" />

KAP ***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

05.11.2021 - 19:52
KAP ***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
80.980.793 7.840.703 -8.024.832 91.952 -5.972.570 90.907.689 -8.803.086 3.131.067 32.379.717 195.957.918 36.985.960 425.475.311 112.598 425.587.909
Transferler
-258.147 -6.711.476 43.955.583 -36.985.960 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.195.272 -357.385 41.860.120 42.698.007 -106.001 42.592.006
Dönem Karı (Zararı)
41.860.120 41.860.120 0 41.860.120
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.195.272 -357.385 837.887 0 837.887
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
8.024.832 3.259.344 11.284.176 0 11.284.176
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-3.541.316 3.079.883 -461.433 14.123 -447.310
Dönem Sonu Bakiyeler
80.980.793 7.840.703 91.952 -5.972.570 90.649.542 -7.607.814 -767.634 25.668.241 246.252.728 41.860.120 478.996.061 20.720 479.016.781
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
80.980.793 7.840.703 91.952 -6.972.661 195.647.777 -5.615.168 -497.568 25.668.230 239.457.811 152.532.156 689.134.025 689.134.025
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -343.980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 152.532.156 -152.532.156 0 0 0 -343.980
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.223.485 0 0 0 0 0 637.245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 206.039.269 0 205.453.029 0 205.453.029
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 206.039.269 0 206.039.269 0 206.039.269
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.223.485 0 0 0 0 0 637.245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -586.240 0 -586.240
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.184.782 0 0 0 -39.081.649 0 0 -35.896.867 0 -35.896.867
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
80.980.793 7.840.703 0 0 0 0 0 91.952 -6.972.661 0 0 0 195.303.797 0 -6.838.653 0 0 0 0 0 139.677 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.853.012 0 0 0 352.908.318 206.039.269 0 858.346.207 0 858.346.207


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-11.397.814 176.283.906
Dönem Karı (Zararı)
206.039.269 41.754.119
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
206.039.269 41.754.119
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
132.224.094 60.797.634
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
36.741.056 37.679.927
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
23.059.863 26.198.016
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 17.979.575 20.435.938
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 5.080.288 5.762.078
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.967.422 6.727.163
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7.720.218 5.935.619
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-639.179 764.602
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
886.383 26.942
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
15.657.903 5.525.192
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
14 -14.183.346 -10.988.162
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14 22.865.981 16.175.348
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
6.975.268 338.006
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
15.219.403 1.169.422
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -18.172.499
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
52.093.947 1.670.413
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-18.515.500 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-307.204.728 80.127.856
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-550.822.903 -181.682.055
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -15.086.074
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -550.822.903 -166.595.981
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
62.925.557 -15.910.734
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
62.925.557 -15.910.734
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-210.498.733 -23.429.046
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-6.085.802 -16.042.275
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
253.357.422 115.352.450
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.556.655
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
253.357.422 117.909.105
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
159.919.797 177.683.837
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.000.066 24.155.679
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-15.121.405 377.642
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-878.661 23.778.037
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
31.058.635 182.679.609
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-3.732.010 -1.187.605
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-40.707.697 -7.497.538
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.983.258 2.289.440
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-119.574.940 -3.397.738
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
469.936 600.934
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
469.936 600.934
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-133.962.124 -17.198.329
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-133.962.124 -17.198.329
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.305.220 1.606.847
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
-2.571.318
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 604.648
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
0 604.648
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
Alınan Faiz
14.183.346 10.988.162
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-11.942.937 -45.149.016
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 -42.694.317
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 8.024.832
İşletmenin Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -50.719.149
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
100.000.000 150.048.606
Kredilerden Nakit Girişleri
100.000.000 150.048.606
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-80.672.985 -149.117.260
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-80.672.985 -149.117.260
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-14.785.326 -6.021.648
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
0 17.869.593
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-4.212.055 0
Ödenen Faiz
-12.272.571 -15.233.990
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-142.915.691 127.737.152
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
13.932.940 1.841.619
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-128.982.751 129.578.771
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
337.916.490 207.946.450
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
208.933.739 337.525.221


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 208.933.739 337.916.490
Ticari Alacaklar
5 1.116.727.744 573.227.412
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 221.029.902 76.265.584
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 895.697.842 496.961.828
Diğer Alacaklar
2.709.414 62.346.404
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 60.126.052
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.709.414 2.220.352
Türev Araçlar
5.202.618 0
Stoklar
6 364.333.675 158.915.230
Peşin Ödenmiş Giderler
1.613.004 14.842.704
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
378.347 3.267.872
Diğer Dönen Varlıklar
17.890.591 2.769.186
ARA TOPLAM
1.717.789.132 1.153.285.298
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
4.278.882 4.012.783
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.722.068.014 1.157.298.081
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
384.391 339.562
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
384.391 339.562
Maddi Duran Varlıklar
619.406.515 512.665.843
Kullanım Hakkı Varlıkları
34.734.395 51.883.290
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6.874.243 6.175.697
Peşin Ödenmiş Giderler
23.176.205 3.860.703
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
684.575.749 574.925.095
TOPLAM VARLIKLAR
2.406.643.763 1.732.223.176
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
12.683.634 78.566.015
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
12.683.634 78.566.015
Banka Kredileri
4 92.160 62.881.384
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
12.591.474 15.684.631
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 149.751.588 45.257.520
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 149.751.588 45.257.520
Banka Kredileri
4 149.751.588 45.257.520
Ticari Borçlar
5 705.531.798 417.959.042
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 37.093.823 18.867.113
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 668.437.975 399.091.929
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 12.590.798 8.959.059
Diğer Borçlar
32.107.693 10.827
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
28.533.701 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3.573.992 10.827
Türev Araçlar
0 4.212.055
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
378.779.691 218.859.895
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23.281.675 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
8.147.555 7.900.351
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
8.147.555 7.900.351
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.132.110 13.746.584
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.132.110 13.746.584
ARA TOPLAM
1.326.006.542 795.471.348
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.326.006.542 795.471.348
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
188.079.552 213.450.265
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
188.079.552 213.450.265
Banka Kredileri
4 159.773.558 162.352.555
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
28.305.994 51.097.710
Uzun Vadeli Karşılıklar
25.513.706 19.955.439
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25.513.706 19.955.439
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
8.697.756 14.212.099
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
222.291.014 247.617.803
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.548.297.556 1.043.089.151
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
858.346.207 689.134.025
Ödenmiş Sermaye
80.980.793 80.980.793
Sermaye Düzeltme Farkları
7.840.703 7.840.703
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
91.952 91.952
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-6.972.661 -6.972.661
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
188.465.144 190.032.609
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
188.465.144 190.032.609
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
195.303.797 195.647.777
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.838.653 -5.615.168
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
139.677 -497.568
Yabancı Para Çevrim Farkları
139.677 -497.568
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
28.853.012 25.668.230
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
352.908.318 239.457.811
Net Dönem Karı veya Zararı
206.039.269 152.532.156
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
858.346.207 689.134.025
TOPLAM KAYNAKLAR
2.406.643.763 1.732.223.176


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 1.773.139.009 856.569.577 664.376.363 385.980.583
Satışların Maliyeti
12 -1.255.799.017 -599.227.802 -463.779.828 -277.369.553
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
517.339.992 257.341.775 200.596.535 108.611.030
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
517.339.992 257.341.775 200.596.535 108.611.030
Genel Yönetim Giderleri
-76.924.032 -60.458.141 -26.069.171 -21.441.608
Pazarlama Giderleri
-121.862.464 -78.849.379 -43.357.836 -26.464.518
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-2.352.928 -1.456.110 -715.420 -473.914
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 94.885.916 67.036.210 17.693.281 27.066.467
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -115.504.504 -85.071.755 -17.914.656 -42.223.210
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
295.581.980 98.542.600 130.232.733 45.074.247
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24.397.903 13.627.559 10.097.612 5.134.510
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-114.591 -250.563 -1.470 -63.474
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
319.865.292 111.919.596 140.328.875 50.145.283
Finansman Gelirleri
14 92.361.869 87.027.550 7.578.049 55.188.651
Finansman Giderleri
14 -147.741.696 -148.497.651 -38.903.552 -78.423.904
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
264.485.465 50.449.495 109.003.372 26.910.030
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-58.446.196 -1.683.353 -26.356.436 -5.322.173
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-63.938.813 -20.498.962 -21.657.769 -13.951.511
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
5.492.617 18.815.609 -4.698.667 8.629.338
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
206.039.269 48.766.142 82.646.936 21.587.857
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 -7.012.023 0 -5.964.254
DÖNEM KARI (ZARARI)
206.039.269 41.754.119 82.646.936 15.623.603
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -106.001 0 26.732
Ana Ortaklık Payları
206.039.269 41.860.120 82.646.936 15.596.871
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0 2,54430000 0,60220000 1,02060000 0,26660000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0 0,00000000 -0,08860000 0,00000000 -0,07370000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.223.485 1.195.272 -1.586.541 -53.569
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.529.356 1.494.090 -1.983.176 -66.961
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
305.871 -298.818 396.635 13.392
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
305.871 -298.818 396.635 13.392
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
637.245 -357.385 62.186 -1.163.216
Yabancı Para Çevrim Farkları
637.245 -357.385 62.186 -1.163.216
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
637.245 -357.385 62.186 -1.163.216
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-586.240 837.887 -1.524.355 -1.216.785
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
205.453.029 42.592.006 81.122.581 14.406.818
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -106.001 0 26.732
Ana Ortaklık Payları
205.453.029 42.698.007 81.122.581 14.380.086http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975348


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.992 Değişim: -0,88% Hacim : 101.028 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.992 24.07.2024 Yüksek 11.121
Açılış: 11.093
32,8398 Değişim: 0,10%
Düşük 32,7534 25.07.2024 Yüksek 32,8621
Açılış: 32,8069
35,7103 Değişim: 0,30%
Düşük 35,5796 25.07.2024 Yüksek 35,7185
Açılış: 35,6018
2.530,99 Değişim: 0,07%
Düşük 2.525,51 25.07.2024 Yüksek 2.533,96
Açılış: 2.529,18
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.