KAP ***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2019 - 19:38
KAP ***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-442.601 374.843
Dönem Karı (Zararı)
53.924 867.259
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-49.832 -11.281
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 1.889 1.790
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
19.120 30.963
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 19.120 7.630
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 0 23.333
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-15.623 -531
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.835 -607
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 -21.014 76
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 2.556 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-48.864 -43.503
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18,19 -189.790 -170.211
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 140.926 126.708
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 -6.354 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-424.176 -468.394
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-534.971 -137.115
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.064 1.254
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-537.035 -138.369
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-189.589 -5.653
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
318.478 -457.367
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-29.947 586.462
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-12.691 3.297
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-17.256 583.165
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-84.112 -364.945
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
95.965 -89.776
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-420.084 387.584
Alınan Faiz
29.576 31.734
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-52.093 -44.475
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-34.521 16.744
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-47.477 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
50 7.410
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0 -7.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.971 -734
Alınan Faiz
165 82
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
14.712 16.986
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
595.861 173.400
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.420.000 200.000
Kredilerden Nakit Girişleri
880.000 200.000
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
540.000 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-747.716 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-352.716 0
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-395.000 0
Ödenen Faiz
-86.588 -47.183
Alınan Faiz
10.203 20.639
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-38 -56
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
118.739 564.987
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
118.739 564.987
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
494.226 385.081
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 612.965 950.068


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.800.000 -284.480 2.378.513 -42 511.347 4.304.087 1.756.094 12.465.519 12.465.519
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
1.756.094 -1.756.094 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
867.259 867.259 867.259
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.800.000 -284.480 2.378.513 -42 511.347 6.060.181 867.259 13.332.778 13.332.778
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.800.000 -284.480 2.366.895 -42 662.853 5.271.709 1.268.049 13.084.984 -1.466 13.083.518
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
1.268.049 -1.268.049 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
53.938 53.938 -14 53.924
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.800.000 0 0 0 0 -284.480 0 2.366.895 0 0 0 0 0 0 -42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 662.853 0 0 0 6.539.758 53.938 0 13.138.922 -1.480 13.137.442


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 723.342 674.871
Finansal Yatırımlar
5 42.536 54.442
Ticari Alacaklar
2.349.505 1.622.995
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
21 10.557 12.621
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.338.948 1.610.374
Diğer Alacaklar
1.298.612 1.163.367
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
21 9.339 5.754
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.289.273 1.157.613
Stoklar
9 15.058.652 15.407.484
Peşin Ödenmiş Giderler
14 1.465.839 1.467.489
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20 0 3.052
Diğer Dönen Varlıklar
13 225.795 301.719
ARA TOPLAM
21.164.281 20.695.419
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
21.164.281 20.695.419
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
836 836
Ticari Alacaklar
7 1.855.100 1.895.829
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.855.100 1.895.829
Diğer Alacaklar
8 30.861 28.829
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
21 21.570 19.802
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.291 9.027
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5.061 7.866
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 401.574 390.340
Maddi Duran Varlıklar
11 65.082 66.342
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.937 1.984
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 6.742 388
Diğer Duran Varlıklar
13 248.277 231.437
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.617.470 2.623.851
TOPLAM VARLIKLAR
23.781.751 23.319.270
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 967.470 698.663
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 1.413.869 976.999
Ticari Borçlar
7 932.511 978.347
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
21 15.796 69.985
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
916.715 908.362
Diğer Borçlar
8 525.336 633.686
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
398 398
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
524.938 633.288
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 4.821.379 4.904.297
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
21 64.732 64.732
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.756.647 4.839.565
Kısa Vadeli Karşılıklar
116.914 137.659
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
6.394 6.125
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 110.520 131.534
ARA TOPLAM
8.777.479 8.329.651
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.777.479 8.329.651
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 1.668.521 1.685.943
Ticari Borçlar
51.740 77.349
Diğer Borçlar
68.782 68.792
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.379 3.175
Uzun Vadeli Karşılıklar
11.251 8.685
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11.251 8.685
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
62.157 62.157
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.866.830 1.906.101
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
10.644.309 10.235.752
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
13.138.922 13.084.984
Ödenmiş Sermaye
15 3.800.000 3.800.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-284.480 -284.480
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
2.366.895 2.366.895
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-42 -42
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-42 -42
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
662.853 662.853
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
6.539.758 5.271.709
Net Dönem Karı veya Zararı
53.938 1.268.049
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.480 -1.466
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
13.137.442 13.083.518
TOPLAM KAYNAKLAR
23.781.751 23.319.270


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 1.240.162 1.435.382
Satışların Maliyeti
16 -1.184.639 -537.046
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
55.523 898.336
BRÜT KAR (ZARAR)
55.523 898.336
Genel Yönetim Giderleri
17 -60.083 -40.415
Pazarlama Giderleri
17 -15.169 -13.716
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 181.234 161.965
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -28.562 -32.717
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
132.943 973.453
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
165 82
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-2.805
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
130.303 973.535
Finansman Gelirleri
19 58.236 20.646
Finansman Giderleri
19 -140.969 -126.922
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
47.570 867.259
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
6.354
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 6.354
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
53.924 867.259
DÖNEM KARI (ZARARI)
53.924 867.259
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-14 0
Ana Ortaklık Payları
53.938 867.259
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
53.924 867.259
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-14 0
Ana Ortaklık Payları
53.938 867.259http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/763328


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.419 Değişim: 0,10% Hacim : 12.776 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.412 17.09.2021 Yüksek 1.427
Açılış: 1.424
8,6468 Değişim: 1,42%
Düşük 8,5060 17.09.2021 Yüksek 8,6556
Açılış: 8,5258
10,1402 Değişim: 0,81%
Düşük 10,0237 17.09.2021 Yüksek 10,1765
Açılış: 10,0589
487,98 Değişim: 1,55%
Düşük 480,15 17.09.2021 Yüksek 488,34
Açılış: 480,52
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.