KAP ***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

06.09.2023 - 18:10
KAP ***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
125.000.000 4.022 93.497.549 31.637.097 -13.131 2.380.605 23.366.367 17.440.038 293.312.547 293.312.547
Transferler
17.440.038 -17.440.038
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
850.681 850.681 850.681
Dönem Karı (Zararı)
13.302.101 13.302.101 13.302.101
Dönem Sonu Bakiyeler
125.000.000 4.022 93.497.549 31.637.097 837.549 2.380.605 40.806.395 13.302.101 307.465.318 307.465.318
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
125.000.000 4.022 93.497.549 31.637.097 -829.095 2.380.605 40.806.395 3.336.197 295.832.768 295.832.768
Transferler
3.336.197 -3.336.197
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.013.926 -1.013.926 -1.013.926
Dönem Karı (Zararı)
9.810.860 9.810.860 9.810.860
Dönem Sonu Bakiyeler
125.000.000 4.022 93.497.549 31.637.097 -1.843.022 2.380.605 44.142.591 9.810.860 304.629.702 304.629.702


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
20.845.404 18.292.481
Dönem Karı (Zararı)
9.810.860 13.302.101
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.665.316 1.664.610
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12.267.747 10.708.947
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
107.491 41.299
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16,17 107.491 41.299
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
25 295.376 -2.007.573
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
25 -6.241.565 -4.840.337
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 -763.733 -2.237.726
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
5.369.228 3.325.770
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-21.448.511 -1.829.937
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.848.791 -1.570.989
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-16.599.720 -258.948
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.284.263 -3.049.543
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 2.284.263 -3.049.543
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 2.653.058 46.732
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.096.702 -7.748.446
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4.077.223 28.383
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4.019.479 -7.776.829
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.166.429 4.877.633
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
11.923.195 8.370.572
Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
11.923.195 8.370.572
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
694.092 2.658.759
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
20.845.404 18.292.481
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-40.352.300 -38.548.263
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-40.732.224 -18.410.574
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12,13,14 -40.202.132 -18.410.574
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-530.092
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
379.924
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-20.137.689
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.069.229 -39.081
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.024.539 -1.539.059
Kredilerden Nakit Girişleri
4.024.539 -1.539.059
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-659.934 -507.595
Ödenen Faiz
25 -5.011.029 -525.316
Alınan Faiz
25 4.715.653 2.532.889
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-16.437.667 -20.294.863
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-16.437.667 -20.294.863
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
50.836.854 60.953.803
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
34.399.187 40.658.940


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 34.399.237 50.836.854
Finansal Yatırımlar
21.801.673 22.181.647
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
5 21.801.673 22.181.647
Ticari Alacaklar
48.529.027 27.080.516
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 9.802.128 4.953.337
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 38.726.899 22.127.179
Diğer Alacaklar
770.162 3.059.910
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 770.162 3.059.910
Türev Araçlar
5.384.103 8.037.161
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
9 5.384.103 8.037.161
Peşin Ödenmiş Giderler
1.817.946 2.549.339
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 1.817.946 2.549.339
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 123.269 1.070.843
Diğer Dönen Varlıklar
278.673 649.522
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18 278.673 649.522
ARA TOPLAM
113.104.090 115.465.792
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
113.104.090 115.465.792
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
226.920 221.435
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 226.920 221.435
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 8.500.000 8.500.000
Maddi Duran Varlıklar
12 295.454.520 265.731.811
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 36.331.005 37.978.616
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 11.353.093 10.963.714
Peşin Ödenmiş Giderler
10 29.810.678 36.113.150
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
381.676.216 359.508.726
TOPLAM VARLIKLAR
494.780.306 474.974.518
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
464.917 631.654
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
464.917 631.654
Banka Kredileri
6 464.917 631.654
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
16.497.448 13.007.511
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
16.497.448 13.007.511
Banka Kredileri
6 15.047.075 11.651.039
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 1.450.373 1.356.472
Ticari Borçlar
49.085.046 40.988.344
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 4.162.826 85.603
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 44.922.220 40.902.741
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 7.675.417 5.495.062
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 5.647.661 1.830.691
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.045.426 5.314.216
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 4.201.186 3.456.806
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 1.844.240 1.857.410
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.251.470 549.959
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 1.251.470 549.959
ARA TOPLAM
86.667.385 67.817.437
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
86.667.385 67.817.437
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
88.555.873 94.756.033
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
88.555.873 94.756.033
Banka Kredileri
6 45.606.530 51.052.855
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 42.949.343 43.703.178
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.809.896 5.433.615
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 4.809.896 5.433.615
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 10.117.450 11.134.665
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
103.483.219 111.324.313
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
190.150.604 179.141.750
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
304.629.702 295.832.768
Ödenmiş Sermaye
20 125.000.000 125.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
4.022 4.022
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
20 93.497.549 93.497.549
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
29.794.075 30.808.000
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
31.637.097 31.637.097
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
12,20 31.637.097 31.637.097
Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişikliklerden Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
20 -1.843.022 -829.097
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.380.605 2.380.605
Yasal Yedekler
20 2.380.605 2.380.605
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
44.142.591 40.806.395
Net Dönem Karı veya Zararı
9.810.860 3.336.197
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
304.629.702 295.832.768
TOPLAM KAYNAKLAR
494.780.306 474.974.518


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 192.409.336 99.338.785
Satışların Maliyeti
21 -136.041.823 -76.207.805
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
56.367.513 23.130.980
BRÜT KAR (ZARAR)
56.367.513 23.130.980
Genel Yönetim Giderleri
22 -23.254.410 -15.432.590
Pazarlama Giderleri
22 -2.278.929 -887.575
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 6.004.010 3.359.433
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -30.634.592 -8.001.614
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.203.592 2.168.634
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.203.592 2.168.634
Finansman Gelirleri
25 10.965.429 7.005.682
Finansman Giderleri
25 -8.121.894 -4.831.817
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9.047.127 4.342.499
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
763.733 268.057
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 763.733 268.057
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
9.810.860 4.610.556
DÖNEM KARI (ZARARI)
9.810.860 4.610.556
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
9.810.860 4.610.556
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.267.408 -2.113.985
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17,20 -1.267.408 -2.113.985
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
253.462 422.797
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
253.462 422.797
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 253.462 422.797
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.013.946 -1.691.188
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.796.914 2.919.368
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
8.796.914 2.919.368http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192237


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.855 Değişim: -2,51% Hacim : 95.641 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.855 06.12.2023 Yüksek 8.112
Açılış: 8.067
28,9200 Değişim: 0,13%
Düşük 28,8087 06.12.2023 Yüksek 28,9475
Açılış: 28,8819
31,1819 Değişim: -0,10%
Düşük 31,1381 06.12.2023 Yüksek 31,2780
Açılış: 31,2145
1.887,77 Değişim: 0,69%
Düşük 1.870,48 06.12.2023 Yüksek 1.894,29
Açılış: 1.874,80
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.