KAP ***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

03.03.2022 - 18:17
KAP ***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yönetim Kurulunun Kar Dağıtım Teklifi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 03.03.2022
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEGSR00012 Peşin 1.400.869,1733333 140.086.917,33333 10 1.260.782,2559999 126.078.225,59999
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREEGSR00020 Peşin 583.695,4888888 58.369.548,88888 10 525.325,9399999 52.532.593,99999
C Grubu, EGSER, TRAEGSER91F0 Peşin 2,2597688 225,97688 10 2,0337919 203,37919

Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)

Peşin 18.04.2022 20.04.2022 19.04.2022

(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEGSR00012 0 0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREEGSR00020 0 0
C Grubu, EGSER, TRAEGSER91F0 0 0

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulu'ndan Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin Davet Duyurusu:
Şirketimizin 2021 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu 30/03/2022 Çarşamba günü, saat 10:00'da, Kemalpaşa O.S.B. Mahallesi Ansızca Sanayi Sitesi Sokak No:297/1 35730 Kemalpaşa/İZMİR adresinde gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet adresi olan www.mkk.com.tr adresinden bilgi alabilirler. Şirketimizin 2021 yılı Finansal Raporları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporları ile Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım önerisi toplantı tarihinden en az yirmibir gün önce Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, şirketimizin internet adresi olan www.egeseramik.com bağlantısında erişilebilir olacağı gibi, şirketimizin yukarıdaki adresinde de erişime hazır bulundurulacaktır. Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile rica olunur.Şirketimizin 30/03/2022 tarihinde yapılacak 2021 yılı Olağan Genel Kurulu'na ilişkin bilgilendirme dökümanı ekte belirtilmiş olup ilgili doküman ve diğer bilgiler www.egeseramik.com internet sitemizde "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde yer alan "2021 Genel Kurul Duyuru ve Dokümanları" altında, Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS)'nde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu e-ŞİRKET portalında pay sahiplerimizin bilgi ve incelemelerine sunulacaktır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Ege Seramik San. ve Tic.A.Ş. Kar Dağıtım Tablosupdf.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 75.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 15.000.000
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Birinci temettü ayrıldıktan sonra kalan kısımdan -A grubu hisse senetleri %8 -B grubu hisse senetleri %5

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 337.615.326 327.677.186,17
4. Vergiler ( - ) -74.952.656 -71.311.820,74
5. Net Dönem Kârı 262.662.670 256.365.365,43
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 262.662.670 256.365.365,43
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 262.662.670 256.365.365,43
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 300
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 262.662.970
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 52.532.594
* Nakit 52.532.594
* Bedelsiz 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 27.316.948,88
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0
* Çalışanlara 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 116.950.000
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 19.304.954,29
17. Statü Yedekleri 0
18. Özel Yedekler 0
19. Olağanüstü Yedek 46.558.172,83
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 15.129.387,07 1.260.782,26 126.078.225,6
B Grubu 9.455.866,92 525.325,94 52.532.594
C Grubu 152.534.334,6 2,03379 203,38
TOPLAM 177.119.588,59

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
Yönetim Kurulumuz bugün yaptığı toplantıda Şirketimizin Vergi Usul Kanunu hükümleri gereği hazırlanan 31.12.2021 tarihli mali tablolarında, vergi sonrası 256.365.365,43 TL tutarında dönem kârına ulaşılmaktadır. Ödenmiş 75 milyon TL. sermayenin %20'ne isabet eden 15 Milyon TL. genel kanuni yedek akçe sınıra ulaşılması sebebiyle, I.tertip genel kanuni yedek akçe ayrılmayacaktır. Bunun neticesinde yasal kayıtlarımızda 256.365.365,43 TL net dağıtılabilir dönem kârı oluşmaktadır.
Şirketimizin S.P.K.'na göre düzenlenmiş mali tablolarında yer alan, 262.662.670,00 TL Vergi Sonrası Kârından, Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmadan, 2021 yılı içinde yapılan 300,00 TL. bağış tutarı eklendikten sonra 262.662.970,00 TL Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı oluşmaktadır. Ekte yer alan Kâr Dağıtım Tablosuna göre
a) Net dağıtılabilir dönem karından Yönetim Kurulu üyelerine kâr payı verilmemesi,
b) 52.532.594,00 TL'nin Ortaklara birinci kâr payı olarak verilmesi,
c) 27.316.948,88 TL'nin İmtiyazlı pay sahiplerine kâr payı olarak dağıtılması,
d) 116.950.000,00 TL'nin Ortaklara ikinci kâr payı olarak verilmesi,
e) Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanmış mali tabloda, 19.304.954,29 TL genel kanuni yedek akçenin ayrılmasından sonra kalan tutarın olağanüstü yedek olarak yasal kayıtlarımıza aktarılması,
f) Hak sahiplerine ödemelerin 18 Nisan 2022 tarihinde yapılması,
hususlarında Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006989


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.371 Değişim: 0,00% Hacim : 29.738 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 2.359 05.07.2022 Yüksek 2.426
Açılış: 2.418
17,0052 Değişim: 0,19%
Düşük 16,9505 06.07.2022 Yüksek 17,0554
Açılış: 16,9735
17,4445 Değişim: -0,13%
Düşük 17,4244 06.07.2022 Yüksek 17,4867
Açılış: 17,4675
967,61 Değişim: 0,50%
Düşük 962,29 06.07.2022 Yüksek 970,19
Açılış: 962,83
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.