KAP ***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

07.11.2019 - 19:56
KAP ***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.800.000 -284.480 2.378.513 -42 511.347 4.299.945 1.756.094 12.461.377 12.461.377
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-11.618 151.506 1.616.206 -1.756.094 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.099.169 1.099.169
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-644.442 -644.442
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.800.000 -284.480 2.366.895 -42 662.853 5.271.709 1.099.169 12.916.104 12.916.104
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.800.000 -284.480 2.366.895 -42 662.853 5.271.709 1.269.807 13.086.742 13.086.742
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
58.257 1.211.550 -1.269.807 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
202.952 202.952 202.952
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
-118.826 -118.826 -118.826
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.800.000 -284.480 2.366.895 -42 721.110 6.364.433 202.952 13.170.868 13.170.868


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-507.180 -341.922
Dönem Karı (Zararı)
202.952 1.099.169
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
211.856 45.496
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 5.613 4.304
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
102.416 42.380
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 102.416 17.143
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 0 25.237
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.854 81.033
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.419 1.937
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 -1.615 76.017
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 2.050 3.079
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
99.973 -82.221
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-486.022 -452.592
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 585.995 370.371
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-906.912 -1.482.753
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.326.787 -461.171
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-469.617 -699
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-857.170 -460.472
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-22.515 -73.962
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.190.864 -1.567.757
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-476.343 796.647
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
31.884 70.347
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-508.227 726.300
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-368.704 202.143
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
96.573 -378.653
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-492.104 -338.088
Alınan Faiz
86.886 143.430
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-101.962 -147.264
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-56.548 106.354
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-47.477
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
50 13.116
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-10.000 -7.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-31.208 -346
Alınan Faiz
170 202
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
31.917 100.382
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
589.795 91.260
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.745.786 1.052.537
Kredilerden Nakit Girişleri
1.967.786 780.000
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
1.778.000 272.537
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.668.398 -212.950
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.011.398 -212.950
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-1.657.000 0
Ödenen Temettüler
-118.826 -644.442
Ödenen Faiz
-423.038 -169.555
Alınan Faiz
64.118 65.829
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-9.847 -159
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
26.067 -144.308
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
26.067 -144.308
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 371.894 385.081
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 397.961 240.773


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 471.184 552.539
Finansal Yatırımlar
5 31.028 54.442
Ticari Alacaklar
7 2.394.478 1.573.649
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20 480.328 10.711
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.914.150 1.562.938
Diğer Alacaklar
8 1.088.770 1.157.651
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.088.770 1.157.651
Stoklar
9 13.404.863 14.749.905
Peşin Ödenmiş Giderler
14 1.733.360 1.430.563
Diğer Dönen Varlıklar
13 93.900 291.880
ARA TOPLAM
19.217.583 19.810.629
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
19.217.583 19.810.629
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
5 288.037 288.000
Ticari Alacaklar
7 2.688.114 1.895.829
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.688.114 1.895.829
Diğer Alacaklar
8 1.014 1.014
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 446.538 367.382
Maddi Duran Varlıklar
11 60.703 63.494
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.224 1.824
Diğer Duran Varlıklar
13 98.295 231.222
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.586.925 2.848.765
TOPLAM VARLIKLAR
22.804.508 22.659.394
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 1.449.486 800.504
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 1.260.231 976.999
Ticari Borçlar
7 444.784 965.530
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
20 60.371 69.985
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
384.413 895.545
Diğer Borçlar
8 571.679 631.778
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 3.762.792 4.225.299
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
20 64.732 64.732
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.698.060 4.160.567
Kısa Vadeli Karşılıklar
138.308 137.628
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
8.420 6.125
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 129.888 131.503
ARA TOPLAM
7.627.280 7.737.738
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.627.280 7.737.738
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 1.858.744 1.685.943
Ticari Borçlar
72.232 69.327
Diğer Borçlar
61.845 68.792
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.738 3.175
Uzun Vadeli Karşılıklar
8.801 7.677
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
8.801 7.677
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.006.360 1.834.914
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
9.633.640 9.572.652
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
13.170.868 13.086.742
Ödenmiş Sermaye
15 3.800.000 3.800.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-284.480 -284.480
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
2.366.895 2.366.895
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-42 -42
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-42 -42
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
721.110 662.853
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
6.364.433 5.271.709
Net Dönem Karı veya Zararı
202.952 1.269.807
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
13.170.868 13.086.742
TOPLAM KAYNAKLAR
22.804.508 22.659.394


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 3.562.708 2.657.515 397.794 353.433
Satışların Maliyeti
16 -2.964.032 -1.320.636 -301.070 -288.250
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
598.676 1.336.879 96.724 65.183
BRÜT KAR (ZARAR)
598.676 1.336.879 96.724 65.183
Genel Yönetim Giderleri
17 -190.953 -158.576 -80.148 -53.244
Pazarlama Giderleri
17 -42.234 -41.706 -14.536 -13.828
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 463.837 465.948 84.349 166.199
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -144.830 -198.761 -82.723 -119.875
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
684.496 1.403.784 3.666 44.435
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
170 202 4 7
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
684.666 1.403.986 3.670 44.442
Finansman Gelirleri
19 104.647 65.841 29.465 8.516
Finansman Giderleri
19 -586.361 -370.658 -186.442 -84.594
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
202.952 1.099.169 -153.307 -31.636
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
202.952 1.099.169 -153.307 -31.636
DÖNEM KARI (ZARARI)
202.952 1.099.169 -153.307 -31.636
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
202.952 1.099.169 -153.307 -31.636
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
202.952 1.099.169 -153.307 -31.636
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
202.952 1.099.169 -153.307 -31.636http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797378


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.404 Değişim: -0,07% Hacim : 14.513 Mio.TL Son veri saati : 13:21
Düşük 2.389 05.07.2022 Yüksek 2.426
Açılış: 2.418
16,9802 Değişim: 0,92%
Düşük 16,7799 05.07.2022 Yüksek 16,9816
Açılış: 16,8262
17,4949 Değişim: -0,24%
Düşük 17,4582 05.07.2022 Yüksek 17,6240
Açılış: 17,5368
983,85 Değişim: 0,62%
Düşük 975,78 05.07.2022 Yüksek 985,93
Açılış: 977,78
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.