KAP ***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

06.08.2021 - 18:15
KAP ***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
75.000.000 24.778.008 35.838.595 9.826.651 25.649.348 131.362.453 24.746.066 327.201.121 327.201.121
Transferler
29 791.734 23.954.332 -24.746.066 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29 -493.672 22.227.103 21.733.431 21.733.431
Dönem Karı (Zararı)
29 22.227.103 22.227.103 22.227.103
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
29 -493.672 -493.672 -493.672
Kar Payları
29 -6.046.545 -6.046.545 -6.046.545
Dönem Sonu Bakiyeler
75.000.000 24.778.008 35.838.595 9.332.979 26.441.082 149.270.240 22.227.103 342.888.007 342.888.007
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
75.000.000 24.778.008 35.838.595 12.446.156 26.441.082 149.270.240 96.369.447 420.143.528 420.143.528
Transferler
29 7.704.260 88.665.187 -96.369.447
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29 -522.506 93.606.913 93.084.407 93.084.407
Dönem Karı (Zararı)
29 93.606.913 93.656.461 93.656.461
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
29 -522.506 -522.506 -522.506
Kar Payları
29 -76.753.991 -76.753.991 -76.753.991
Dönem Sonu Bakiyeler
75.000.000 24.778.008 35.838.595 11.923.650 34.145.342 161.181.433 93.606.913 436.473.941 436.473.941


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
57.716.707 37.877.164
Dönem Karı (Zararı)
93.606.913 22.227.103
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
45.127.710 23.553.645
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-17-36 10.645.633 8.005.211
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-146 -7.057
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -146 -7.057
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13.578.545 7.548.909
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25-27 9.277.998 4.921.214
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 -105.115 1.120.275
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -281 0
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 -150.098 137.231
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
7-10-31-40 4.556.041 1.370.189
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
670.446 453.808
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
28 -576.521 -55.283
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
28 1.246.967 509.091
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 24.127.112 5.355.418
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-183.042 554.241
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
35 -183.042 554.241
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-3.710.838 1.643.115
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-81.017.916 -7.903.584
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -96.844.791 -51.064.579
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -50.851.913 -37.210.353
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -45.992.878 -13.854.226
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 922.206 -4.274.412
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -6.775 -140.421
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 928.981 -4.133.991
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -21.220.203 16.222.460
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -4.328.885 -5.385.940
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 33.293.027 38.191.114
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -72.471 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 33.365.498 38.191.114
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27-29 1.763.248 221.946
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 4.766.418 230.754
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 175 9.908
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 4.766.243 220.846
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 8.119.433 -6.505.337
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.488.369 4.460.410
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
28 946.588 8.975.195
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
25-28 -8.434.957 -4.514.785
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
57.716.707 37.877.164
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-21.206.177 -9.860.164
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 478.450 1.053.927
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 478.450 1.053.927
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-21.684.627 -10.914.091
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -17.681.510 -10.385.026
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -4.003.117 -529.065
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-69.023.115 28.377.785
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
47 6.824.181 35.987.646
Kredilerden Nakit Girişleri
47 6.824.181 35.987.646
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
47 0 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
47 906.695 -1.563.316
Ödenen Temettüler
29 -76.753.991 -6.046.545
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-32.512.585 56.394.785
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-32.512.585 56.394.785
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
101.901.310 17.925.355
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
69.388.725 74.320.140


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 69.388.725 101.901.310
Ticari Alacaklar
7 279.818.853 185.254.436
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 176.441.339 126.132.537
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 103.377.514 59.121.899
Diğer Alacaklar
9 21.739.167 22.646.223
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 6.775 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 21.732.392 22.646.223
Stoklar
10 148.551.238 128.772.200
Peşin Ödenmiş Giderler
12 10.502.876 6.001.373
Diğer Dönen Varlıklar
28 817.339 2.612.379
ARA TOPLAM
530.818.198 447.187.921
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
530.818.198 447.187.921
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 16.000 16.000
Diğer Alacaklar
9 295.502 310.652
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 295.502 310.652
Maddi Duran Varlıklar
14 177.364.160 172.055.645
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 9.775.438 7.756.956
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 9.775.438 7.756.956
Peşin Ödenmiş Giderler
12 125.313 126.616
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 39.894.986 39.225.461
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
227.471.399 219.491.330
TOPLAM VARLIKLAR
758.289.597 666.679.251
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 27.392.730 19.971.354
Diğer Finansal Yükümlülükler
47 3.484.509 2.731.111
Ticari Borçlar
7 189.482.953 157.386.961
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 72.471
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 189.482.953 157.314.490
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 10.723.481 8.437.727
Diğer Borçlar
9 6.628.507 1.862.089
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 411 236
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 6.628.096 1.861.853
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 6.091.518 4.450.080
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 15.587.598 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
25-27 7.829.126 5.396.362
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
27 2.031.887 1.149.592
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 5.797.239 4.246.770
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
28 2.110.612 1.098.012
ARA TOPLAM
269.331.034 201.333.696
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
269.331.034 201.333.696
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
47 3.091.393 2.398.821
Ticari Borçlar
7 0 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
27 49.393.229 42.803.206
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 49.393.229 42.803.206
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
25 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
52.484.622 45.202.027
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
321.815.656 246.535.723
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
436.473.941 420.143.528
Ödenmiş Sermaye
29 75.000.000 75.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
29 24.778.008 24.778.008
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
29 35.838.595 35.838.595
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
29 11.923.650 12.446.156
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 11.923.650 12.446.156
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 11.923.650 12.446.156
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
29 34.145.342 26.441.082
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
29 161.181.433 149.270.240
Net Dönem Karı veya Zararı
41 93.606.913 96.369.447
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
436.473.941 420.143.528
TOPLAM KAYNAKLAR
758.289.597 666.679.251


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 427.307.357 257.802.360 257.626.991 140.193.797
Satışların Maliyeti
31 -275.944.767 -187.646.390 -157.267.462 -98.481.895
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
151.362.590 70.155.970 100.359.529 41.711.902
BRÜT KAR (ZARAR)
151.362.590 70.155.970 100.359.529 41.711.902
Genel Yönetim Giderleri
33 -25.076.708 -18.069.539 -12.972.639 -9.744.477
Pazarlama Giderleri
33 -22.383.946 -17.240.995 -13.178.673 -7.522.312
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
33 -2.913.661 -2.237.930 -1.435.670 -1.133.187
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 41.780.013 25.351.444 13.060.855 12.672.600
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -34.392.341 -26.243.754 -15.665.513 -17.042.232
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
108.375.947 31.715.196 70.167.889 18.942.294
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 219.728 112.064 147.245 21.964
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 -589.741 -931.598 -190.357 -867.329
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
108.005.934 30.895.662 70.124.777 18.096.929
Finansman Gelirleri
37 17.768.450 4.620.562 5.464.827 1.928.338
Finansman Giderleri
37 -8.040.359 -7.933.703 -5.338.035 -3.955.635
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
117.734.025 27.582.521 70.251.569 16.069.632
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-24.127.112 -5.355.418 -19.497.329 -3.638.525
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -24.622.468 -4.617.081 -15.700.477 -1.493.078
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 495.356 -738.337 -3.796.852 -2.145.447
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
93.606.913 22.227.103 50.754.240 12.431.107
DÖNEM KARI (ZARARI)
93.606.913 22.227.103 50.754.240 12.431.107
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
93.606.913 22.227.103 50.754.240 12.431.107
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 0,01248100 0,00296400 0,00676700 0,00165700
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
38 -522.506 -493.671 1.915.917 1.059.017
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
38 -696.675 -632.912 2.554.556 1.357.714
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
174.169 139.241 -638.639 -298.697
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
38-40 174.169 139.241 -638.639 -298.697
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-522.506 -493.671 1.915.917 1.059.017
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
93.084.407 21.733.432 52.670.157 13.490.124
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
93.084.407 21.733.432 52.670.157 13.490.124http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955541


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.419 Değişim: 0,10% Hacim : 12.776 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.412 17.09.2021 Yüksek 1.427
Açılış: 1.424
8,6405 Değişim: 1,35%
Düşük 8,5060 17.09.2021 Yüksek 8,6556
Açılış: 8,5258
10,1406 Değişim: 0,81%
Düşük 10,0237 17.09.2021 Yüksek 10,1765
Açılış: 10,0589
486,96 Değişim: 1,34%
Düşük 480,15 17.09.2021 Yüksek 488,34
Açılış: 480,52
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.