;

KAP ***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2022 - 08:25
KAP ***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.150.000 26.119.105 -7.291.306 40.845.743 328.807.036 257.718.088 649.348.666 649.348.666
Transferler
19.985.320 237.732.768 -257.718.088
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.654.659 -43.212 263.695.872 260.998.001 260.998.001
Dönem Karı (Zararı)
263.695.872 263.695.872 263.695.872
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.654.659 -43.212 -2.697.871 -2.697.871
Kar Payları
-200.010.700 -200.010.700 -200.010.700
Dönem Sonu Bakiyeler
3.150.000 26.119.105 -9.945.965 -43.212 60.831.063 366.529.104 263.695.872 710.335.967 710.335.967
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.150.000 26.119.105 -9.945.965 -43.212 60.831.063 366.529.104 263.695.872 710.335.967 710.335.967
Transferler
263.695.872 -263.695.872 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.535.903 19.775 603.525.201 606.080.879 606.080.879
Dönem Karı (Zararı)
603.525.201 11.517.702 3.928.583
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.433.616 2.857.509
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 410.180 226.564
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
15 6.673.906 844.510
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-7.604.677 -12.436.298
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -9.382.963 -16.401.652
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 1.778.286 3.965.354
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-123.830.312 -99.875.856
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -65.482.638 -23.767.570
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 84.361.875 30.103.472
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
23 -648.684 -610.642
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-356.256.325 -2.281.077
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-230.370.648 -24.235.724
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.578.131 8.457.628
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-207.124.872 5.344.859
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-9.749.642 2.047.629
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
74.640.521 6.690.303
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
6.341.934 -710.379
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
5.884.930 -1.165.857
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.543.321 1.290.464
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-788.235 -120.156
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
2.331.556 1.410.620
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
160.071.449 173.045.875
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -708.449 -1.690.597
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
16 -53.565.751 -31.510.932
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-85.745.065 -59.840.969
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-5.143.337 -4.567.082
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.305.185 731.860
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9,10 -23.656.017 -7.890.730
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-141.432.153 -40.490.167
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
13 -141.432.153 -40.490.167
Alınan Temettüler
3 8.669.927 0
Alınan Faiz
10.767.139 14.987.391
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
5 63.744.191 -22.612.241
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-219.531.097 37.458.430
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 134.257.734 217.493.639
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
11 -151.926.197 -114.713.582
Ödenen Temettüler
-198.022.298 -58.578.550
Ödenen Faiz
-1.839.118 -6.315.931
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-2.001.218 -427.146
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-199.478.913 117.461.807
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
80.888.660 90.393.849
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-118.590.253 207.855.656
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 447.866.093 240.010.437
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 329.275.840 447.866.093


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 329.382.931 449.357.360
Finansal Yatırımlar
5 13.391.480 77.135.671
Ticari Alacaklar
363.325.496 131.570.672
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
13 54.981.176 18.149.051
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 308.344.320 113.421.621
Diğer Alacaklar
45.626.352 48.235.443
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
13 40.490.167
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 45.626.352 7.745.276
Stoklar
7 301.548.530 92.792.990
Peşin Ödenmiş Giderler
8 6.095.585 3.120.480
Diğer Dönen Varlıklar
20.732 12.281
ARA TOPLAM
1.059.391.106 802.224.897
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.059.391.106 802.224.897
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
9.710.419 4.567.082
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
9.710.419 4.567.082
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
9.710.419 4.567.082
Diğer Alacaklar
77.375 46.415
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
77.375 46.415
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 212.391.240 155.578.529
Maddi Duran Varlıklar
9 66.769.437 62.595.689
Kullanım Hakkı Varlıkları
4.550.940 3.947.358
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21.610.598 18.904.806
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 21.610.598 18.904.806
Peşin Ödenmiş Giderler
8 8.713.410 1.938.873
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 10.310.005 1.494.366
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
334.133.424 249.073.118
TOPLAM VARLIKLAR
1.393.524.530 1.051.298.015
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
50.959.602 109.945.154
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
50.959.602 109.945.154
Banka Kredileri
11 49.120.175 107.974.532
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.839.427 1.970.622
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
11 0 1.816.593
Ticari Borçlar
122.151.094 47.510.573
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
13 377.660 1.484.470
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 121.773.434 46.026.103
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 11.682.109 5.340.175
Diğer Borçlar
143.271 141.520.163
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
13 141.432.153
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
143.271 88.010
Türev Araçlar
0 617.042
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 8.854.682 2.956.217
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
16 46.513.306 6.443.765
Kısa Vadeli Karşılıklar
11.733.747 4.649.661
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 11.733.747 4.649.661
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
102.236 39.794
ARA TOPLAM
252.140.047 320.839.137
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
252.140.047 320.839.137
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6.025.321 3.700.050
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6.025.321 3.700.050
Banka Kredileri
0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6.025.321 3.700.050
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 0 13.535
Uzun Vadeli Karşılıklar
16.964.614 16.409.326
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 16.964.614 16.409.326
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
22.989.935 20.122.911
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
275.129.982 340.962.048
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.118.394.548 710.335.967
Ödenmiş Sermaye
17 3.150.000 3.150.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 26.119.105 26.119.105
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-7.410.062 -9.945.965
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.410.062 -9.945.965
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.410.062 -9.945.965
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-23.437 -43.212
Yabancı Para Çevrim Farkları
-23.437 -43.212
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 60.831.063 60.831.063
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
432.202.678 366.529.104
Net Dönem Karı veya Zararı
603.525.201 263.695.872
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.118.394.548 710.335.967
TOPLAM KAYNAKLAR
1.393.524.530 1.051.298.015


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 1.049.472.767 509.913.739
Satışların Maliyeti
19 -624.338.770 -297.320.272
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
425.133.997 212.593.467
BRÜT KAR (ZARAR)
425.133.997 212.593.467
Genel Yönetim Giderleri
20 -25.867.844 -20.865.082
Pazarlama Giderleri
20 -33.876.650 -13.721.597
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-5.568.639 -4.976.863
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 224.832.186 56.956.362
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -94.545.832 -39.850.946
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
490.107.218 190.135.341
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 10.031.647 17.012.294
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 65.482.638 23.767.570
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
565.621.503 230.915.205
Finansman Gelirleri
24 200.082.927 151.157.178
Finansman Giderleri
24 -77.817.354 -88.273.039
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
687.887.076 293.799.344
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-84.361.875 -30.103.472
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -93.811.490 -30.101.345
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 9.449.615 -2.127
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
603.525.201 263.695.872
DÖNEM KARI (ZARARI)
603.525.201 263.695.872
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
603.525.201 263.695.872
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Pay Başına Kazanç 18 1,91600000 0,83710000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.535.903 -2.654.659
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.169.879 -3.318.324
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-633.976 663.665
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-633.976 663.665
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
19.775 -43.212
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.555.678 -2.697.871
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
606.080.879 260.998.001
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
606.080.879 260.998.001http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005616


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.439 Değişim: -0,49% Hacim : 39.209 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.434 27.05.2022 Yüksek 2.470
Açılış: 2.454
16,2081 Değişim: -0,86%
Düşük 16,1845 27.05.2022 Yüksek 16,4053
Açılış: 16,3488
17,3718 Değişim: -1,07%
Düşük 17,3154 27.05.2022 Yüksek 17,6366
Açılış: 17,5596
965,88 Değişim: -0,69%
Düşük 965,03 27.05.2022 Yüksek 981,79
Açılış: 972,60
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.