KAP ***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

29.04.2021 - 18:13
KAP ***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
75.000.000 24.778.008 35.838.595 9.826.651 25.649.348 131.362.453 24.746.066 327.201.121 327.201.121
Transferler
29 24.746.066 -24.746.066
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29 -1.552.688 9.795.996 8.243.308 8.243.308
Dönem Karı (Zararı)
29 9.795.996 9.795.996 9.795.996
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
29 -1.552.688 -1.552.688 -1.552.688
Dönem Sonu Bakiyeler
75.000.000 24.778.008 35.838.595 8.273.963 25.649.348 156.108.519 9.795.996 335.444.429 335.444.429
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
75.000.000 24.778.008 35.838.595 12.446.156 26.441.082 149.270.240 96.369.447 420.143.528 420.143.528
Transferler
29 96.369.447 -96.369.447
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29 -2.438.422 42.852.673 40.414.251 40.414.251
Dönem Karı (Zararı)
29 42.852.673 42.852.673 42.852.673
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
29 -2.438.422 -2.438.422 -2.438.422
Dönem Sonu Bakiyeler
75.000.000 24.778.008 35.838.595 10.007.734 26.441.082 245.639.684 42.852.673 460.557.776 460.557.776


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
48.259.355 -2.742.586
Dönem Karı (Zararı)
42.852.673 9.795.996
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
20.332.614 10.400.476
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-17-36 3.336.251 2.017.897
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-266 -6.366
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -266 -6.366
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12.065.980 8.661.458
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25-27 7.231.381 4.029.732
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 -10.600 1.120.275
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -280 0
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 227.233 -30.133
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
7-10-31-40 4.618.246 3.541.584
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-12.826 303.054
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
28 -358.343 -69.464
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
28 345.517 372.518
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 4.629.783 -1.716.893
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-70.733 -90.100
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynak -14.925.932 -22.939.058
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -20.623.235 -35.446.963
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 5.968.703 -33.262.329
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -26.591.938 -2.184.634
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 423.512 -2.422.865
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -985 -7.877
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 424.497 -2.414.988
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -7.046.011 5.868.753
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -1.650.646 -1.639.085
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 14.119.148 18.101.341
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -72.471 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 14.191.619 18.101.341
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27-29 -2.733.232 -2.609.194
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -840.744 -809.848
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -840.744 -809.848
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 1.765.068 -6.688.010
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.660.208 2.706.813
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
28 -3.256.899 1.810.461
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
25-28 4.917.107 896.352
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
48.259.355 -2.742.586
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-12.467.318 -3.763.246
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 297.816 96.345
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 297.816 96.345
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.765.134 -3.859.591
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -8.982.855 -3.383.098
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -3.782.279 -476.493
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.769.705 23.642.505
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
47 -13.762.950 24.191.598
Kredilerden Nakit Girişleri
47 -13.762.950 24.191.598
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
47 993.245 -549.093
Ödenen Temettüler
29 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
23.022.332 17.136.673
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
23.022.332 17.136.673
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
101.901.310 17.925.355
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
124.923.642 35.062.028


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 124.923.642 101.901.310
Ticari Alacaklar
7 204.336.205 185.254.436
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 120.140.115 126.132.537
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 84.196.090 59.121.899
Diğer Alacaklar
9 22.212.097 22.646.223
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 985 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 22.211.112 22.646.223
Stoklar
10 139.656.422 128.772.200
Peşin Ödenmiş Giderler
12 7.164.221 6.001.373
Diğer Dönen Varlıklar
28 919.425 2.612.379
ARA TOPLAM
499.212.012 447.187.921
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
499.212.012 447.187.921
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 16.000 16.000
Diğer Alacaklar
9 321.266 310.652
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 321.266 310.652
Maddi Duran Varlıklar
14 174.806.386 172.055.645
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 10.275.001 7.756.956
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 10.275.001 7.756.956
Peşin Ödenmiş Giderler
12 126.866 126.616
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 44.330.477 39.225.461
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
229.875.996 219.491.330
TOPLAM VARLIKLAR
729.088.008 666.679.251
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 6.193.399 19.971.354
Diğer Finansal Yükümlülükler
47 2.488.691 2.731.111
Ticari Borçlar
7 171.441.366 157.386.961
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 72.471
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 171.441.366 157.314.490
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 8.142.917 8.437.727
Diğer Borçlar
9 1.021.345 1.862.089
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 236 236
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 1.021.109 1.861.853
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 8.150.277 4.450.080
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 8.853.846 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
25-27 8.543.395 5.396.362
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
27 1.728.639 1.149.592
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 6.814.756 4.246.770
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
28 1.172.110 1.098.012
ARA TOPLAM
216.007.346 201.333.696
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
216.007.346 201.333.696
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
47 3.965.197 2.398.821
Ticari Borçlar
7 0 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
27 48.557.689 42.803.206
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 48.557.689 42.803.206
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
25 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
52.522.886 45.202.027
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
268.530.232 246.535.723
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
460.557.776 420.143.528
Ödenmiş Sermaye
29 75.000.000 75.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
29 24.778.008 24.778.008
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
29 35.838.595 35.838.595
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
29 10.007.734 12.446.156
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 10.007.734 12.446.156
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 10.007.734 12.446.156
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
29 26.441.082 26.441.082
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
29 245.639.684 149.270.240
Net Dönem Karı veya Zararı
41 42.852.673 96.369.447
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
460.557.776 420.143.528
TOPLAM KAYNAKLAR
729.088.008 666.679.251


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 169.680.366 117.608.563
Satışların Maliyeti
31 -118.677.305 -89.164.495
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
51.003.061 28.444.068
BRÜT KAR (ZARAR)
51.003.061 28.444.068
Genel Yönetim Giderleri
33 -12.104.069 -8.325.062
Pazarlama Giderleri
33 -9.205.273 -9.718.683
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
33 -1.477.991 -1.104.743
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 28.719.158 12.678.844
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -18.726.828 -9.201.522
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
38.208.058 12.772.902
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 72.483 90.100
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 -399.384 -64.269
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
37.881.157 12.798.733
Finansman Gelirleri
37 12.303.623 2.692.224
Finansman Giderleri
37 -2.702.324 -3.978.068
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
47.482.456 11.512.889
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.629.783 -1.716.893
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -8.921.991 -3.124.003
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 4.292.208 1.407.110
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
42.852.673 9.795.996
DÖNEM KARI (ZARARI)
42.852.673 9.795.996
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
42.852.673 9.795.996
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülebilir Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 41 0,00571400 0,00130600
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
38 -2.438.422 -1.552.688
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
38 -3.251.230 -1.990.626
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
812.808 437.938
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
38-40 812.808 437.938
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.438.422 -1.552.688
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
40.414.251 8.243.308
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
40.414.251 8.243.308http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932504


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.352 Değişim: -0,86% Hacim : 3.552 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 1.348 19.07.2021 Yüksek 1.358
Açılış: 1.358
8,5484 Değişim: -0,18%
Düşük 8,5282 23.07.2021 Yüksek 8,5720
Açılış: 8,564
10,0676 Değişim: -0,11%
Düşük 10,0419 23.07.2021 Yüksek 10,1047
Açılış: 10,079
495,62 Değişim: -0,39%
Düşük 492,25 23.07.2021 Yüksek 498,15
Açılış: 497,54
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.