KAP ***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

05.11.2021 - 18:10
KAP ***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.150.000 26.119.105 -7.291.306 40.845.743 328.807.036 257.718.088 649.348.666 649.348.666
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
19.985.320 237.732.768 -257.718.088 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.168.782 4.943 205.210.015 203.046.176 203.046.176
Dönem Karı (Zararı)
205.210.015 205.210.015 205.210.015
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.168.782 4.943 -2.163.839 -2.163.839
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-200.010.703 -200.010.703 -200.010.703
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.150.000 26.119.105 -9.460.088 4.943 60.831.063 366.529.101 205.210.015 652.384.139 652.384.139
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.150.000 26.119.105 -9.945.965 -43.212 60.831.063 366.529.104 263.695.872 710.335.967 710.335.967
Transferler
19.980.684 243.715.188 -263.695.872 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.281.270 136.381 286.642.154 289.059.805 289.059.805
Dönem Karı (Zararı)
286.642.154 286.642.154 286.642.154
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.281.270 136.381 2.417.651 2.417.651
Kar Payları
-198.022.298 -198.022.298 -198.022.298
Dönem Sonu Bakiyeler
3.150.000 26.119.105 -7.664.695 93.169 80.811.747 412.221.994 286.642.154 801.373.474 801.373.474


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
140.179.725 193.238.285
Dönem Karı (Zararı)
286.642.154 205.210.015
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-108.555 34.169.127
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 11.319.119 9.862.445
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.170.649 -316.315
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 3.674
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -1.170.649 -319.989
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.993.207 4.791.005
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.815.807 2.358.810
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.583 463.322
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
4.173.817 1.968.873
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-7.061.059 -7.046.253
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -8.573.859 -9.105.399
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 1.512.800 2.059.146
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-10.247.217 11.996.851
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -42.080.765 -10.860.772
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 41.489.454 26.126.596
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
19 -350.645 -384.430
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-109.763.910 -22.939.360
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-62.433.807 -1.426.018
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
21.476.930 -42.071.181
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-114.365.080 20.203.928
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-3.628.442 934.648
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
47.776.144 -4.826.128
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
68.719 819.854
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-214.011 -799.212
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.555.637 4.224.749
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
173.006 -367.608
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.382.631 4.592.357
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
176.769.689 216.439.782
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-364.830 -1.430.986
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-36.225.134 -21.770.511
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
75.229.217 -24.595.357
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
385.314 423.538
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -17.302.713 -3.378.990
Alınan Temettüler
8.669.927 0
Alınan Faiz
9.960.651 8.083.125
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
73.516.038 -29.723.030
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-340.063.522 7.314.446
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
65.943.163 119.795.600
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-65.039.435 -50.146.966
Ödenen Temettüler
-339.454.450 -58.578.551
Ödenen Faiz
-1.512.800 -3.755.637
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-124.654.580 175.957.374
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-124.654.580 175.957.374
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 447.866.093 240.010.437
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 323.211.513 415.967.811


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 323.315.988 449.357.360
Finansal Yatırımlar
5 0 77.135.671
Ticari Alacaklar
195.391.271 131.570.672
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,11 29.968.439 18.149.051
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 165.422.832 113.421.621
Diğer Alacaklar
26.750.744 48.235.443
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11 0 40.490.167
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
26.750.744 7.745.276
Stoklar
7 208.915.805 92.792.990
Peşin Ödenmiş Giderler
8 3.479.399 3.120.480
Diğer Dönen Varlıklar
128.226 12.281
ARA TOPLAM
757.981.433 802.224.897
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
757.981.433 802.224.897
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8.186.716 4.567.082
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
8.186.716 4.567.082
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
8.186.716 4.567.082
Diğer Alacaklar
54.184 46.415
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
54.184 46.415
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 188.989.367 155.578.529
Maddi Duran Varlıklar
9 65.505.403 62.595.689
Kullanım Hakkı Varlıkları
3.482.205 3.947.358
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21.356.930 18.904.806
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 21.356.930 18.904.806
Peşin Ödenmiş Giderler
8 5.208.396 1.938.873
Ertelenmiş Vergi Varlığı
12 6.078.594 1.494.366
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
298.861.795 249.073.118
TOPLAM VARLIKLAR
1.056.843.228 1.051.298.015
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
105.630.936 109.945.154
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
105.630.936 109.945.154
Banka Kredileri
10 102.451.468 107.974.532
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3.179.468 1.970.622
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
10 0 1.816.593
Ticari Borçlar
95.286.718 47.510.573
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,11 307.159 1.484.470
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 94.979.559 46.026.103
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 5.408.894 5.340.175
Diğer Borçlar
114.638 141.520.163
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11 0 141.432.153
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
114.638 88.010
Türev Araçlar
0 617.042
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.752.357 2.956.217
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
12 16.686.433 6.443.765
Kısa Vadeli Karşılıklar
8.827.061 4.649.661
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 1.837.837 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 6.989.224 4.649.661
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
419.486 39.794
ARA TOPLAM
235.126.523 320.839.137
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
235.126.523 320.839.137
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.331.132 3.700.050
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.331.132 3.700.050
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3.331.132 3.700.050
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.384 13.535
Uzun Vadeli Karşılıklar
17.008.715 16.409.326
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 17.008.715 16.409.326
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
20.343.231 20.122.911
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
255.469.754 340.962.048
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
801.373.474 710.335.967
Ödenmiş Sermaye
16 3.150.000 3.150.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 26.119.105 26.119.105
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-7.664.695 -9.945.965
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.664.695 -9.945.965
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -7.664.695 -9.945.965
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
93.169 -43.212
Yabancı Para Çevrim Farkları
93.169 -43.212
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 80.811.747 60.831.063
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
412.221.994 366.529.104
Net Dönem Karı veya Zararı
286.642.154 263.695.872
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
801.373.474 710.335.967
TOPLAM KAYNAKLAR
1.056.843.228 1.051.298.015


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
670.540.117 336.262.818 268.427.260 140.877.893
Satışların Maliyeti
-409.707.532 -203.979.588 -162.335.328 -81.372.981
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
260.832.585 132.283.230 106.091.932 59.504.912
BRÜT KAR (ZARAR)
260.832.585 132.283.230 106.091.932 59.504.912
Genel Yönetim Giderleri
-18.081.093 -15.412.468 -6.017.712 -5.163.032
Pazarlama Giderleri
-19.548.849 -10.179.160 -4.740.183 -2.716.896
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-3.870.876 -4.316.789 -1.394.249 -1.545.998
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 70.637.654 55.895.399 11.156.591 17.048.605
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -48.186.931 -30.297.910 -8.095.516 -6.621.658
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
241.782.490 127.972.302 97.000.863 60.505.933
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 8.924.504 9.489.829 1.457.803 4.161.333
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 -335.064 0 -269.266
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 42.080.765 10.860.772 12.842.392 5.235.178
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
292.787.759 147.987.839 111.301.058 69.633.178
Finansman Gelirleri
20 75.169.221 118.154.015 15.778.857 57.950.637
Finansman Giderleri
20 -39.825.372 -34.805.243 -13.357.346 -9.113.698
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
328.131.608 231.336.611 113.722.569 118.470.117
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
12 -41.489.454 -26.126.596 -16.434.391 -12.625.881
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
12 -46.644.000 -27.306.000 -17.556.012 -13.884.018
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 5.154.546 1.179.404 1.121.621 1.258.137
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
286.642.154 205.210.015 97.288.178 105.844.236
DÖNEM KARI (ZARARI)
286.642.154 205.210.015 97.288.178 105.844.236
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0
Ana Ortaklık Payları
286.642.154 205.210.015 97.288.178 105.844.236
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 17 0,91000000 0,65150000 0,30890000 0,33600000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.281.270 -2.168.783 -747.779 -1.127.771
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.851.588 -2.710.979 -934.723 -1.409.714
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-570.318 542.196 186.944 281.943
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
12 -570.318 542.196 186.944 281.943
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
93.169 4.946 -95.729 98.345
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.374.439 -2.163.837 -843.508 -1.029.426
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
289.016.593 203.046.178 96.444.670 104.814.810
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
289.016.593 203.046.178 96.444.670 104.814.810http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975248


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.857 Değişim: 2,64% Hacim : 38.755 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.823 01.12.2021 Yüksek 1.858
Açılış: 1.823
13,2446 Değişim: -3,12%
Düşük 12,4197 01.12.2021 Yüksek 13,8847
Açılış: 13,6711
15,0107 Değişim: -3,32%
Düşük 14,0733 01.12.2021 Yüksek 15,7106
Açılış: 15,5265
763,41 Değişim: -1,97%
Düşük 711,74 01.12.2021 Yüksek 793,50
Açılış: 778,74
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.