KAP ***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.05.2022 - 23:08
KAP ***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.150.000 26.119.105 -9.945.965 -43.212 60.831.063 366.529.104 263.695.872 710.335.967 710.335.967
Transferler
19.980.684 243.715.188 -263.695.872
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-792.501 131.974 100.811.017 100.150.490 100.150.490
Dönem Karı (Zararı)
100.811.017 100.811.017 100.811.017
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-792.501 131.974 -660.527 -660.527
Kar Payları
-198.022.298 -198.022.298 -198.022.298
Dönem Sonu Bakiyeler
3.150.000 26.119.105 -10.738.466 88.762 80.811.747 412.221.994 100.811.017 612.464.159 612.464.159
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.150.000 26.119.105 -7.410.062 -23.437 60.831.063 432.202.678 603.525.201 1.118.394.548 1.118.394.548
Transferler
44.938.314 558.586.887 -603.525.201 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.500.149 44.897 221.348.215 217.892.963 217.892.963
Dönem Karı (Zararı)
221.348.215 221.348.215 221.348.215
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.500.149 44.897 -3.455.252 -3.455.252
Kar Payları
-249.733.800 -249.733.800 -249.733.800
Dönem Sonu Bakiyeler
3.150.000 26.119.105 -10.910.211 21.460 105.769.377 741.055.765 221.348.215 1.086.553.711 1.086.553.711


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
46.606.489 73.655.665
Dönem Karı (Zararı)
221.348.215 100.811.017
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-6.688.835 -8.757.545
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7 3.559.468 2.763.775
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
116.231 -274.257
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 116.231 -274.257
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.153.269 3.965.872
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.817.897 1.273.623
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -18.087
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.335.372 2.710.336
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.805.737 -4.875.291
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
14 -6.147.865 -5.361.969
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
15 4.342.128 486.678
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-10.817.009 -6.007.530
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 2.309.596
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 2.309.596
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-27.424.903 -11.450.936
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 26.619.782 5.249.242
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
14 -89.936 -438.016
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-119.491.659 -10.874.141
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-65.111.024 -9.702.722
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.074.780 -2.031.591
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-82.097.450 -21.192.993
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-17.248.526 -1.020.125
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
36.159.452 11.495.314
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.979.822 -1.526.819
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
3.878.291 -148.668
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17.982.200 13.253.463
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-119.049.612 9.220
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
137.031.812 13.244.243
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
95.167.721 81.179.331
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.568.421 -119.389
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-46.992.811 -7.404.277
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
19.562.675 74.979.813
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0 -642.256
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
89.936 438.016
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.609.910 -3.374.022
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 40.490.167
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 40.490.167
Alınan Temettüler
15.809.867 8.669.927
Alınan Faiz
2.881.301 6.499.214
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
13.391.481 22.898.767
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
77.574.794 -320.430.603
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
169.595.869 21.264.811
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-31.311.894 3.048.266
Ödenen Temettüler
-57.033.617 -339.454.450
Ödenen Faiz
-6.942.128 -3.534.943
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
3.266.564 -1.754.287
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
143.743.958 -171.795.125
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
143.743.958 -171.795.125
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 329.275.840 447.866.093
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 473.019.798 276.070.968


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 476.393.453 329.382.931
Finansal Yatırımlar
5 0 13.391.480
Ticari Alacaklar
425.169.956 363.325.496
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
9 70.857.218 54.981.176
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari 354.312.738 308.344.320
Diğer Alacaklar
53.694.369 45.626.352
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
53.694.369 45.626.352
Stoklar
6 384.171.736 301.548.530
Peşin Ödenmiş Giderler
7.578.396 6.095.585
Diğer Dönen Varlıklar
121.830 20.732
ARA TOPLAM
1.347.129.740 1.059.391.106
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.347.129.740 1.059.391.106
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
9.710.419 9.710.419
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
9.710.419 9.710.419
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
9.710.419 9.710.419
Diğer Alacaklar
84.138 77.375
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
84.138 77.375
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 224.006.276 212.391.240
Maddi Duran Varlıklar
7 73.304.913 66.769.437
Kullanım Hakkı Varlıkları
121.558.782 4.550.940
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7 23.483.576 21.610.598
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
23.483.576 21.610.598
Peşin Ödenmiş Giderler
24.479.125 8.713.410
Ertelenmiş Vergi Varlığı
10 11.086.641 10.310.005
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
487.713.870 334.133.424
TOPLAM VARLIKLAR
1.834.843.610 1.393.524.530
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
188.230.537 50.959.602
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
188.230.537 50.959.602
Banka Kredileri
8 173.987.139 49.120.175
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
14.243.398 1.839.427
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
Ticari Borçlar
158.310.545 122.151.094
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9 301.278 377.660
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
158.009.267 121.773.434
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
6.702.287 11.682.109
Diğer Borçlar
192.808.295 143.271
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9 192.700.184
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
108.111 143.271
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12.732.973 8.854.682
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
10 24.101.208 46.513.306
Kısa Vadeli Karşılıklar
13.069.119 11.733.747
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.139.188
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11.929.931 11.733.747
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.481.905 102.236
ARA TOPLAM
600.436.869 252.140.047
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
600.436.869 252.140.047
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
126.263.754 6.025.321
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
126.263.754 6.025.321
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
126.263.754 6.025.321
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
21.589.276 16.964.614
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21.589.276 16.964.614
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
147.853.030 22.989.935
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
748.289.899 275.129.982
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.086.553.711 1.118.394.548
Ödenmiş Sermaye
11 3.150.000 3.150.000
Sermaye Düzeltme Farkları
11 26.119.105 26.119.105
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-10.910.211 -7.410.062
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-10.910.211 -7.410.062
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 -10.910.211 -7.410.062
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
21.460 -23.437
Yabancı Para Çevrim Farkları
21.460 -23.437
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
105.769.377 60.831.063
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
741.055.765 432.202.678
Net Dönem Karı veya Zararı
221.348.215 603.525.201
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.086.553.711 1.118.394.548
TOPLAM KAYNAKLAR
1.834.843.610 1.393.524.530


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
462.849.045 168.957.022
Satışların Maliyeti
-260.408.501 -104.129.064
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
202.440.544 64.827.958
BRÜT KAR (ZARAR)
202.440.544 64.827.958
Genel Yönetim Giderleri
-12.370.450 -5.970.389
Pazarlama Giderleri
-15.874.382 -4.607.126
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-1.443.691 -1.112.611
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 152.594.099 45.176.298
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -116.177.080 -31.798.187
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
209.169.040 66.515.943
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14 6.237.801 5.799.985
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
14 0 -79.705
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 27.424.903 11.450.936
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
242.831.744 83.687.159
Finansman Gelirleri
15 30.590.366 39.509.675
Finansman Giderleri
15 -25.454.113 -17.136.575
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
247.967.997 106.060.259
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-26.619.782 -5.249.242
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
10 -26.521.381 -6.781.931
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
10 -98.401 1.532.689
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
221.348.215 100.811.017
DÖNEM KARI (ZARARI)
221.348.215 100.811.017
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
221.348.215 100.811.017
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç ( Zarar) 12 0,70270000 0,32000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.500.149 -792.500
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.375.186 -990.625
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
875.037 198.125
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
875.037 198.125
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
21.460 88.762
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.478.689 -703.738
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
217.869.526 100.107.279
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
217.869.526 100.107.279http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028126


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.408 Değişim: 1,56% Hacim : 29.945 Mio.TL Son veri saati : 17:58
Düşük 2.370 06.07.2022 Yüksek 2.411
Açılış: 2.389
17,2226 Değişim: 0,04%
Düşük 17,1902 07.07.2022 Yüksek 17,3021
Açılış: 17,2155
17,5614 Değişim: 0,08%
Düşük 17,5311 07.07.2022 Yüksek 17,5949
Açılış: 17,548
962,22 Değişim: -0,05%
Düşük 961,43 07.07.2022 Yüksek 968,23
Açılış: 962,71
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.