KAP ***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

24.12.2021 - 12:54
KAP ***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 21.12.2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararlarımız 23.12.2021 tarihinde Tescil edilmiş olup, 24.12.2021 tarih ve 10480 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 24.11.2021
Genel Kurul Tarihi 21.12.2021
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 20.12.2021
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe KONAK
Adres GÜNEŞLİ MAHALLESİ 529 SOKAK 2/A

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2 - Esas sözleşmenin 7'nci maddesine uygun olarak yönetim kurulu üye sayısının belirlenmesi,
3 - Genel kurul tarafından belirlenecek yönetim kurulu üye sayısına göre, boş olan yönetim kurulu üyelikleri için SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri düzenlemelerine uygun olarak bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
4 - Yeni seçilen yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi
5 - Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ve diğer yönetici atama yetkilerinin Yönetim Kuruluna verilmesi,
6 - Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi
7 - "Pay Sahipleri Genel Kurulunun Çalışma Esas Ve Usulleri İç Yönergesi" nin onaya sunulması.
8 - Görüş ve temenniler
9 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 GK Genel Kurul Daveti Gündem ve Vekaletname_24.11.2021.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 2021-25 YKK Kararı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 Genel Kurul İç Yönerge .pdf - İç Yönerge
EK: 4 VEKÂLETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5 GK BİLGİLENDİRME DOKÜMANI_24_11_2021.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 2021 yılı olağanüstü genel kurulumuza ait hazirun ve toplantı tutanağı ektedir.
Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurulu, 21 Aralık 2021 tarihinde saat 11:00'de Güneşli Mahallesi 529 Sokak 2/A Konak İZMİR adresinde, İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14.12.2021 tarih ve 00070025636 Sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Saa Platformunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi ile Şirketin web sitesinde ilan edilerek süresi içerisinde yapılmıştır.
Fiziki ve Elektronik hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 125.000.000,00 TL (YüzyirmibeşmilyonTürk Lirası) olan sermayesini temsil eden paylarından itibari değeri 22.500.000 TL ( Yirmiikimilyon beşyüzbin Türk Lirası) olan A Grubu payların asaleten, 7.500.000,00 TL (Yedimilyon beşyüzbin TL) A Grubu payların vekaleten, 95.000.000 TL (Doksan Beşmilyon Türk Lirası) olan B Grubu paylardan 52.500.000 TL'lik Elliikimilyonbeşyüzbin TL) kısmının asaleten, 17.500.000,00 TL (Onyedimilyonbeşyüzbin TL) Vekaleten, payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut bulunduğunun anlaşılması üzerine, gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
Yönetim Kurulu üyesi Sayın Nuri NASIR tarafından oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunulmuştur. Elektronik oy sayım düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, Toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları gerektiği belirtilmiştir.
1) Toplantı Yönetim Kurulu üyemiz Nuri NASIR tarafından saat 11:00'de açıldı. Sayın Nuri NASIR tarafından, toplantı başkanlığı için Nuri NASIR, oy toplama memurluğuna Sinan BİLEN, tutanak yazmanı olarak da Sinan BİLEN ‘in seçilmesi ve seçilen başkanlık divanına genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesini teklif etmiştir. Teklif oy birliği ile kabul edilmiş ve toplantı başkanlığı oluşturulmuştur.
2) Gündemin ikinci maddesi uyarınca Yönetim kurulu üye sayısının 6 olarak belirlenmesine ilişkin ortaklardan Sayın Aslan NASIR'ın önergesi Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve oy birliği ile kabul edilmiştir.
3) Gerek esas sözleşmemizin ilgili maddeleri, gerekse Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketimizin 6 yönetim kurulu üyesinden 2'sinin bağımsız üye olması gerektiğinden, söz konusu bağımsız üyelikler için ortaklarımızdan Sayın Aslan NASIR önerge sunmuştur. Önergeye göre söz konusu 2 üyelik için Prof. Dr. Mete AKISU ve Ali DENİZ aday gösterilmiştir. Bağımsız yönetim kurulu adaylarının her biri tarafından imzalanmış "Bağımsızlık Beyanları"nın önerge ekinde başkanlığa sunulduğu belirtilmiştir. Mevcut yönetim kurulu üyelerinin görev süresinin dolduğu tarihe kadar görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine Sayın Mete AKISU ve Sayın Ali DENİZ ‘in seçilmesi oya sunulmuş ve oy birliği ile kabul edilmiştir.
4) Yeni seçilen bağımsız yönetim kurulu üyelerinin huzur haklarının aylık net 10.000,00 (Onbin) TL olarak belirlenmesine ilişkin önerge oya sunulmuş ve oy birliği ile kabul edilmiştir.
5) Gündemin 5'inci maddesi uyarınca şirketimiz Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ve diğer yönetici atama yetkilerinin Yönetim Kuruluna verilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.
6) Şirketimizin 2018, 2019 ve 2020 yılı finansal tablolarının bağımsız denetimini gerçekleştiren Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin, 2021 yılı finansal tablolarımızın bağımsız dış denetimi için seçilmesi oya sunulmuş ve oy birliği ile kabul edilmiştir.
7) Şirketimiz "Pay Sahipleri Genel Kurulunun Çalışma Esas Ve Usulleri İç Yönergesi"nin genel kurul toplantısına ilişkin çağrı ile birlikte ilan edildiği dikkate alınarak İç Yönergenin okunmuş sayılmasına ve doğrudan oylamaya geçilmesine oy birliği ile karar verilmiş. Yapılan oylama sonucunda İç Yönerge oy birliği ile kabul edilmiştir.
8) Görüş ve temenniler bölümünde herhangi bir görüş bildirilmemesi üzerine toplantı başkanı Sayın Nuri NASIR toplantıya katılanlara teşekkür etmiştir.
9) Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığı ve alınan kararlara itiraz eden ortak olmadığı anlaşıldığından, genel kurul toplantısı saat 11:10.'da toplantı başkanı Sayın Nuri NASIR tarafından kapatılmıştır.
İş bu tutanak tarafımızca toplantı mahallinde 3(üç) nüsha tanzim edilerek okunup, imza altına alınmıştır. 21.12.2021 İZMİR


Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 23.12.2021

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazirun -21.12.2021.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
2021 yılı olağanüstü genel kurulumuza ait hazirun ve toplantı tutanağı ektedir. 23.12.2021 tarihinde tescil edilmiş ve 24.12.2021 tarih ve 10480 nolu Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985995


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.026 Değişim: 0,98% Hacim : 81.469 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.957 01.12.2023 Yüksek 8.090
Açılış: 8.071
28,8960 Değişim: 0,08%
Düşük 28,7673 01.12.2023 Yüksek 28,9641
Açılış: 28,8732
31,4606 Değişim: -0,10%
Düşük 31,3160 01.12.2023 Yüksek 31,6026
Açılış: 31,492
1.924,33 Değişim: 1,84%
Düşük 1.885,34 01.12.2023 Yüksek 1.928,08
Açılış: 1.889,60
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.