KAP ***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2019 - 18:14
KAP ***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
75.000.000 24.778.008 35.838.595 5.325.705 17.093.487 79.081.000 47.941.127 285.057.922 0 285.057.922
Transferler
29 3.319.996 44.621.131 -47.941.127
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29 -1.450.820 58.700.068 57.249.248 57.249.248
Dönem Karı (Zararı)
58.700.068 58.700.068 58.700.068
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
29 -1.450.820 -1.450.820 -1.450.820
Kar Payları
29 -16.260.708 -16.260.708 -16.260.708
Dönem Sonu Bakiyeler
75.000.000 24.778.008 35.838.595 3.874.885 20.413.482 107.441.423 58.700.068 326.046.461 326.046.461
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
75.000.000 24.778.008 35.838.595 7.208.214 20.413.482 107.302.638 60.354.281 330.895.218 330.895.218
Transferler
29 5.235.866 55.118.415 -60.354.281
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29 918.971 11.199.394 12.118.365 12.118.365
Dönem Karı (Zararı)
11.199.394 11.199.394 11.199.394
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
29 918.971 918.971 918.971
Kar Payları
29 -31.000.000 -31.000.000 -31.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
75.000.000 24.778.008 35.838.595 8.127.185 25.649.348 131.421.052 11.199.394 312.013.582 312.013.582


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
16.125.657 42.120.240
Dönem Karı (Zararı)
11.199.394 58.700.068
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
18.772.832 22.240.940
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-17-36 11.963.579 10.494.022
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
9.797 631
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 9.797 631
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.176.556 15.248.089
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25-27 6.947.343 7.175.211
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 197.450 195.955
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -27.283 -70.075
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 91.972 46.143
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
7-10-31-40 -32.926 7.900.855
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
128.970 257.046
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
28 -439.493 -108.721
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
28 568.463 365.767
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 -474.756 -4.474.812
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-31.314 715.964
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
35 -31.314 715.964
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-13.846.569 -38.820.768
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -3.941.054 -29.430.731
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -19.488.888 -31.277.159
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 15.547.834 1.846.428
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -813.136 -2.035.832
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -7.990 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -805.146 -2.035.832
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -25.204.260 -17.907.694
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -108.642 -3.309.249
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 24.491.873 20.510.006
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 476 90.229
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 24.491.397 20.419.777
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27-29 3.253.158 -2.678.205
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -560.992 -606.540
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -97 32
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -560.895 -606.572
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 -4.086.873 3.348.808
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.876.643 -6.711.331
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
28 -189.347 -3.245.612
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
25-28 -6.687.296 -3.465.719
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
16.125.657 42.120.240
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-12.076.716 -25.748.829
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
333.133 711.195
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
333.133 711.195
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.409.849 -26.460.024
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -11.486.028 -26.110.035
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -923.821 -349.989
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-25.121.965 -7.211.214
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
47 6.052.107 9.049.494
Kredilerden Nakit Girişleri
47 6.052.107 9.049.494
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
47 0 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
47 -174.072 0
Ödenen Temettüler
29 -31.000.000 -16.260.708
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-21.073.024 9.160.197
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-21.073.024 9.160.197
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
42.679.280 29.091.984
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21.606.256 38.252.181


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 21.606.256 42.679.280
Ticari Alacaklar
7 114.357.180 109.277.799
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 67.038.172 47.793.642
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 47.319.008 61.484.157
Diğer Alacaklar
9 7.400.527 6.506.078
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 7.987 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 7.392.540 6.506.078
Stoklar
10 129.029.660 100.057.635
Peşin Ödenmiş Giderler
12 2.756.055 2.648.966
Diğer Dönen Varlıklar
28 11.752.480 9.654.081
ARA TOPLAM
286.902.158 270.823.839
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
286.902.158 270.823.839
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 4.000 4.000
Diğer Alacaklar
9 422.340 503.653
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 422.340 503.653
Maddi Duran Varlıklar
14 145.138.756 149.052.844
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 6.291.391 2.790.397
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 6.291.391 2.790.397
Peşin Ödenmiş Giderler
12 16.915 15.362
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 30.238.519 28.046.707
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
182.111.921 180.412.963
TOPLAM VARLIKLAR
469.014.079 451.236.802
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 15.591.313 11.608.233
Diğer Finansal Yükümlülükler
47 317.417 0
Ticari Borçlar
7 82.857.464 58.378.333
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 476 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 82.856.988 58.378.333
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 6.513.051 4.438.061
Diğer Borçlar
9 1.012.956 1.573.948
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 225 322
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 1.012.731 1.573.626
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 5.042.959 6.681.375
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
25-27 6.592.928 3.768.797
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
27 1.062.130 753.492
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 5.530.798 3.015.305
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
28 568.462 5.728.229
ARA TOPLAM
118.496.550 92.176.976
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
118.496.550 92.176.976
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 2.069.028 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 2.069.028 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
47 2.728.529 0
Ticari Borçlar
7 0 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 432.400 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
27 33.273.990 28.164.608
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 33.273.990 28.164.608
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
25 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
38.503.947 28.164.608
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
157.000.497 120.341.584
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
312.013.582 330.895.218
Ödenmiş Sermaye
29 75.000.000 75.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
29 24.778.008 24.778.008
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
29 35.838.595 35.838.595
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
29 8.127.185 7.208.214
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 8.127.185 7.208.214
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 8.127.185 7.208.214
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
29 25.649.348 20.413.482
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
29 131.421.052 107.302.638
Net Dönem Karı veya Zararı
41 11.199.394 60.354.281
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
312.013.582 330.895.218
TOPLAM KAYNAKLAR
469.014.079 451.236.802


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 287.220.845 333.528.534 93.102.025 115.344.974
Satışların Maliyeti
31 -220.645.446 -217.607.806 -71.686.373 -68.564.217
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
66.575.399 115.920.728 21.415.652 46.780.757
BRÜT KAR (ZARAR)
66.575.399 115.920.728 21.415.652 46.780.757
Genel Yönetim Giderleri
33 -30.749.189 -26.021.315 -11.621.761 -10.252.881
Pazarlama Giderleri
33 -23.415.366 -19.798.472 -9.155.679 -6.695.270
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
33 -2.933.247 -2.800.266 -976.338 -936.912
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 26.268.710 36.751.573 12.369.375 17.575.419
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -28.206.541 -40.723.460 -9.941.162 -17.994.514
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.539.766 63.328.788 2.090.087 28.476.599
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 53.961 106.177 925 58.960
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 -138.093 -4.100.870 -52.959 -4.078.503
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
7.455.634 59.334.095 2.038.053 24.457.056
Finansman Gelirleri
37 9.501.396 12.909.030 2.350.728 9.957.542
Finansman Giderleri
37 -6.232.392 -12.977.102 -2.340.363 -10.309.145
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
10.724.638 59.266.023 2.048.418 24.105.453
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
474.756 -565.955 519.443 1.830.168
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -1.976.253 -4.631.562 1.303.252 -598.435
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 2.451.009 4.065.607 -783.809 2.428.603
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
11.199.394 58.700.068 2.567.861 25.935.621
DÖNEM KARI (ZARARI)
11.199.394 58.700.068 2.567.861 25.935.621
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
11.199.394 58.700.068 2.567.861 25.935.621
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
38 918.971 -1.450.820 1.903.030 1.507.842
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
38 1.178.168 -1.860.025 2.439.782 1.933.132
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-259.197 409.205 -536.752 -425.290
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
38-40 -259.197 409.205 -536.752 -425.290
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
918.971 -1.450.820 1.903.030 1.507.842
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.118.365 57.249.248 4.470.891 27.443.463
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
12.118.365 57.249.248 4.470.891 27.443.463http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795488


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.910 Değişim: 1,61% Hacim : 30.193 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.894 03.12.2021 Yüksek 1.914
Açılış: 1.897
13,7186 Değişim: 0,40%
Düşük 13,4047 03.12.2021 Yüksek 13,8913
Açılış: 13,6633
15,5362 Değişim: 0,18%
Düşük 15,1555 03.12.2021 Yüksek 15,6980
Açılış: 15,5088
786,38 Değişim: 0,93%
Düşük 762,36 03.12.2021 Yüksek 790,29
Açılış: 779,10
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.