KAP ***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

18.08.2020 - 18:13
KAP ***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.800.000 -284.480 2.366.895 -42 662.853 5.271.709 1.268.049 13.084.984 -1.466 13.083.518
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
58.532 1.209.517 -1.268.049 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
365.859 365.859 -48 365.811
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-118.826 -118.826 -118.826
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.800.000 -284.480 2.366.895 -42 721.385 6.362.400 365.859 13.332.017 -1.514 13.330.503
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.800.000 -284.480 2.366.895 -42 721.385 6.362.400 778.369 13.744.527 -1.485 13.743.042
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
778.369 -778.369 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
237.672 237.672 309 237.981
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-11.751 -11.751 -11.751
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.800.000 0 0 0 0 -296.231 0 2.366.895 0 0 0 0 0 0 -42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 721.385 0 0 0 7.140.769 237.672 0 13.970.448 -1.176 13.969.272


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
275.889 -508.645
Dönem Karı (Zararı)
237.981 365.811
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
149.177 14.348
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17-18 15.936 3.718
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
147.822 33.345
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 147.822 33.345
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.621 -16.394
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.387 5.631
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 5.223 -22.438
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 -989 413
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-26.747 -387
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18-19 -250.369 -387.231
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 223.622 386.844
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
949 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 5.596 -5.934
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-78.416 -858.627
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
365.456 -1.218.274
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
150.219 -585.084
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
215.237 -633.190
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-78.199 -175.628
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-750.815 1.205.606
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
228.127 -138.507
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.073 35.641
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
227.054 -174.148
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
467.779 -634.527
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-310.764 102.703
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
308.742 -478.468
Alınan Faiz
31.270 44.354
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-75 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-64.048 -74.531
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-23.332 -101.260
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0 -47.477
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
10.000 50
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-38.021 -10.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.910 -71.107
Alınan Faiz
599 166
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
12.000 27.108
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
889.977 568.400
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
15 -11.751 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.343.971 2.478.406
Kredilerden Nakit Girişleri
2.288.971 1.356.819
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
1.055.000 1.121.587
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.294.750 -1.575.499
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.051.852 -618.499
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-1.242.898 -957.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-438 0
Ödenen Temettüler
0 -118.826
Ödenen Faiz
-162.007 -255.405
Alınan Faiz
53.734 49.543
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-38.782 -9.819
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.142.534 -41.505
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.142.534 -41.505
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 432.038 494.226
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.574.572 452.721


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.004.670 546.968
Finansal Yatırımlar
5 39.335 22.370
Ticari Alacaklar
7 2.635.393 2.916.749
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
21 329.722 479.941
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.305.671 2.436.808
Diğer Alacaklar
8 1.208.595 1.139.809
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
21 570 762
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.208.025 1.139.047
Stoklar
9 14.429.997 13.782.778
Peşin Ödenmiş Giderler
14 1.765.609 1.750.228
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20 0 2.993
Diğer Dönen Varlıklar
13 225.184 230.934
ARA TOPLAM
22.308.783 20.392.829
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
22.308.783 20.392.829
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 836 836
Ticari Alacaklar
3.116.732 3.067.809
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 3.116.732 3.067.809
Diğer Alacaklar
8 46.317 42.035
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
21 28.503 24.616
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
17.814 17.419
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
6.387 7.331
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 435.919 480.145
Maddi Duran Varlıklar
11 105.290 105.913
Kullanım Hakkı Varlıkları
514 539
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.958 4.393
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 1.858 7.454
Diğer Duran Varlıklar
13 70.537 75.958
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.789.348 3.792.413
TOPLAM VARLIKLAR
26.098.131 24.185.242
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 952.031 1.864.938
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 1.690.346 1.313.683
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.794 2.988
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
21 3.794 2.988
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.686.552 1.310.695
Banka Kredileri
1.686.552 1.310.695
Ticari Borçlar
7 762.456 505.768
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
21 7.867 25.803
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
754.589 479.965
Diğer Borçlar
8 567.368 571.706
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
399 397
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
566.969 571.309
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 4.675.654 4.344.566
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
21 64.732 64.732
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.610.922 4.279.834
Kısa Vadeli Karşılıklar
127.418 121.389
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11.954 11.148
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 115.464 110.241
ARA TOPLAM
8.775.273 8.722.050
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.775.273 8.722.050
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 3.226.436 1.590.567
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.639 3.003
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
21 2.639 3.003
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.223.797 1.587.564
Banka Kredileri
3.223.797 1.587.564
Ticari Borçlar
9 102
Diğer Borçlar
45.819 48.887
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.738 4.591
Uzun Vadeli Karşılıklar
14.427 13.846
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14.427 13.846
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 62.157 62.157
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.353.586 1.720.150
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
12.128.859 10.442.200
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
13.970.448 13.744.527
Ödenmiş Sermaye
15 3.800.000 3.800.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-296.231 -284.480
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
2.366.895 2.366.895
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-42 -42
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-42 -42
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
721.385 721.385
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
7.140.769 6.362.400
Net Dönem Karı veya Zararı
237.672 778.369
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.176 -1.485
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
13.969.272 13.743.042
TOPLAM KAYNAKLAR
26.098.131 24.185.242


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 1.369.520 3.174.131 672.931 1.933.969
Satışların Maliyeti
16 -868.124 -2.681.103 -456.347 -1.496.464
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
501.396 493.028 216.584 437.505
BRÜT KAR (ZARAR)
501.396 493.028 216.584 437.505
Genel Yönetim Giderleri
17 -131.419 -121.343 -73.490 -61.260
Pazarlama Giderleri
17 -23.423 -28.058 -11.404 -12.889
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 234.937 380.649 85.435 199.415
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -188.421 -62.224 -57.586 -33.662
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
393.070 662.052 159.539 529.109
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
599 166 596 1
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-949 -4.217 0 -1.412
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
392.720 658.001 160.135 527.698
Finansman Gelirleri
19 78.074 94.703 47.549 36.467
Finansman Giderleri
19 -227.217 -392.827 -88.816 -251.858
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
243.577 359.877 118.868 312.307
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.596 5.934 -6.243 -420
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -5.596 5.934 -6.243 -420
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
237.981 365.811 112.625 311.887
DÖNEM KARI (ZARARI)
237.981 365.811 112.625 311.887
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
309 -48 -1.332 -34
Ana Ortaklık Payları
237.672 365.859 113.957 311.921
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
237.981 365.811 112.625 311.887
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
309 -48 -1.332 -34
Ana Ortaklık Payları
237.672 365.859 113.957 311.921http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869727


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.381 Değişim: 0,36% Hacim : 39.185 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 2.346 23.05.2022 Yüksek 2.398
Açılış: 2.392
15,9298 Değişim: 0,03%
Düşük 15,9172 24.05.2022 Yüksek 15,9422
Açılış: 15,9256
16,9803 Değişim: -0,33%
Düşük 16,8668 24.05.2022 Yüksek 17,0666
Açılış: 17,036
949,52 Değişim: 0,08%
Düşük 948,57 24.05.2022 Yüksek 950,62
Açılış: 948,79
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.