KAP ***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

09.03.2020 - 23:17
KAP ***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.800.000 -284.480 2.378.513 -42 511.347 4.299.945 1.756.094 12.461.377 12.461.377
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-11.618 151.506 1.616.206 -1.756.094 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-644.442 -644.442
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
1.269.807 1.269.807
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.800.000 -284.480 2.366.895 -42 662.853 5.271.709 1.269.807 13.086.742 13.086.742
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.800.000 -284.480 2.366.895 -42 662.853 5.271.709 1.269.807 13.086.742 13.086.742
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
58.257 1.211.550 -1.269.807 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
780.506 780.506 780.506
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
16 -118.826 -118.826 -118.826
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.800.000 -284.480 2.366.895 -42 721.110 6.364.433 780.506 13.748.422 13.748.422


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-491.556 -200.348
Dönem Karı (Zararı)
780.506 1.269.807
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
451.980 166.974
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19-20 28.521 7.329
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
137.706 160.525
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 109.533 160.525
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 28.173 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-13.141 86.626
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 5.681 4.375
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 -21.262 84.587
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 2.440 -2.336
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
298.894 -87.506
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20-21-22 -447.310 -637.721
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 746.204 550.215
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.732.543 -1.567.848
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.335.898 -247.462
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-469.230 -2.472
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.866.668 -244.990
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-107.734 -871.275
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.647.474 -485.938
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-499.741 -625.529
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-5.042 -650.750
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-494.699 25.221
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-488.764 339.591
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
52.120 322.765
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-500.057 -131.067
Alınan Faiz
143.561 131.033
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-6 -848
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-135.054 -199.466
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-138.135 31.231
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-47.514 -99.403
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-85.000 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
12.013 15.466
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-10.000 -7.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9-10-11 -39.485 -1.403
Alınan Faiz
21 174 208
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
31.677 123.363
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
653.016 155.930
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.272.675 1.725.034
Kredilerden Nakit Girişleri
5 2.944.675 788.034
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
5 2.328.000 937.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.974.255 -720.163
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -2.022.009 -450.163
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
5 -1.952.246 -270.000
Ödenen Temettüler
16 -118.826 -644.442
Ödenen Faiz
5 -592.597 -317.241
Alınan Faiz
77.786 112.945
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-11.767 -203
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
23.325 -13.187
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
23.325 -13.187
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 371.894 385.081
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 395.219 371.894


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 510.149 552.539
Finansal Yatırımlar
4 22.370 54.442
Ticari Alacaklar
6 2.908.714 1.573.649
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
25 479.941 10.711
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.428.773 1.562.938
Diğer Alacaklar
7 1.137.921 1.157.651
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.137.921 1.157.651
Stoklar
8 12.839.594 14.749.905
Peşin Ödenmiş Giderler
15 1.748.382 1.430.563
Diğer Dönen Varlıklar
14 196.514 291.880
ARA TOPLAM
19.363.644 19.810.629
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
19.363.644 19.810.629
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
4 373.037 288.000
Ticari Alacaklar
6 3.067.809 1.895.829
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
3.067.809 1.895.829
Diğer Alacaklar
7 1.014 1.014
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 499.654 367.382
Maddi Duran Varlıklar
10 65.370 63.494
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 3.771 1.824
Diğer Duran Varlıklar
14 37.198 231.222
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.047.853 2.848.765
TOPLAM VARLIKLAR
23.411.497 22.659.394
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 1.864.938 800.504
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 1.310.695 976.999
Ticari Borçlar
6 489.368 965.530
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
25 19.297 69.985
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
470.071 895.545
Diğer Borçlar
7 569.451 631.778
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
569.451 631.778
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 3.669.456 4.225.299
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
25 64.732 64.732
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.604.724 4.160.567
Kısa Vadeli Karşılıklar
119.716 137.628
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 9.475 6.125
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 110.241 131.503
ARA TOPLAM
8.023.624 7.737.738
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.023.624 7.737.738
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 1.587.564 1.685.943
Ticari Borçlar
102 69.327
Diğer Borçlar
rler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.738 3.175
Uzun Vadeli Karşılıklar
10.002 7.677
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 10.002 7.677
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.639.451 1.834.914
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
9.663.075 9.572.652
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
13.748.422 13.086.742
Ödenmiş Sermaye
16 3.800.000 3.800.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-284.480 -284.480
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
2.366.895 2.366.895
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-42 -42
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-42 -42
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
721.110 662.853
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
6.364.433 5.271.709
Net Dönem Karı veya Zararı
780.506 1.269.807
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
13.748.422 13.086.742
TOPLAM KAYNAKLAR
23.411.497 22.659.394


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 5.645.593 3.917.974
Satışların Maliyeti
17 -4.098.950 -2.248.040
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.546.643 1.669.934
BRÜT KAR (ZARAR)
1.546.643 1.669.934
Genel Yönetim Giderleri
18 -289.176 -227.104
Pazarlama Giderleri
18 -64.564 -71.537
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 509.042 512.835
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -297.553 -268.539
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.404.392 1.615.589
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 174 208
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.404.566 1.615.797
Finansman Gelirleri
22 122.509 204.449
Finansman Giderleri
22 -746.569 -550.439
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
780.506 1.269.807
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
780.506 1.269.807
DÖNEM KARI (ZARARI)
780.506 1.269.807
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
780.506 1.269.807
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
780.506 1.269.807
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
780.506 1.269.807http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825890


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.391 Değişim: -1,63% Hacim : 14.073 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.389 18.06.2021 Yüksek 1.422
Açılış: 1.418
8,7373 Değişim: 0,21%
Düşük 8,6544 18.06.2021 Yüksek 8,7484
Açılış: 8,7193
10,3678 Değişim: -0,29%
Düşük 10,3179 18.06.2021 Yüksek 10,4039
Açılış: 10,3975
495,67 Değişim: -0,30%
Düşük 494,70 18.06.2021 Yüksek 502,48
Açılış: 497,14
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.