KAP ***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

17.08.2018 - 19:19
KAP ***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
79.600.000 7.840.703 3.526.619 346.724 -948.915 13.825.129 114.652.013 60.346.312 279.188.585 279.188.585
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
-796.369 80.551 67.279.390 51.430.305 -329.173 113.294 6.675.632 -47.850.816 -177.420 76.425.394 10.818.207 87.243.601
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
79.600.000 7.840.703 -796.369 80.551 67.279.390 54.956.924 17.551 -835.621 20.500.761 66.801.197 60.168.892 355.613.979 10.818.207 366.432.186
Transferler
5.886.221 54.282.671 -60.168.892 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29.903.372 -3.079.743 -1.051.281 20.401.672 46.174.020 1.467.198 47.641.218
Dönem Karı (Zararı)
20.401.672 20.401.672 1.623.599 22.025.271
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
29.903.372 -3.079.743 -1.051.281 25.772.348 -156.401 25.615.947
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-81.110.148 -81.110.148 -81.110.148
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
19 -22.612.209 -22.612.209 -22.612.209
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-16.398 -16.398 -2.321 -18.719
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
2.863.715 2.863.715 2.863.715
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-128.444 128.444 0
Dönem Sonu Bakiyeler
79.600.000 7.840.703 -812.767 80.551 -13.830.758 84.731.852 -3.062.192 -1.886.902 26.386.982 101.463.818 20.401.672 300.912.959 12.283.084 313.196.043
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
80.980.793 7.840.703 -1.344.496 91.952 -5.972.570 91.743.971 -3.942.433 -1.111.423 26.406.430 91.176.098 67.143.208 353.012.233 353.012.233
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
2.354.755 64.788.453 -67.143.208 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
496.654 38.055 49.586.696 50.121.405 50.121.405
Dönem Karı (Zararı)
49.586.696 49.586.696 49.586.696
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
496.654 38.055 534.709 534.709
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
19 -24.835.000 -24.835.000 -24.835.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-1.400.136 691.544 -708.592 -708.592
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-124.873 124.873 13.171 13.171
Dönem Sonu Bakiyeler
80.980.793 7.840.703 -2.744.632 91.952 -5.972.570 91.619.098 -3.445.779 -1.073.368 28.761.185 131.945.968 49.586.696 377.590.046 13.171 377.603.217


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
45.033.205 -28.736.494
Dönem Karı (Zararı)
49.586.696 22.025.271
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
49.586.696 21.737.409
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
287.862
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
46.658.996 17.226.535
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 11.657.329 10.201.737
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-3.999.421 -7.074.466
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -4.542.843 -5.525.632
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 543.422 -1.548.834
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.150.473 838.284
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 2.127.138 1.219.476
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 410.627 -480.637
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 612.708 99.445
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
20.347.924 11.171.566
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -1.162.764 -2.883.209
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 13.915.900 10.442.497
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7.594.788 3.612.278
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
6 3.959.208
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 12.186.910 3.054.210
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
23 -643.427 -964.796
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-46.890.950 -67.135.876
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -88.396.857 -17.790.365
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.409.858 -5.570.597
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -61.691.103 -48.355.171
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 96.898.469 -10.521.359
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11.708.399 15.101.616
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
49.354.742 -27.884.070
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -748.874 -33.023
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
27 -3.572.663 -819.401
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-17.021.128 -7.310.403
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12,13 886.906 3.177.348
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12,13 -9.315.774 -12.098.271
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
26 140.571
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
26 -934.852
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
10 -9.895.595 -626.120
Alınan Faiz
23 1.162.764 2.883.209
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
288.283
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
24.822.967 -13.430.269
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-708.592 -18.719
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-708.592 -18.719
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
154.074.619 61.148.273
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-111.464.805 -55.554.100
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
-3.959.208 7.703.083
Ödenen Temettüler
-12.687.209
Ödenen Faiz
-13.119.047 -14.021.597
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
52.835.044 -49.477.166
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
38.055 -818.006
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
52.873.099 -50.295.172
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 56.899.490 109.761.990
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 109.772.589 59.466.818


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 109.772.589 56.899.490
Ticari Alacaklar
7 573.382.402 488.037.490
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7,29 54.609.934 38.783.850
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 518.772.468 449.253.640
Diğer Alacaklar
8 3.291.152 2.678.925
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8,29 2.654.600 2.257.750
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 636.552 421.175
Türev Araçlar
6 742.453
Stoklar
9 170.055.094 108.907.413
Peşin Ödenmiş Giderler
10 4.973.332 4.250.577
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11,27 4.840.602
Diğer Dönen Varlıklar
18 6.589.953 3.058.253
ARA TOPLAM
868.806.975 668.672.750
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
26 2.645.203 2.785.774
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
871.452.178 671.458.524
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
8 634.745 317.175
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 634.745 317.175
Maddi Duran Varlıklar
12 359.594.628 362.276.349
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 6.515.922 6.419.235
Peşin Ödenmiş Giderler
10 12.696.187 2.786.573
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 532.117
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
379.441.482 372.331.449
TOPLAM VARLIKLAR
1.250.893.660 1.043.789.973
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 59.507.360 63.125.545
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 93.374.911 80.054.306
Ticari Borçlar
7 310.720.875 213.822.406
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7,29 12.715.453 3.994.779
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 298.005.422 209.827.627
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 4.516.026 5.658.780
Diğer Borçlar
8 26.103.335 41.232.359
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8,29 26.103.335 41.232.359
Türev Araçlar
6 4.701.661 3.974.203
Ertelenmiş Gelirler
16 173.736.783 128.151.335
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27 5.051.075
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 6.456.711 5.433.376
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 6.456.711 5.433.376
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 5.319.800 3.016.273
ARA TOPLAM
689.488.537 544.468.583
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
689.488.537 544.468.583
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 168.319.751 134.615.504
Uzun Vadeli Karşılıklar
17 12.451.100 11.693.653
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 12.451.100 11.693.653
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 3.031.055
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
183.801.906 146.309.157
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
873.290.443 690.777.740
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
377.590.046 353.012.233
Ödenmiş Sermaye
19 80.980.793 80.980.793
Sermaye Düzeltme Farkları
19 7.840.703 7.840.703
Geri Alınmış Paylar (-)
-2.744.632 -1.344.496
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
91.952 91.952
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-5.972.570 -5.972.570
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
88.173.319 87.801.538
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
88.173.319 87.801.538
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
91.619.098 91.743.971
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.445.779 -3.942.433
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.073.368 -1.111.423
Yabancı Para Çevrim Farkları
-1.073.368 -1.111.423
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
28.761.185 26.406.430
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
131.945.968 91.176.098
Net Dönem Karı veya Zararı
49.586.696 67.143.208
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13.171
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
377.603.217 353.012.233
TOPLAM KAYNAKLAR
1.250.893.660 1.043.789.973


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 516.256.058 407.809.181 280.053.589 240.169.445
Satışların Maliyeti
20 -350.031.684 -303.635.411 -191.831.262 -177.106.275
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
166.224.374 104.173.770 88.222.327 63.063.170
BRÜT KAR (ZARAR)
166.224.374 104.173.770 88.222.327 63.063.170
Genel Yönetim Giderleri
21 -28.551.093 -16.703.316 -17.829.052 -8.569.120
Pazarlama Giderleri
21 -57.562.586 -50.853.806 -28.800.614 -26.176.180
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
21 -816.322 -698.692 -404.180 -336.145
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 53.205.450 31.226.711 35.302.119 2.946.359
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -41.903.672 -30.125.578 -27.721.910 -559.657
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
90.596.151 37.019.089 48.768.690 30.368.427
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 1.845.968 5.579.256 1.031.653 3.904.988
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -39.777 -1.731.251 -37.340 -1.627.373
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
92.402.342 40.867.094 49.763.003 32.646.042
Finansman Gelirleri
25 10.243.216 5.971.670 7.984.929 394.102
Finansman Giderleri
25 -40.871.952 -22.047.145 -23.276.805 -10.645.875
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
61.773.606 24.791.619 34.471.127 22.394.269
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-12.186.910 -3.054.210 -13.569.681 -3.501.237
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -8.623.738 -2.412.600 -8.568.145 -142.016
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 -3.563.172 -641.610 -5.001.536 -3.359.221
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
49.586.696 21.737.409 20.901.446 18.893.032
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
287.862 -181.791
DÖNEM KARI (ZARARI)
49.586.696 22.025.271 20.901.446 18.711.241
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 1.623.599 0 1.182.646
Ana Ortaklık Payları
49.586.696 20.401.672 20.901.446 17.528.595
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
496.654 26.825.305 1.349.296 29.868.597
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 31.584.030 0 31.591.024
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 620.817 -3.847.583 1.686.619 -50.462
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-124.163 -911.142 -337.323 -1.671.965
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
0 -1.680.658 0 -1.682.057
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
27 -124.163 769.516 -337.323 10.092
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
38.055 -1.209.358 -4.791 328.716
Yabancı Para Çevrim Farkları
38.055 -1.209.358 -4.791 328.716
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
534.709 25.615.947 1.344.505 30.197.313
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
50.121.405 47.641.218 22.245.951 48.908.554
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 1.467.198 0 289.023
Ana Ortaklık Payları
50.121.405 46.174.020 22.245.951 48.619.531http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/704901


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.910 Değişim: 1,61% Hacim : 30.193 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.894 03.12.2021 Yüksek 1.914
Açılış: 1.897
13,7186 Değişim: 0,40%
Düşük 13,4047 03.12.2021 Yüksek 13,8913
Açılış: 13,6633
15,5362 Değişim: 0,18%
Düşük 15,1555 03.12.2021 Yüksek 15,6980
Açılış: 15,5088
786,38 Değişim: 0,93%
Düşük 762,36 03.12.2021 Yüksek 790,29
Açılış: 779,10
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.