KAP ***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2018 - 23:52
KAP ***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.800.000 -262.857 2.378.513 -897 423.295 2.630.863 1.761.276 10.730.193 10.730.193
Transferler
1.761.276 -1.761.276 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
625.844 625.844 625.844
Dönem Sonu Bakiyeler
3.800.000 -262.857 2.378.513 -897 423.295 4.392.139 625.844 11.356.037 11.356.037
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.800.000 -284.480 2.378.513 -42 511.347 4.304.087 1.756.094 12.465.519 12.465.519
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-4.142 -4.142 -4.142
Transferler
-11.618 151.506 1.616.206 -1.756.094 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.130.805 1.130.805 1.130.805
Kar Payları
-644.442 -644.442 -644.442
Dönem Sonu Bakiyeler
3.800.000 -284.480 2.366.895 -42 662.853 5.271.709 1.130.805 12.947.740 12.947.740


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
746.364 -1.692.419
Dönem Karı (Zararı)
1.130.805 625.844
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
31.227 -22.596
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 3.172 3.447
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
40.779 21.510
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 15.542 21.510
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 25.237
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8.237 -97.950
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.347 -1.923
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 1.382 -41.181
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 5.508
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-54.846
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-20.961 50.397
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18,19 -306.778 -187.288
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 285.817 237.685
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-418.376 -2.338.171
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-243.431 -512.503
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
20 -84 7.391
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-243.347 -519.894
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-81.353 -143.112
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-368.284 -787.739
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
347.557 -1.658.075
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
20.626 -2.034.859
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
326.931 376.784
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.177 516.299
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-64.688 246.959
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
743.656 -1.734.923
Alınan Faiz
89.484 74.713
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-9
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-86.776 -32.200
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
52.431 -22.843
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
13.116 128.374
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-7.000 -4.831
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-749 -3.442
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-749 -3.442
Alınan Faiz
435 1.760
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
46.629 -144.704
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-270.487 1.243.240
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
610.000 1.379.963
Kredilerden Nakit Girişleri
610.000 1.379.963
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-154.595 -110.000
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-154.595 -110.000
Ödenen Temettüler
15 -644.442
Ödenen Faiz
-138.646 -59.422
Alınan Faiz
19 57.313 33.004
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-117 -305
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
528.308 -472.022
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
528.308 -472.022
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 385.081 985.315
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 913.389 513.293


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.489.956 897.501
Finansal Yatırımlar
5 133.525 186.274
Ticari Alacaklar
7 2.074.101 1.752.257
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20 8.323 8.239
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.065.778 1.744.018
Diğer Alacaklar
8 1.207.512 1.180.466
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.207.512 1.180.466
Stoklar
9 14.199.700 13.646.631
Peşin Ödenmiş Giderler
14 1.220.158 986.501
Diğer Dönen Varlıklar
13 167.248 146.708
ARA TOPLAM
20.492.200 18.796.338
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
20.492.200 18.796.338
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
7 1.432.930 1.686.645
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.432.930 1.686.645
Diğer Alacaklar
8 1.008 988
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
303.922 57.283
Maddi Duran Varlıklar
10 65.003 66.858
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.343 2.911
Diğer Duran Varlıklar
13 81.908 12.637
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.887.114 1.827.322
TOPLAM VARLIKLAR
22.379.314 20.623.660
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 773.040 482.364
Ticari Borçlar
7 2.038.532 1.266.648
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
20 832.853 744.713
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.205.679 521.935
Diğer Borçlar
8 568.484 554.767
Ertelenmiş Gelirler
14 3.597.715 3.728.717
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
20 64.732 64.732
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
3.532.983 3.663.985
Kısa Vadeli Karşılıklar
52.947 51.029
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
4.649 4.113
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 48.298 46.916
ARA TOPLAM
7.030.718 6.083.525
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.030.718 6.083.525
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 2.120.131 1.932.308
Ticari Borçlar
211.056 95.666
Diğer Borçlar
59.523 37.306
Ertelenmiş Gelirler
3.174 3.174
Uzun Vadeli Karşılıklar
6.972 6.162
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
6.972 2.400.856 2.074.616
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
9.431.574 8.158.141
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
12.947.740 12.465.519
Ödenmiş Sermaye
15 3.800.000 3.800.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-284.480 -284.480
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
2.366.895 2.378.513
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-42 -42
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-42 -42
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
662.853 511.347
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
5.271.709 4.304.087
Net Dönem Karı veya Zararı
1.130.805 1.756.094
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
12.947.740 12.465.519
TOPLAM KAYNAKLAR
22.379.314 20.623.660


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 2.304.082 1.367.485 868.700 533.393
Satışların Maliyeti
16 -1.032.386 -570.979 -495.340 -185.828
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.271.696 796.506 373.360 347.565
BRÜT KAR (ZARAR)
1.271.696 796.506 373.360 347.565
Genel Yönetim Giderleri
17 -105.332 -71.228 -64.917 -39.773
Pazarlama Giderleri
17 -27.878 -31.517 -14.162 -12.557
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 299.509 208.961 137.544 99.964
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -78.886 -87.225 -46.169 -20.431
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.359.109 815.497 385.656 374.768
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
435 1.760 353 399
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.359.544 817.257 386.009 375.167
Finansman Gelirleri
19 57.325 46.419 36.679 33.156
Finansman Giderleri
19 -286.064 -237.832 -159.142 -102.175
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.130.805 625.844 263.546 306.148
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.130.805 625.844 263.546 306.148
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.130.805 625.844 263.546 306.148
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.130.805 625.844 263.546 306.148
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.130.805 625.844 263.546 306.148
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.130.805 625.844 263.546 306.148http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/702314


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.419 Değişim: 0,10% Hacim : 12.776 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.412 17.09.2021 Yüksek 1.427
Açılış: 1.424
8,6468 Değişim: 1,42%
Düşük 8,5060 17.09.2021 Yüksek 8,6556
Açılış: 8,5258
10,1402 Değişim: 0,81%
Düşük 10,0237 17.09.2021 Yüksek 10,1765
Açılış: 10,0589
487,98 Değişim: 1,55%
Düşük 480,15 17.09.2021 Yüksek 488,34
Açılış: 480,52
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.