KAP ***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

07.08.2018 - 18:47
KAP ***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
75.000.000 24.778.008 35.838.595 3.921.563 15.357.324 60.161.249 29.125.872 244.182.611 0 244.182.611
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
29 1.736.163 27.389.710 -29.125.872 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29 -1.705.749 24.318.164 22.612.415 0 22.612.415
Dönem Karı (Zararı)
24.318.164 24.318.164 0 24.318.164
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
29 -1.705.749 -1.705.749 0 -1.705.749
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
29 -8.469.960 -8.469.960 0 -8.469.960
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
75.000.000 24.778.008 35.838.595 2.215.814 17.093.487 79.081.000 24.318.164 258.325.068 0 258.325.068
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
75.000.000 24.778.008 35.838.595 5.325.705 17.093.487 79.081.000 47.941.127 285.057.922 0 285.057.922
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
29 3.319.996 44.621.131 -47.941.127 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29 -2.958.662 32.764.447 29.805.785 0 29.805.785
Dönem Karı (Zararı)
32.764.447 32.764.447 0 32.764.447
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
29 -2.958.662 -2.958.662 0 -2.958.662
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
29 -16.260.708 -16.260.708 0 -16.260.708
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
75.000.000 24.778.008 35.838.595 2.367.043 20.413.482 107.441.423 32.764.447 298.602.998 0 298.602.998


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
16.517.289 12.949.968
Dönem Karı (Zararı)
32.764.447 24.318.164
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
20.259.296 20.219.013
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-17 6.354.881 7.514.098
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.387 1.100
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 1.387 1.100
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
16.258.041 16.975.198
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25-27 6.789.178 4.925.346
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 219.955 348.550
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -95.953 -55.403
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 93.112 9.243
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
7-10-30-40 9.251.749 11.747.462
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
159.276 209.563
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
28 36.786 112.361
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
28 122.490 97.202
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 -2.471.498 -3.873.417
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-42.791 -607.529
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
35 -42.791 -607.529
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-36.506.454 -31.587.209
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -36.031.784 -30.403.610
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -14.704.025 -11.590.525
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -21.327.759 -18.813.085
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 1.574.668 1.732.885
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 0 -1.123
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 1.574.668 1.734.008
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 7.368.808 11.656.068
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -4.658.370 -1.426.931
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -2.595.310 -3.400.021
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 56.229 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -2.651.539 -3.400.021
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27-29 -2.101.416 -1.121.514
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 783.611 1.151.786
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 32 16
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 783.579 1.151.770
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
12 1.585.522 -6.796.533
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.432.183 -2.979.339
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
28 169.822 -2.357.342
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
25-28 -2.602.005 -621.997
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
16.517.289 12.949.968
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-12.350.169 -5.346.715
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
55.179 1.473.832
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
55.179 1.473.832
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.405.348 -6.820.547
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -12.236.585 -6.562.221
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -168.763 -258.326
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.132.675 -6.804.361
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
47 7.128.033 1.665.599
Kredilerden Nakit Girişleri
47 7.128.033 1.665.599
Ödenen Temettüler
29 -16.260.708 -8.469.960
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.965.555 798.892
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.965.555 798.892
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
29.091.984 15.719.832
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
24.126.429 16.518.724


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 24.126.429 29.091.984
Ticari Alacaklar
7 172.779.940 141.723.341
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 48.654.015 34.134.789
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 124.125.925 107.588.552
Diğer Alacaklar
9 1.220.829 2.882.693
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.220.829 2.882.693
Stoklar
10 74.486.444 81.856.639
Peşin Ödenmiş Giderler
12 6.453.358 1.838.484
Diğer Dönen Varlıklar
28 5.230.868 5.038.477
ARA TOPLAM
284.297.868 262.431.618
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
284.297.868 262.431.618
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 4.000 4.000
Diğer Alacaklar
9 375.201 288.005
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 375.201 288.005
Maddi Duran Varlıklar
14 139.297.927 133.231.275
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 2.418.958 2.447.531
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 2.418.958 2.447.531
Peşin Ödenmiş Giderler
12 115.748 72.252
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 25.953.084 23.481.586
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
168.164.918 159.524.649
TOPLAM VARLIKLAR
452.462.786 421.956.267
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 17.822.869 10.604.830
Ticari Borçlar
7 59.008.021 62.806.810
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 67.548 11.319
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 58.940.473 62.795.491
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 5.940.281 5.083.035
Diğer Borçlar
9 2.508.198 1.724.587
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 322 290
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 2.507.876 1.724.297
Ertelenmiş Gelirler
12 24.768.311 21.310.337
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 1.719.575 1.232.557
Kısa Vadeli Karşılıklar
25 3.812.944 2.238.942
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 3.812.944 2.238.942
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
28 5.298.378 4.356.168
ARA TOPLAM
120.878.577 109.357.266
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
120.878.577 109.357.266
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 1.417.256 1.507.261
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 1.417.256 1.507.261
Ticari Borçlar
7 0 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 0 0
Ertelenmiş Gelirler
12 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
27 31.563.955 26.033.818
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 31.563.955 26.033.818
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
25 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
32.981.211 27.541.079
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
153.859.788 136.898.345
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
298.602.998 285.057.922
Ödenmiş Sermaye
29 75.000.000 75.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
29 24.778.008 24.778.008
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
29 35.838.595 35.838.595
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
29 2.367.043 5.325.705
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 2.367.043 5.325.705
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 2.367.043 5.325.705
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
29 20.413.482 17.093.487
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
29 107.441.423 79.081.000
Net Dönem Karı veya Zararı
41 32.764.447 47.941.127
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
298.602.998 285.057.922
TOPLAM KAYNAKLAR
452.462.786 421.956.267


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 218.183.560 193.024.943 118.594.080 101.789.831
Satışların Maliyeti
31 -149.043.589 -131.202.429 -76.183.633 -69.235.784
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
69.139.971 61.822.514 42.410.447 32.554.047
BRÜT KAR (ZARAR)
69.139.971 61.822.514 42.410.447 32.554.047
Genel Yönetim Giderleri
33 -15.768.434 -14.085.286 -8.324.764 -7.537.467
Pazarlama Giderleri
33 -13.103.202 -11.510.706 -6.516.200 -5.662.425
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
33 -1.863.354 -1.592.193 -966.312 -801.280
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 19.176.154 13.974.126 7.807.416 4.758.561
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -22.728.946 -22.283.524 -9.760.107 -6.540.337
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
34.852.189 26.324.931 24.650.480 16.771.099
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 47.217 631.889 4.426 111.641
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 -22.367 -173.373 -13.739 43.104
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
34.877.039 26.783.447 24.641.167 16.925.844
Finansman Gelirleri
37 2.951.488 2.431.455 1.974.302 562.006
Finansman Giderleri
37 -2.667.957 -2.920.468 -1.355.963 -1.060.163
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
35.160.570 26.294.434 25.259.506 16.427.687
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.396.123 -1.976.270 -3.036.907 -4.247.422
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -4.033.127 -5.423.250 -1.762.273 -3.071.008
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 1.637.004 3.446.980 -1.274.634 -1.176.414
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
32.764.447 24.318.164 22.222.599 12.180.265
DÖNEM KARI (ZARARI)
32.764.447 24.318.164 22.222.599 12.180.265
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
32.764.447 24.318.164 22.222.599 12.180.265
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 0,00436900 0,00324200 0,00296300 0,00162400
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
38 -2.958.662 -1.705.749 925.573 546.658
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
38 -3.793.157 -2.132.186 1.186.631 683.322
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
834.495 426.437 -261.058 -136.664
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
38-40 834.495 426.437 -261.058 -136.664
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.958.662 -1.705.749 925.573 546.658
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
29.805.785 22.612.415 23.148.172 12.726.923
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
29.805.785 22.612.415 23.148.172 12.726.923http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/701258


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.945 Değişim: 1,82% Hacim : 27.813 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.880 25.01.2022 Yüksek 1.953
Açılış: 1.928
13,4769 Değişim: -0,22%
Düşük 13,4195 25.01.2022 Yüksek 13,5748
Açılış: 13,5068
15,2324 Değişim: -0,45%
Düşük 15,1710 25.01.2022 Yüksek 15,3489
Açılış: 15,3013
802,04 Değişim: 0,19%
Düşük 794,93 25.01.2022 Yüksek 806,03
Açılış: 800,49
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.