KAP ***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

19.02.2020 - 20:02
KAP ***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
80.980.793 7.840.703 -1.344.496 91.952 -5.972.570 91.743.971 -3.942.433 -1.111.423 26.406.430 91.176.098 67.143.208 353.012.133 353.012.233
Transferler
2.354.755 65.280.539 -67.143.208
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-191.559 309.714 106.049.351 106.167.506 106.167.506
Dönem Karı (Zararı)
106.049.351 106.049.351 106.049.351
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-191.559 309.714 0 118.155 118.155
Kar Payları
-24.835.000 -24.835.000 -24.835.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-3.849.456 436.180 -3.413.276 -3.413.276
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-124.873 17.211 17.211
Dönem Sonu Bakiyeler
80.980.793 7.840.703 -5.193.952 91.952 -5.972.570 91.251.885 -4.133.992 -801.709 28.761.185 132.057.817 106.049.351 430.931.463 17.211 430.948.674
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
80.980.793 7.840.703 -5.193.952 91.952 -5.972.570 91.251.885 -4.133.992 -801.709 28.761.185 132.057.817 106.049.351 430.931.463 17.211 430.948.674
Transferler
-344.196 3.618.532 102.775.015 -106.049.351
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.669.094 3.932.775 36.985.960 36.249.641 36.249.641
Dönem Karı (Zararı)
36.985.960 36.985.960 36.985.960
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.669.094 3.932.775 -736.319 -736.319
Kar Payları
-40.234.200 -40.234.200 -40.234.200
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-2.830.880 649.025 -2.181.855 -2.181.855
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
710.261 710.261 95.387 805.648
Dönem Sonu Bakiyeler
80.980.793 7.840.703 -8.024.832 91.952 -5.972.570 90.907.689 -8.803.086 3.131.067 32.379.717 195.957.918 36.985.960 425.475.311 112.598 425.587.909


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
108.457.765 278.028.686
Dönem Karı (Zararı)
36.985.960 106.049.351
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
36.985.960 106.049.351
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
85.906.062 93.301.599
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 46.701.029 25.050.474
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-8.669.110 -9.599.168
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -3.953.884 -8.922.490
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -111.693 676.015
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-4.603.533 -1.352.693
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.691.418 3.520.175
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 4.838.969 3.064.646
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 88.257 580.374
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 764.192 -124.845
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
16.628.089 22.322.653
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -22.394.158 -11.198.815
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 39.022.247 33.521.468
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
6 -1.222.607 14.762.427
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 -6.653.119 20.678.370
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
23 -1.453.212 -1.414.390
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
23 -1.453.212 -1.414.390
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
25 34.883.574 17.981.058
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-7.391.522 91.334.949
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
75.956.947 60.903.597
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-32.138.000 -3.725.225
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 2.413.944 -28.554.908
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -66.574.764 149.361.891
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -66.574.764 149.361.891
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12.950.351 -86.650.406
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12.950.351 -86.650.406
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
115.500.500 290.685.899
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -4.367.765 -2.078.920
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
27 -4.331.405 -12.896.033
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
7 1.656.435 2.317.740
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-12.555.224 -46.989.923
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12.1,13 -39.209.818 -57.619.311
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12.1,13 -39.209.818 -57.619.311
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12.1,13 3.848.980 2.017.314
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12.1,13 3.848.980 2.017.314
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
10 411.456 -2.586.741
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
10 411.456 -2.586.741
Alınan Faiz
22.394.158 11.198.815
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-168.689.794 -12.175.538
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-2.181.855 -3.413.276
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.181.855 -3.413.276
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
201.683.091 364.688.770
Kredilerden Nakit Girişleri
201.683.091 364.688.770
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-219.554.633 -293.951.151
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-219.554.633 -293.951.151
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5.2 -19.733.948 0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-14.762.427 -3.959.208
Ödenen Temettüler
19 -40.234.200 -24.835.000
Ödenen Faiz
-39.022.248 -32.724.615
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-34.883.574 -17.981.058
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-72.787.253 218.863.225
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
4.661.274 309.714
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-68.125.979 219.172.939
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 276.072.429 56.899.490
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 207.946.450 276.072.429


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 207.946.450 276.072.429
Ticari Alacaklar
7 363.501.144 434.450.244
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7,29 40.576.094 81.482.247
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 322.925.050 352.967.997
Diğer Alacaklar
8 45.180.927 3.876.696
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8,29 43.984.454 3.042.045
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.196.473 834.651
Türev Araçlar
6 1.222.607 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
1.222.607
Stoklar
9 134.484.055 136.786.306
Peşin Ödenmiş Giderler
10 3.062.487 5.222.926
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11,27 7.689.397 3.726.041
Diğer Dönen Varlıklar
18 3.265.200 8.358.106
ARA TOPLAM
766.352.267 868.492.748
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
26 5.320.001 3.426.866
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
771.672.268 871.919.614
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
8 1.210.681 1.403.407
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.210.681 1.403.407
Maddi Duran Varlıklar
12.1 401.171.711 394.421.374
Kullanım Hakkı Varlıkları
12.2 44.778.937 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 6.373.753 6.240.123
Peşin Ödenmiş Giderler
10 4.962.067 5.385.152
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
458.497.149 407.450.056
TOPLAM VARLIKLAR
1.230.169.417 1.279.369.670
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.1 114.031.771 112.777.438
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
105.046.593 92.184.381
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5.1 91.424.537
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
13.622.056
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5,2 13.622.056
Ticari Borçlar
7 296.609.533 363.184.297
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7,29 25.589.908 16.706.885
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 271.019.625 346.477.412
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 4.328.829 5.348.060
Diğer Borçlar
8 78.882 21.458
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 78.882 21.458
Türev Araçlar
6 0 14.762.427
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 96.089.155 79.157.200
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 96.089.155 79.157.200
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 6.741.354 5.888.905
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 6.741.354 5.888.905
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.861.824 6.881.623
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 3.861.824 6.881.623
ARA TOPLAM
626.787.941 680.205.789
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
626.787.941 680.205.789
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 154.195.857 144.368.008
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
154.195.857 144.368.008
Banka Kredileri
5.1 117.110.613 144.368.008
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5.2 37.085.244
Uzun Vadeli Karşılıklar
17 19.226.400 12.918.828
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 19.226.400 12.918.828
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 4.371.310 10.928.371
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
177.793.567 168.215.207
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
804.581.508 848.420.996
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
425.475.311 430.931.463
Ödenmiş Sermaye
19 80.980.793 80.980.793
Sermaye Düzeltme Farkları
19 7.840.703 7.840.703
Geri Alınmış Paylar (-)
-8.024.832 -5.193.952
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
91.952 91.952
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-5.972.570 -5.972.570
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
90.907.689 91.251.885
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.803.086 -4.133.992
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.131.067 -801.709
Yabancı Para Çevrim Farkları
3.131.067 -801.709
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
32.379.717 28.761.185
Yasal Yedekler
32.379.717 28.761.185
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
195.957.918 132.057.817
Net Dönem Karı veya Zararı
36.985.960 106.049.351
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
112.598 17.211
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
425.587.909 430.948.674
TOPLAM KAYNAKLAR
1.230.169.417 1.279.369.670


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 1.047.210.199 1.105.842.698
Satışların Maliyeti
20 -754.321.357 -754.554.441
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
292.888.842 351.288.257
BRÜT KAR (ZARAR)
292.888.842 351.288.257
Genel Yönetim Giderleri
21 -69.201.962 -52.695.401
Pazarlama Giderleri
21 -115.470.643 -121.432.771
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
21 -2.279.524 -1.777.342
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 56.371.432 141.954.435
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -61.663.677 -103.070.961
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
100.644.468 214.266.217
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 24.105.845 12.870.502
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -258.475 -257.297
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
124.491.838 226.879.422
Finansman Gelirleri
25 30.173.663 64.387.127
Finansman Giderleri
25 -124.332.660 -164.538.828
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
30.332.841 126.727.721
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
6.653.119 -20.678.370
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 1.263.332 -9.169.992
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 5.389.787 -11.508.378
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
36.985.960 106.049.351
DÖNEM KARI (ZARARI)
36.985.960 106.049.351
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
5.009
Ana Ortaklık Payları
36.980.951 106.049.351
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kar 0,00460000 0,01310000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-4.669.094 -191.559
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17 -5.836.368 -239.449
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 1.167.274 47.890
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
3.204.277 309.714
Yabancı Para Çevrim Farkları
3.204.277 309.714
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.464.817 118.155
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
35.521.143 106.167.506
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
5.009 0
Ana Ortaklık Payları
35.516.134 106.167.506http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820193


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.776 Değişim: -2,35% Hacim : 33.381 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.761 26.11.2021 Yüksek 1.811
Açılış: 1.811
12,3690 Değişim: 3,08%
Düşük 11,9402 26.11.2021 Yüksek 12,6862
Açılış: 11,9998
14,0090 Değişim: 4,02%
Düşük 13,3965 26.11.2021 Yüksek 14,3282
Açılış: 13,4674
712,88 Değişim: 3,27%
Düşük 687,28 26.11.2021 Yüksek 737,01
Açılış: 690,30
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.