" />

KAP ***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

16.08.2021 - 20:42
KAP ***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
80.980.793 7.840.703 -8.024.832 91.952 -5.972.570 90.907.689 -8.803.086 3.131.067 32.379.717 195.957.918 36.985.960 425.475.311 112.598 425.587.909
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 1.941.540 -1.000.091 -3.706.374 -6.711.487 9.476.412 0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
80.980.793 7.840.703 -6.083.292 91.952 -6.972.661 90.907.689 -8.803.086 -575.307 25.668.230 205.434.330 36.985.960 425.475.311 112.598 425.587.909
Transferler
-172.098 37.158.058 -36.985.960 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.248.841 805.831 14.134.393 16.189.065 79.637 16.268.702
Dönem Karı (Zararı)
14.134.393 14.134.393 79.637 14.214.030
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.248.841 805.831 2.054.672 2.054.672
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
1.652.082 1.652.082 1.652.082
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
762.890 762.890 -70.037 692.853
Dönem Sonu Bakiyeler
80.980.793 7.840.703 -4.431.210 91.952 -6.972.661 90.735.591 -7.554.245 230.524 25.668.230 243.355.278 14.134.393 444.079.348 122.198 444.201.546
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
80.980.793 7.840.703 91.952 -6.972.661 195.647.777 5.615.168 -497.568 25.668.230 239.457.811 152.532.156 689.134.025 0 689.134.025
Transferler
-237.304 152.532.156 -152.532.156 -237.304 -237.304
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.452.223 575.058 123.399.333 122.522.168 122.522.168
Dönem Karı (Zararı)
123.399.333 123.399.333 123.399.333
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.452.223 575.058 -877.165 -877.165
Kar Payları
3.184.783 -39.081.649 -35.896.866 -35.896.866
Dönem Sonu Bakiyeler
80.980.793 7.840.703 0 0 91.952 -6.972.661 0 0 0 195.410.473 0 -7.067.391 0 0 0 0 0 77.490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.853.013 0 0 0 352.908.318 123.399.333 0 775.522.023 0 775.522.023


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-67.160.052 62.124.977
Dönem Karı (Zararı)
123.399.333 14.214.030
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
123.399.333 14.214.030
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
84.101.209 42.313.485
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 25.157.887 25.047.804
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
19.139.725 17.727.885
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 20.176.074 13.796.216
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -1.036.349 3.931.669
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.927.728 4.576.534
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 5.974.800 4.457.856
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 -604.491 182.565
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 557.419 -63.887
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
13.057.139 4.255.371
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-9.639.628 -6.348.903
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16.663.980 13.105.002
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
6.032.787 -2.500.728
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
7.244.470 -4.879.352
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 1.408.248
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
0 1.408.248
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 32.089.760 -3.651.760
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-18.515.500 -2.171.245
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
11,18,19 -18.515.500 -2.171.245
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-258.341.413 12.372.615
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-335.123.435 12.464.068
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -335.123.435 12.464.068
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
61.203.710 -7.417.614
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
61.203.710 -7.417.614
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 -201.563.708 -49.884.117
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
2.285.852 -715.315
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
199.398.041 -901.961
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 199.398.041 -901.961
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
48.001.992 51.686.425
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-32.543.865 7.141.129
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-22.211.883 -178.589
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-10.331.982 7.319.718
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-50.840.871 68.900.130
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -2.428.853 -517.867
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
20 -13.890.328 -6.257.286
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-100.417.897 2.210.398
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
590.946 2.386.031
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 590.946 2.386.031
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-110.274.672 -7.914.251
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -110.274.672 -7.914.251
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-373.799 1.154.886
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 234.829
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
0 234.829
Alınan Faiz
9.639.628 6.348.903
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.533.858 -10.881.167
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 -30.417.289
İşletmenin Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
5 0 -30.417.289
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.652.082
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.652.082
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
100.000.000 55.165.281
Kredilerden Nakit Girişleri
9 100.000.000 55.165.281
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-80.579.616 -10.887.896
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -80.579.616 -10.887.896
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -10.469.616 -12.011.847
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-4.212.055 -2.803.124
Ödenen Faiz
-12.272.571 -11.578.374
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-175.111.807 53.454.208
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
15.687.544 12.865.962
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-159.424.263 66.320.170
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
337.916.490 207.946.450
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
178.492.227 274.266.620


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 178.492.227 337.916.490
Ticari Alacaklar
901.267.846 573.227.412
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 172.030.025 76.265.584
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 729.237.821 496.961.828
Diğer Alacaklar
2.863.730 62.346.404
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 0 60.126.052
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.863.730 2.220.352
Türev Araçlar
5 10.370.676 0
Stoklar
6 361.515.287 158.915.230
Peşin Ödenmiş Giderler
7 7.043.654 14.842.704
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20 0 3.267.872
Diğer Dönen Varlıklar
14 24.981.069 2.769.186
ARA TOPLAM
1.486.534.489 1.153.285.298
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
4.386.582 4.012.783
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.490.921.071 1.157.298.081
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
474.462 339.562
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
474.462 339.562
Maddi Duran Varlıklar
10 604.748.972 512.665.843
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 37.139.694 51.883.290
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6.781.964 6.175.697
Peşin Ödenmiş Giderler
7 9.373.901 3.860.703
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
658.518.993 574.925.095
TOPLAM VARLIKLAR
2.149.440.064 1.732.223.176
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 12.429.138 78.566.015
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
12.429.138 78.566.015
Banka Kredileri
67.972 62.881.384
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
12.361.166 15.684.631
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
144.951.563 45.257.520
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
144.951.563 45.257.520
Banka Kredileri
9 144.951.563 45.257.520
Ticari Borçlar
648.106.237 417.959.042
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 29.415.437 18.867.113
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 618.690.800 399.091.929
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 11.534.212 8.959.059
Diğer Borçlar
32.111.509 10.827
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 28.533.701 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3.577.808 10.827
Türev Araçlar
5 0 4.212.055
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 266.861.887 218.859.895
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 25.122.844 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
21 7.853.280 7.900.351
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
7.853.280 7.900.351
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.635.633 13.746.584
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.635.633 13.746.584
ARA TOPLAM
1.153.606.303 795.471.348
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.153.606.303 795.471.348
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
191.052.130 213.450.265
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
191.052.130 213.450.265
Banka Kredileri
9 160.056.378 162.352.555
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 30.995.752 51.097.710
Uzun Vadeli Karşılıklar
25.336.237 19.955.439
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 25.336.237 19.955.439
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 3.923.371 14.212.099
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
220.311.738 247.617.803
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.373.918.041 1.043.089.151
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
775.522.023 689.134.025
Ödenmiş Sermaye
15 80.980.793 80.980.793
Sermaye Düzeltme Farkları
15 7.840.703 7.840.703
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
91.952 91.952
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
15 -6.972.661 -6.972.661
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
188.343.082 190.032.609
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
188.343.082 190.032.609
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
195.410.473 195.647.777
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.067.391 -5.615.168
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
77.490 -497.568
Yabancı Para Çevrim Farkları
77.490 -497.568
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 28.853.013 25.668.230
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
352.908.318 239.457.811
Net Dönem Karı veya Zararı
123.399.333 152.532.156
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
775.522.023 689.134.025
TOPLAM KAYNAKLAR
2.149.440.064 1.732.223.176


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 1.108.762.646 470.588.994 644.853.791 225.155.691
Satışların Maliyeti
16 -792.019.189 -321.858.249 -460.972.334 -153.518.803
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
316.743.457 148.730.745 183.881.457 71.636.888
BRÜT KAR (ZARAR)
316.743.457 148.730.745 183.881.457 71.636.888
Genel Yönetim Giderleri
-50.854.860 -39.016.533 -23.671.018 -26.487.109
Pazarlama Giderleri
-78.504.628 -52.384.861 -43.704.560 -24.504.501
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-1.637.508 -982.196 -688.700 -346.372
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 77.192.633 32.969.743 57.210.245 19.619.449
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -97.589.848 -42.848.545 -66.693.885 -25.947.658
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
165.349.246 46.468.353 106.333.539 13.970.697
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14.300.291 8.493.049 7.830.481 4.637.881
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-113.121 -187.090 -71.126 -49.059
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
179.536.416 54.774.312 114.092.894 18.559.519
Finansman Gelirleri
19 89.635.839 31.838.899 48.633.087 16.430.656
Finansman Giderleri
19 -113.683.162 -70.073.747 -60.003.975 -37.449.941
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
155.489.093 16.539.464 102.722.006 -2.459.766
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-32.089.760 3.638.820 -23.533.681 3.760.342
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -42.281.044 -6.547.451 -26.853.525 -5.130.754
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 10.191.284 10.186.271 3.319.844 8.891.096
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
123.399.333 20.178.284 79.188.325 1.300.576
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 -5.964.254 0 -3.991.466
DÖNEM KARI (ZARARI)
123.399.333 14.214.030 79.188.325 -2.690.890
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
123.399.333 14.214.030 79.188.325 -2.690.890
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden 1 KR Nominal Degerli 100 Adet Pay Başına Kazanç 22 1,52380000 0,24920000 0,97790000 0,01610000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden 1 KR Nominal Degerli 100 Adet Pay Başına Kazanç 22 0,00000000 -0,07370000 0,00000000 -0,04930000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.452.223 1.248.841 1.977.163 1.248.841
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.815.279 1.561.051 1.614.107 1.561.051
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
363.056 -312.210 363.056 -312.210
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
363.056 -312.210 363.056 -312.210
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
575.058 805.831 215.963 102.714
Yabancı Para Çevrim Farkları
575.058 805.831 215.963 102.714
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
575.058 805.831 215.963 102.714
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-877.165 2.054.672 2.193.126 1.351.555
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
122.522.168 16.268.702 81.381.451 -1.339.335
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
122.522.168 16.268.702 81.381.451 -1.339.335http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958468


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.139 Değişim: 0,67% Hacim : 101.199 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.103 16.07.2024 Yüksek 11.188
Açılış: 11.110
33,0611 Değişim: 0,21%
Düşük 32,9591 16.07.2024 Yüksek 33,0988
Açılış: 32,9927
36,0159 Değişim: 0,06%
Düşük 35,8941 16.07.2024 Yüksek 36,1269
Açılış: 35,9959
2.616,19 Değişim: 1,81%
Düşük 2.565,62 16.07.2024 Yüksek 2.621,56
Açılış: 2.569,80
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.