar
8 1.014 1.014
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 851.338 772.076
Maddi Duran Varlıklar
11 78.977 72.385
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.447 3.760
Diğer Duran Varlıklar
13 0 4.383
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.074.758 4.937.659
TOPLAM VARLIKLAR
28.183.045 27.678.593
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 676.791 479.031
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 2.041.875 1.599.188
Ticari Borçlar
7 1.854.758 2.469.125
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
20 749.653 1.280.864
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.105.105 1.188.261
Diğer Borçlar
8 116.636 586.848
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
116.636 586.848
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5.703.644 4.879.623
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
20 202.488 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5.501.156 4.879.623
Kısa Vadeli Karşılıklar
148.128 139.047
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17.112 13.090
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 131.016 125.957
ARA TOPLAM
10.541.832 10.152.862
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.541.832 10.152.862
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 1.983.299 2.931.094
Ticari Borçlar
2.099 28
Diğer Borçlar
77.235 56.520
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.738 4.738
Uzun Vadeli Karşılıklar
13.761 10.855
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13.761 10.855
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.081.132 3.003.235
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
12.622.964 13.156.097
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
15.560.081 14.522.496
Ödenmiş Sermaye
15 3.800.000 3.800.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-296.231 -296.231
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
2.366.895 2.366.895
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-42 -42
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-42 -42
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
794.629 753.071
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
7.777.801 7.039.132
Net Dönem Karı veya Zararı
1.117.029 859.671
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
15.560.081 14.522.496
TOPLAM KAYNAKLAR
28.183.045 27.678.593


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 4.742.530 3.622.126 1.918.942 2.267.892
Satışların Maliyeti
16 -3.209.254 -2.709.112 -1.303.800 -1.856.659
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.533.276 913.014 615.142 411.233
BRÜT KAR (ZARAR)
1.533.276 913.014 615.142 411.233
Genel Yönetim Giderleri
17 -284.317 -208.347 -79.154 -94.350
Pazarlama Giderleri
17 -46.385 -48.907 -15.140 -26.230
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 491.132 401.296 155.980 167.557
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -283.301 -243.593 -183.286 -55.716
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.410.405 813.463 493.542 402.494
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
2.624 3.591 0 2.992
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.413.029 817.054 493.542 405.486
Finansman Gelirleri
19 98.627 131.415 29.904 59.517
Finansman Giderleri
19 -394.627 -359.533 -166.640 RDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.117.029 588.936 356.806 331.704
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.117.029 588.936 356.806 331.704
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.117.029 588.936 356.806 331.704
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.117.029 588.936 356.806 331.704
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.117.029 588.936 356.806 331.704
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.117.029 588.936 356.806 331.704http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975982


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.905 Değişim: -0,29% Hacim : 8.001 Mio.TL Son veri saati : 11:51
Düşük 1.880 25.01.2022 Yüksek 1.934
Açılış: 1.928
13,5687 Değişim: 0,46%
Düşük 13,4195 25.01.2022 Yüksek 13,5709
Açılış: 13,5068
15,3381 Değişim: 0,24%
Düşük 15,1919 25.01.2022 Yüksek 15,3406
Açılış: 15,3013
800,76 Değişim: 0,03%
Düşük 794,93 25.01.2022 Yüksek 802,39
Açılış: 800,49
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.