KAP ***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

26.02.2021 - 18:55
KAP ***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
75.000.000 24.778.008 35.838.595 7.208.214 20.413.482 107.302.638 60.354.281 330.895.218 330.895.218
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
29 -58.599 -58.599 -58.599
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
29 -58.599 -58.599 -58.599
Transferler
29 5.235.866 55.118.415 -60.354.281 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29 2.618.437 24.746.066 27.364.503 27.364.503
Dönem Karı (Zararı)
24.746.066 24.746.066 24.746.066
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
29 2.618.437 2.618.437 2.618.437
Kar Payları
29 -31.000.000 -31.000.000 -31.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
75.000.000 24.778.008 35.838.595 9.826.651 25.649.348 131.362.453 24.746.066 327.201.121 327.201.121
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
75.000.000 24.778.008 35.838.595 9.826.651 25.649.348 131.362.453 24.746.066 327.201.121 327.201.121
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
29 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
29 0
Transferler
29 791.734 23.954.332 -24.746.066 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29 2.619.505 96.369.447 98.988.952 98.988.952
Dönem Karı (Zararı)
96.369.447 96.369.447 96.369.447
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
29 2.619.505 2.619.505 2.619.505
Kar Payları
29 -6.046.545 -6.046.545 -6.046.545
Dönem Sonu Bakiyeler
75.000.000 24.778.008 35.838.595 12.446.156 26.441.082 149.270.240 96.369.447 420.143.528 420.143.528


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
135.483.231 18.436.564
Dönem Karı (Zararı)
96.369.447 24.746.066
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
31.800.143 16.655.983
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-17-36 20.449.827 16.834.655
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-7.720 5.448
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -7.720 5.448
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
9.277.209 6.794.874
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25-27 8.708.895 6.325.804
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 695.795 -9.494
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -1.776 -27.283
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 502.481 42.685
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
7-10-31-40 -628.186 463.162
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
449.356 567.440
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
28 -281.143 -29.508
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
28 730.499 596.948
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 3.615.574 -7.306.935
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-515.628 -239.499
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
35 -515.628 -239.499
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.468.475 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
7.313.641 -22.965.485
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -58.905.396 -16.749.003
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -46.370.539 -32.601.807
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -12.534.857 15.852.804
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -12.711.357 -3.235.787
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -6.615 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -12.704.742 -3.235.787
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -700.917 -20.753.458
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -2.727.357 -2.075.158
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 75.811.424 25.169.502
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 72.471 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 75.738.953 25.169.502
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27-29 3.460.685 6.515.456
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 249.071 39.069
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 11 -97
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 249.060 39.166
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 -248.893 -4.186.125
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.086.381 -7.689.981
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
28 7.011.616 -1.406.370
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
25-28 -3.925.235 -6.283.611
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
135.483.231 18.436.564
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-50.295.515 -15.999.527
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 2.469.345 606.717
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 2.469.345 606.717
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-52.764.860 -16.606.244
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -48.885.396 -15.389.013
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -3.879.464 -1.217.231
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.211.761 -27.190.962
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
47 3.979.072 4.442.616
Kredilerden Nakit Girişleri
47 3.979.072 4.442.616
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
47 855.712 -633.578
Ödenen Temettüler
29 -6.046.545 -31.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
83.975.955 -24.753.925
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
83.975.955 -24.753.925
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17.925.355 42.679.280
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
101.901.310 17.925.355


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 101.901.310 17.925.355
Ticari Alacaklar
7 185.254.436 127.417.362
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 126.132.537 80.077.447
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 59.121.899 47.339.915
Diğer Alacaklar
9 22.646.223 9.848.446
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 22.646.223 9.848.446
Stoklar
10 128.772.200 123.745.864
Peşin Ödenmiş Giderler
12 6.001.373 4.684.361
Diğer Dönen Varlıklar
28 2.612.379 12.509.774
ARA TOPLAM
447.187.921 296.131.162
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
447.187.921 296.131.162
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 16.000 16.000
Diğer Alacaklar
9 310.652 397.072
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 310.652 397.072
Maddi Duran Varlıklar
14 172.055.645 145.568.787
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 7.756.956 6.773.089
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 7.756.956 6.773.089
Peşin Ödenmiş Giderler
12 126.616 55.125
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 39.225.461 35.535.944
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
219.491.330 188.346.017
TOPLAM VARLIKLAR
666.679.251 484.477.179
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 19.971.354 16.050.850
Diğer Finansal Yükümlülükler
47 2.731.111 850.138
Ticari Borçlar
7 157.386.961 84.066.795
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 72.471 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 157.314.490 84.066.795
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 8.437.727 7.596.547
Diğer Borçlar
9 1.862.089 1.613.018
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 236 225
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 1.861.853 1.612.793
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 4.450.080 5.355.564
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
25-27 5.396.362 4.058.202
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
27 1.149.592 1.009.707
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 4.246.770 3.048.495
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
28 1.098.012 596.948
ARA TOPLAM
201.333.696 120.188.062
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
201.333.696 120.188.062
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
47 2.398.821 2.637.895
Ticari Borçlar
7 0 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 215.904
Uzun Vadeli Karşılıklar
27 42.803.206 34.234.197
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 42.803.206 34.234.197
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
25 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
45.202.027 37.087.996
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
246.535.723 157.276.058
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
420.143.528 327.201.121
Ödenmiş Sermaye
29 75.000.000 75.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
29 24.778.008 24.778.008
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
29 35.838.595 35.838.595
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
29 12.446.156 9.826.651
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 12.446.156 9.826.651
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 12.446.156 9.826.651
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
29 26.441.082 25.649.348
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
29 149.270.240 131.362.453
Net Dönem Karı veya Zararı
41 96.369.447 24.746.066
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
420.143.528 327.201.121
TOPLAM KAYNAKLAR
666.679.251 484.477.179


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 624.212.049 403.274.497
Satışların Maliyeti
31 -421.094.021 -308.396.394
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
203.118.028 94.878.103
BRÜT KAR (ZARAR)
203.118.028 94.878.103
Genel Yönetim Giderleri
33 -43.675.493 -42.557.612
Pazarlama Giderleri
33 -36.534.805 -30.915.723
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
33 -4.611.223 -3.963.839
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 55.202.420 30.336.373
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -65.538.290 -31.568.799
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
107.960.637 16.208.503
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 1.352.107 262.146
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 -1.231.432 -584.240
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
108.081.312 15.886.409
Finansman Gelirleri
37 25.060.052 10.298.224
Finansman Giderleri
37 -33.156.344 -8.745.502
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
99.985.020 17.439.131
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.615.573 7.306.935
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -8.043.926 -904.307
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 4.428.353 8.211.242
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
96.369.447 24.746.066
DÖNEM KARI (ZARARI)
96.369.447 24.746.066
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
96.369.447 24.746.066
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 0,01284900 0,00329900
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
38 2.619.505 2.618.437
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
38 3.358.340 3.356.970
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-738.835 -738.533
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
38-40 -738.835 -738.533
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.619.505 2.618.437
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
98.988.952 27.364.503
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
98.988.952 27.364.503http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913518


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.409 Değişim: 0,06% Hacim : 7.919 Mio.TL Son veri saati : 13:43
Düşük 1.400 16.04.2021 Yüksek 1.413
Açılış: 1.406
8,0534 Değişim: 0,58%
Düşük 8,0020 16.04.2021 Yüksek 8,1121
Açılış: 8,0073
9,6607 Değişim: 0,57%
Düşük 9,5724 16.04.2021 Yüksek 9,7085
Açılış: 9,6062
459,96 Değişim: 1,25%
Düşük 453,88 16.04.2021 Yüksek 460,44
Açılış: 454,29
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.