KAP ***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

25.02.2021 - 04:35
KAP ***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
80.980.793 7.840.703 -5.193.952 91.952 -5.972.570 91.251.885 -4.133.992 -801.709 28.761.185 132.057.817 106.049.351 430.931.463 17.211 430.948.674
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0
Dönem Karı (Zararı)
152.532.156 152.532.156 152.532.156
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
104.740.088 3.187.918 30.408 344.196 108.302.610 108.302.610
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
6.083.292 -3.259.344 2.823.948 2.823.948
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
47.331 -47.331 -112.598 -112.598
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
80.980.793 7.840.703 0 91.952 -6.972.661 195.647.777 -5.165.168 -497.568 25.668.230 239.457.811 152.532.156 689.134.025 0 689.134.025


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
239.395.278 108.457.765
Dönem Karı (Zararı)
152.532.156 36.985.960
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
152.532.156 36.985.960
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
133.352.876 87.562.497
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 50.158.277 46.701.029
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
25.636.365 -7.012.675
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 20.085.179 -2.297.449
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 1.609.192 -111.693
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
3.941.994 -4.603.533
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
9.488.453 5.691.418
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 8.329.457 4.838.969
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 945.225 88.257
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 213.771 764.192
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.967.222 16.628.089
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -17.993.233 -22.394.158
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 23.960.455 39.022.247
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -1.222.607
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 27.163.195 -6.653.119
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.982.400 -1.453.212
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
20 -2.982.400 -1.453.212
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-1.318.137
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
19.239.901 34.883.574
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-16.605.184 -7.391.522
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-210.908.859 75.956.947
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-210.908.859 75.956.947
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.382.188 -32.138.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-16.382.188 -32.138.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-26.040.367 2.413.944
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
99.508.555 -66.574.764
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
99.508.555 -66.574.764
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
zalış)
137.217.675 12.950.351
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
269.279.848 117.156.935
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -2.377.032 -4.367.765
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
23 -27.507.538 -4.331.405
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-16.099.118 -12.555.224
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
22 2.038.481
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-30.634.362 -39.209.818
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 -30.634.362 -39.209.818
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
3.291.322 3.848.980
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 3.291.322 3.848.980
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
22 2.658.510
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
22 -1.351.292 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-10.095.010 411.456
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-10.095.010 411.456
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Faiz
17.993.233 22.394.158
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-123.541.104 -168.689.794
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
2.823.948 -2.181.855
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
2.823.948 -2.181.855
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
152.423.510 201.683.091
Kredilerden Nakit Girişleri
11 152.423.510 201.683.091
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-235.288.645 -219.554.633
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
11 -235.288.645 -219.554.633
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
10 -32.540.979 -19.733.948
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
5.434.662 -14.762.427
Ödenen Temettüler
-40.234.200
Ödenen Faiz
-16.393.600 -39.022.248
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
.909
TOPLAM KAYNAKLAR
1.732.223.176 1.230.169.417


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 1.323.254.745 986.275.790
Satışların Maliyeti
16 -898.586.984 -713.092.726
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
424.667.761 273.183.064
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
424.667.761 273.183.064
Genel Yönetim Giderleri
18 -70.900.809 -67.771.573
Pazarlama Giderleri
18 -112.612.889 -105.346.810
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
18 -2.079.010 -2.279.524
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 64.453.395 58.827.644
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -76.817.139 -56.982.074
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
226.711.309 99.630.727
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 26.990.841 24.105.845
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 -258.475
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
253.702.150 123.478.097
Finansman Gelirleri
21 106.706.303 26.588.508
Finansman Giderleri
21 -177.422.823 -124.102.060
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
182.985.630 25.964.545
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-27.163.195 9.148.676
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -31.264.517 1.431.488
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 4.101.322 7.717.188
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
155.822.435 35.113.221
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
22 -3.290.279 1.872.739
DÖNEM KARI (ZARARI)
152.532.156 36.985.960
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 5.009
Ana Ortaklık Payları
152.532.156 36.980.951
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Hisse Başına Kazanç(Zarar) 0,01920000 0,00430000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Hisse Başına Kazanç(zarar) -0,00040000 0,00020000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
108.272.202 -4.669.094
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
9 118.350.439
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 3.984.897 -5.836.368
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-14.063.134 1.167.274
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
9 -13.266.155 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
23 -796.979 1.167.274
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
30.408 3.204.277
Yabancı Para Çevrim Farkları
30.408 3.204.277
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
30.408 3.204.277
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
108.302.610 -1.464.817
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
260.834.766 35.521.143
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 5.009
Ana Ortaklık Payları
260.834.766 35.516.134http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912549


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.393 Değişim: -1,65% Hacim : 18.868 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.374 09.04.2021 Yüksek 1.415
Açılış: 1.413
8,1694 Değişim: 0,18%
Düşük 8,1574 12.04.2021 Yüksek 8,1810
Açılış: 8,1574
9,7336 Değişim: 0,31%
Düşük 9,7009 12.04.2021 Yüksek 9,7422
Açılış: 9,7032
457,63 Değişim: 0,07%
Düşük 457,30 12.04.2021 Yüksek 458,78
Açılış: 457,31
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.