KAP ***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

11.05.2021 - 00:31
KAP ***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.800.000 -284.480 2.366.895 -42 721.110 6.364.433 780.506 13.748.422 13.748.422
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
780.506 -780.506 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
129.824 129.824 129.824
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-11.751 -11.751 -11.751
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.800.000 0 0 0 0 -296.231 0 2.366.895 0 0 0 0 0 0 -42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 721.110 0 0 0 7.144.939 129.824 0 13.866.495 0 13.866.495
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.800.000 -296.231 2.366.895 -42 753.071 7.039.132 859.671 14.522.496 14.522.496
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
859.671 -859.671 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
241.697 241.697 241.697
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.800.000 0 0 0 0 -296.231 0 2.366.895 0 0 0 0 0 0 -42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 753.071 0 0 0 7.898.803 241.697 0 14.764.193 0 14.764.193


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
101.079 243.011
Dönem Karı (Zararı)
241.697 129.824
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-640 130.375
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17-18 8.971 15.200
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-16.851 91.104
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -16.851 91.104
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.995 7.650
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5.344 -981
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 1.809 2.924
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 -158 5.707
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
245 16.421
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18-19 -120.336 -122.578
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 120.581 138.999
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-148.450 -2.177
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-188.332 569.053
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
42.470 923
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-230.802 568.130
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-32.188 -130.657
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-128.382 -361.032
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-432.636 197.542
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-61.464 -17.963
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-371.172 215.505
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
427.509 -309.687
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
205.579 32.604
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
92.607 258.022
Alınan Faiz
63.985 19.646
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-455 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-55.058 -34.657
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
288.533 4.164
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
5 -12.500 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
304.764 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.457 -1.369
Alınan Faiz
2.624 3
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-2.898 5.530
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-392.283 515.381
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
15 0 -11.751
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
597.000 2.048.240
Kredilerden Nakit Girişleri
200.000 1.498.240
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
397.000 550.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-848.281 -1.427.469
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-398.281 -877.469
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-450.000 -550.000
Ödenen Temettüler
0 0
Ödenen Faiz
-186.298 -121.951
Alınan Faiz
45.296 28.312
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.671 762.556
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.671 762.556
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.067.478 395.219
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.064.807 1.157.775


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.745.151 1.951.089
Finansal Yatırımlar
5 1.161 306.015
Ticari Alacaklar
7 3.014.299 2.483.657
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20 8.039 50.509
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
3.006.260 2.433.148
Diğer Alacaklar
8 947.175 922.557
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
947.175 922.557
Stoklar
9 16.121.608 15.192.343
Peşin Ödenmiş Giderler
14 1.639.224 1.632.900
Diğer Dönen Varlıklar
13 257.874 252.373
ARA TOPLAM
23.726.492 22.740.934
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
23.726.492 22.740.934
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
5 385.537 373.037
Ticari Alacaklar
7 3.266.978 3.711.004
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
3.266.978 3.711.004
Diğer Alacaklar
8 1.014 1.014
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 871.804 772.076
Maddi Duran Varlıklar
11 73.651 72.385
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.193 3.760
Diğer Duran Varlıklar
13 0 4.383
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.603.177 4.937.659
TOPLAM VARLIKLAR
28.329.669 27.678.593
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 612.791 479.031
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 1.725.824 1.599.188
Ticari Borçlar
7 2.819.374 2.469.125
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
20 2.004.404 1.280.864
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
814.970 1.188.261
Diğer Borçlar
8 578.886 586.848
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
578.886 586.848
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 5.263.485 4.879.623
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5.263.485 4.879.623
Kısa Vadeli Karşılıklar
140.250 139.047
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12.484 13.090
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 127.766 125.957
ARA TOPLAM
11.140.610 10.152.862
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.140.610 10.152.862
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 2.353.017 2.931.094
Ticari Borçlar
2.147 28
Diğer Borçlar
53.071 56.520
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.738 4.738
Uzun Vadeli Karşılıklar
11.893 10.855
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11.893 10.855
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.424.866 3.003.235
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
13.565.476 13.156.097
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
14.764.193 14.522.496
Ödenmiş Sermaye
15 3.800.000 3.800.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-296.231 -296.231
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
2.366.895 2.366.895
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-42 -42
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-42 -42
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
753.071 753.071
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
7.898.803 7.039.132
Net Dönem Karı veya Zararı
241.697 859.671
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
14.764.193 14.522.496
TOPLAM KAYNAKLAR
28.329.669 27.678.593


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 798.184 686.839
Satışların Maliyeti
16 -487.967 -402.738
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
310.217 284.101
BRÜT KAR (ZARAR)
310.217 284.101
Genel Yönetim Giderleri
17 -68.455 -49.223
Pazarlama Giderleri
17 -12.838 -11.779
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 106.277 148.917
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -24.538 -130.543
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
310.663 241.473
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
2.624 3
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
313.287 241.476
Finansman Gelirleri
19 49.022 27.353
Finansman Giderleri
19 -120.612 -139.005
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
241.697 129.824
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
241.697 129.824
DÖNEM KARI (ZARARI)
241.697 129.824
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
241.697 129.824
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
241.697 129.824
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
241.697 129.824http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936093


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.393 Değişim: 0,09% Hacim : 11.641 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.380 30.07.2021 Yüksek 1.393
Açılış: 1.383
8,4381 Değişim: -0,21%
Düşük 8,3933 30.07.2021 Yüksek 8,4894
Açılış: 8,4556
10,0365 Değişim: -0,32%
Düşük 9,9678 30.07.2021 Yüksek 10,0970
Açılış: 10,0686
492,59 Değişim: -0,93%
Düşük 490,25 30.07.2021 Yüksek 498,90
Açılış: 497,19
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.