KAP ***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

02.03.2020 - 21:45
KAP ***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
75.000.000 24.778.008 35.838.595 5.325.705 17.093.487 79.081.000 47.941.127 285.057.922 285.057.922
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
29 -138.784 -138.784 -138.784
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
29 -138.784 -138.784 -138.784
Transferler
29 3.319.996 44.621.131 -47.941.127 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29 1.882.509 60.354.281 62.236.790 62.236.790
Dönem Karı (Zararı)
60.354.281 60.354.281 60.354.281
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
29 1.882.509 1.882.509 1.882.509
Kar Payları
29 -16.260.709 -16.260.709 -16.260.709
Dönem Sonu Bakiyeler
75.000.000 24.778.008 35.838.595 7.208.214 20.413.482 107.302.638 60.354.281 330.895.218 330.895.218
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
75.000.000 24.778.008 35.838.595 7.208.214 20.413.482 107.302.638 60.354.281 330.895.218 330.895.218
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
29 -58.599 -58.599 -58.599
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
29 -58.599 -58.599 -58.599
Transferler
29 5.235.866 55.118.415 -60.354.281 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29 2.618.437 24.746.066 27.364.503 27.364.503
Dönem Karı (Zararı)
24.746.066 24.746.066 24.746.066
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
29 2.618.437 2.618.437 2.618.437
Kar Payları
29 -31.000.000 -31.000.000 -31.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
75.000.000 24.778.008 35.838.595 9.826.651 25.649.348 131.362.453 24.746.066 327.201.121 327.201.121


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
18.436.564 62.398.731
Dönem Karı (Zararı)
24.746.066 60.354.281
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
16.655.983 18.908.844
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-17-36 16.834.655 15.166.792
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5.448 2.081
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 5.448 2.081
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.794.874 7.290.416
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25-27 6.325.804 2.884.282
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 -9.494 717.455
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -27.283 -100.098
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 42.685 58.908
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
7-10-31-40 463.162 3.729.869
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
567.440 259.891
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
28 -29.508 -44.426
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
28 596.948 304.317
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 -7.306.935 -4.525.976
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-239.499 715.640
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
35 -239.499 715.640
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-22.965.485 -16.864.394
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -16.749.003 33.194.375
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -32.601.807 -13.889.812
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 15.852.804 47.084.187
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -3.235.787 -3.839.033
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -3.235.787 -3.839.033
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -20.753.458 -18.203.077
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -2.075.158 -753.592
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 25.169.502 -3.774.909
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 0 -11.319
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 25.169.502 -3.763.590
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27-29 6.515.456 1.237.535
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 39.069 -150.639
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -97 32
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 39.166 -150.671
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 -4.186.125 -16.547.799
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.689.981 -8.027.255
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
28 -1.406.370 -3.875.817
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
25-28 -6.283.611 -4.151.438
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
18.436.564 62.398.731
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-15.999.527 -32.046.868
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 606.717 812.205
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 606.717 812.205
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-16.606.244 -32.859.073
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -15.389.013 -32.117.724
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
4-17 -1.217.231 -741.349
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-27.190.962 -16.764.567
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
47 4.442.616 -503.858
Kredilerden Nakit Girişleri
47 4.442.616 -503.858
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
20 -633.578 0
Ödenen Temettüler
29 -31.000.000 -16.260.709
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-24.753.925 13.587.296
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-24.753.925 13.587.296
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
42.679.280 29.091.984
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17.925.355 42.679.280


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 17.925.355 42.679.280
Ticari Alacaklar
7 127.417.362 109.277.799
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 80.077.447 47.793.642
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 47.339.915 61.484.157
Diğer Alacaklar
9 9.848.446 6.506.078
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 9.848.446 6.506.078
Stoklar
10 123.745.864 100.057.635
Peşin Ödenmiş Giderler
12 4.684.361 2.648.966
Diğer Dönen Varlıklar
28 12.509.774 9.654.081
ARA TOPLAM
296.131.162 270.823.839
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
296.131.162 270.823.839
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 16.000 4.000
Diğer Alacaklar
9 397.072 503.653
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 397.072 503.653
Maddi Duran Varlıklar
14 145.568.787 149.052.844
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 6.773.089 2.790.397
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 6.773.089 2.790.397
Peşin Ödenmiş Giderler
12 55.125 15.362
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 35.535.944 28.046.707
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
188.346.017 180.412.963
TOPLAM VARLIKLAR
484.477.179 451.236.802
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 16.050.850 11.608.233
Diğer Finansal Yükümlülükler
47 850.138 0
Ticari Borçlar
7 84.066.795 58.378.333
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 84.066.795 58.378.333
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 7.596.547 4.438.061
Diğer Borçlar
9 1.613.018 1.573.948
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 225 322
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 1.612.793 1.573.626
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 5.355.564 6.681.375
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
25-27 4.058.202 3.768.797
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
27 1.009.707 753.492
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 3.048.495 3.015.305
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
28 596.948 5.728.229
ARA TOPLAM
120.188.062 92.176.976
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
120.188.062 92.176.976
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
47 2.637.895 0
Ticari Borçlar
7 0 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 215.904 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
27 34.234.197 28.164.608
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 34.234.197 28.164.608
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
25 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
37.087.996 28.164.608
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
157.276.058 120.341.584
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
327.201.121 330.895.218
Ödenmiş Sermaye
29 75.000.000 75.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
29 24.778.008 24.778.008
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
29 35.838.595 35.838.595
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
29 9.826.651 7.208.214
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 9.826.651 7.208.214
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 9.826.651 7.208.214
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
29 25.649.348 20.413.482
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
29 131.362.453 107.302.638
Net Dönem Karı veya Zararı
41 24.746.066 60.354.281
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
327.201.121 330.895.218
TOPLAM KAYNAKLAR
484.477.179 451.236.802


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 403.274.497 434.544.973
Satışların Maliyeti
31 -308.396.394 -294.044.707
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
94.878.103 140.500.266
BRÜT KAR (ZARAR)
94.878.103 140.500.266
Genel Yönetim Giderleri
33 -42.557.612 -38.857.810
Pazarlama Giderleri
33 -30.915.723 -27.372.173
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
33 -3.963.839 -3.729.524
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 30.336.373 39.741.915
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -31.568.799 -48.398.224
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
16.208.503 61.884.450
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 262.146 106.501
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 -584.240 -1.777.612
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
15.886.409 60.213.339
Finansman Gelirleri
37 10.298.224 17.105.040
Finansman Giderleri
37 -8.745.502 -17.978.121
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
17.439.131 59.340.258
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
7.306.935 1.014.023
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -904.307 -4.042.918
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 8.211.242 5.056.941
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
24.746.066 60.354.281
DÖNEM KARI (ZARARI)
24.746.066 60.354.281
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
24.746.066 60.354.281
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 0,00329900 0,00804700
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
38 2.618.437 1.882.509
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
38 3.356.970 2.413.473
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-738.533 -530.964
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
38-40 -738.533 -530.964
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.618.437 1.882.509
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
27.364.503 62.236.790
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
27.364.503 62.236.790http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823676


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.554 Değişim: 0,43% Hacim : 35.038 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.525 24.06.2022 Yüksek 2.571
Açılış: 2.555
16,8844 Değişim: -2,70%
Düşük 16,4914 24.06.2022 Yüksek 17,3807
Açılış: 17,3525
17,8272 Değişim: -2,47%
Düşük 17,3982 24.06.2022 Yüksek 18,3712
Açılış: 18,2779
992,35 Değişim: -2,31%
Düşük 968,40 24.06.2022 Yüksek 1.023,08
Açılış: 1.015,81
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.