KAP ***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

24.10.2019 - 18:21
KAP ***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 67.495.762 1.727.741 -544.391 4.115.442 2.432.733 54.290.958 31.119.827 170.638.072 170.638.072
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
950.000 30.169.827 -31.119.827 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
105.863 -10.749.233 -10.643.370 -10.643.370
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-10.000.000 -10.000.000 -10.000.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-257.609 -257.607 -257.607
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 67.495.762 1.727.741 -438.528 5.065.442 2.175.124 74.460.785 -10.749.233 149.737.095 149.737.095
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 67.495.762 1.727.741 -312.143 5.065.442 2.089.255 74.460.785 28.426.630 188.953.472 188.953.472
Diğer Düzeltmeler
135.067 135.067 135.067
Transferler
1.150.000 27.276.630 -28.426.630 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-133.952 41.765.696 41.631.744 41.631.744
Kar Payları
-12.000.000 -12.000.000 -12.000.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-257.608 -257.608 -257.608
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 67.495.762 1.727.741 -446.095 6.215.442 1.831.647 89.872.482 41.765.696 218.462.675 218.462.675


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.940.915 12.049.278
Dönem Karı (Zararı)
41.765.696 -10.749.233
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
41.765.696 -10.749.233
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
29.106.699 5.399.231
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 7.809.372 5.772.664
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.867.911 951.931
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.174.293 939.429
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-218.394 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
912.012 12.502
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
7.403.087 1.563.220
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -441.030 -707.202
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18 7.844.117 2.270.422
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 12.497.632 -2.888.584
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-471.303
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-69.769.362 23.768.691
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -44.678.062 -6.926.227
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-82.817 60.081
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-44.595.245 -6.986.308
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-119.805 -432.998
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-119.805 -432.998
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 21.663.947 -92.751.214
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 14.519.784 -465.061
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -59.553.706 125.737.735
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.078.062 897.481
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-57.475.644 124.840.254
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-836.237 -692.935
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-763.823 -685.152
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-763.823 -685.152
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
11 1.501.924 134.420
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.503.384 -149.877
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.503.384 -149.877
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.103.033 18.418.689
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-722.031 -776.899
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
13 -13.321.917 -5.592.512
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-21.428.359 -7.837.835
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 121.002
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
121.002
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -21.549.361 -7.837.835
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-21.549.361 -7.837.835
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
40.460.398 -13.505.071
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
322.169.398 -1.941.851
Kredilerden Nakit Girişleri
322.169.398 -1.941.851
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
12 -261.962.198
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
12 -261.962.198
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-639.000
Ödenen Temettüler
-12.000.000 -10.000.000
Ödenen Faiz
18 -7.548.832 -2.270.422
Alınan Faiz
18 441.030 707.202
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.091.124 -9.293.628
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.091.124 -9.293.628
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.742.391 10.631.166
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.833.515 1.337.538


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 9.833.514 3.742.391
Ticari Alacaklar
50.467.805 6.108.449
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 82.817 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 50.384.988 6.108.449
Diğer Alacaklar
237.766 117.954
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
237.766 117.954
Stoklar
8 110.268.513 132.725.588
Peşin Ödenmiş Giderler
9 2.538.015 1.515.700
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.538.015 1.515.700
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
7.288 7.213
Diğer Dönen Varlıklar
11 4.728.991 2.420.606
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
11 4.728.991 2.420.606
ARA TOPLAM
178.081.892 146.637.901
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
178.081.892 146.637.901
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
24.430 24.430
Diğer Finansal Yatırımlar
5 24.430 24.430
Maddi Duran Varlıklar
10 209.716.853 195.883.844
Arazi ve Arsalar
67.489.277 67.489.277
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
83.361.537 85.518.241
Binalar
25.234.259 25.644.263
Tesis, Makine ve Cihazlar
27.617.725 10.848.954
Taşıtlar
2.636.541 3.509.089
Mobilya ve Demirbaşlar
1.924.855 2.381.665
Yapılmakta Olan Yatırımlar
1.452.659 492.355
Kullanım Hakkı Varlıkları
854.584
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
38.553 57.756
Lisanslar
38.553 57.756
Peşin Ödenmiş Giderler
15.542.099
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15.542.099
Ertelenmiş Vergi Varlığı
13 689.255 626.314
Diğer Duran Varlıklar
3.900.000 4.705.000
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
3.900.000 4.705.000
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
215.223.675 216.839.443
TOPLAM VARLIKLAR
393.305.567 363.477.344
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
12 97.007.587 37.139.915
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
97.007.587 37.139.915
Banka Kredileri
97.007.587 37.139.915
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
515.406
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
12 515.406
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
12 515.406
Ticari Borçlar
63.928.581 123.682.109
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 2.630.229 552.167
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 61.298.352 123.129.942
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.021.780 1.858.017
Diğer Borçlar
199.406 963.229
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
40.592 40.592
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
158.814 922.637
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 1.728.217 226.293
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 1.728.217 226.293
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
13 4.844.203 5.639.036
Kısa Vadeli Karşılıklar
9.664 228.058
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9.664 228.058
ARA TOPLAM
169.254.844 169.736.657
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
169.254.844 169.736.657
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
181.131
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
181.131
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
12 181.131
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.406.917 4.787.215
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
5.406.917 4.787.215
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.588.048 4.787.215
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
174.842.892 174.523.872
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
218.462.675 188.953.472
Ödenmiş Sermaye
14 10.000.000 10.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
14 67.495.762 67.495.762
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
14 1.727.741 1.727.741
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-446.095 -312.143
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-446.095 -312.143
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-446.095 -312.143
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
6.215.442 5.065.442
Yasal Yedekler
6.215.442 5.065.442
Diğer Yedekler
1.831.647 2.089.255
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
89.872.482 74.460.785
Net Dönem Karı veya Zararı
41.765.696 28.426.630
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
218.462.675 188.953.472
TOPLAM KAYNAKLAR
393.305.567 363.477.344


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 438.568.233 250.011.850 111.932.735 66.546.320
Satışların Maliyeti
15 -333.541.469 -176.470.037 -80.407.582 -37.548.300
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
105.026.764 73.541.813 31.525.153 28.998.020
BRÜT KAR (ZARAR)
105.026.764 73.541.813 31.525.153 28.998.020
Genel Yönetim Giderleri
16 -16.285.311 -13.834.906 -5.107.146 -4.428.286
Pazarlama Giderleri
16 -12.969.679 -8.587.253 -2.934.989 -1.778.415
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 18.566.208 19.154.314 8.712.258 16.715.120
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -28.167.232 -77.636.255 -8.284.396 -58.316.513
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
66.170.750 -7.362.287 23.910.880 -18.810.074
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
66.170.750 -7.362.287 23.910.880 -18.810.074
Finansman Gelirleri
18 3.497.000 19.320.358 376.457 8.121.024
Finansman Giderleri
18 -15.404.422 -25.595.887 -2.982.311 -15.471.670
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
54.263.328 -13.637.816 21.305.026 -26.160.720
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-12.497.632 2.888.584 -4.837.059 5.783.933
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
13 -12.527.084 -4.856.618 2.967.639
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
13 29.452 2.888.584 19.559 2.816.294
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
41.765.696 -10.749.232 16.467.967 -20.376.787
DÖNEM KARI (ZARARI)
41.765.696 -10.749.232 16.467.967 -20.376.787
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
41.765.696 -10.749.232 16.467.967 -20.376.787
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 19 0,04180000 0,01100000 0,01650000 0,02000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-167.440 135.722 -24.129 -88.593
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-167.440 135.722 -24.129 -88.593
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
33.488 -29.859 4.826 19.490
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
33.488 -29.859 4.826 19.490
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
33.488 -29.859 4.826 19.490
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-133.952 105.863 -19.303 -69.103
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
41.631.744 -10.643.369 16.448.664 -20.445.890
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
41.631.744 -10.643.369 16.448.664 -20.445.890http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794610


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.910 Değişim: 1,61% Hacim : 30.193 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.894 03.12.2021 Yüksek 1.914
Açılış: 1.897
13,7186 Değişim: 0,40%
Düşük 13,4047 03.12.2021 Yüksek 13,8913
Açılış: 13,6633
15,5362 Değişim: 0,18%
Düşük 15,1555 03.12.2021 Yüksek 15,6980
Açılış: 15,5088
786,38 Değişim: 0,93%
Düşük 762,36 03.12.2021 Yüksek 790,29
Açılış: 779,10
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.