KAP ***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

15.05.2020 - 23:49
KAP ***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.150.000 26.119.105 -4.498.701 25.860.485 207.308.536 347.519.858 605.459.283 38.767.274 644.226.557
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
347.519.858 -347.519.858 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-826.305 85.495.542 84.669.237 4.414.618 89.083.855
Dönem Karı (Zararı)
85.495.542 85.495.542 4.355.766 89.851.308
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-826.305 -826.305 58.852 -767.453
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.150.000 26.119.105 -5.325.006 25.860.485 554.828.394 85.495.542 690.128.520 43.181.892 733.310.412
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.150.000 26.119.105 -8.033.608 42.005.743 388.673.059 234.222.106 686.136.405 170.613.313 856.749.718
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
234.222.106 -234.222.106 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.480.115 713.252 57.243.397 55.476.534 2.624.745 58.101.279
Dönem Karı (Zararı)
57.243.397 57.243.397 2.919.979 60.163.376
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.480.115 713.252 -1.766.863 -295.234 -2.062.097
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.150.000 26.119.105 -10.513.723 42.005.743 623.608.417 57.243.397 741.612.939 173.238.058 914.850.997


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
25.235.354 81.910.479
Dönem Karı (Zararı)
60.163.376 89.851.308
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
13.892.923 23.140.499
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2,6 11.824.336 3.770.481
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
214.073 -473.400
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
837 431
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 213.236 -473.831
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.245.836 2.378.513
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.360.355 2.140.723
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
58.372 -44.218
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.827.109 282.008
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-985.322 2.004.438
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
14 -1.820.876 -2.832.566
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
15 835.554 4.837.004
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-6.403.964 4.602.871
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 6.459.847 10.897.827
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
14 -461.883 -40.231
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-39.638.422 -29.945.530
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.160.636 -19.281.880
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-37.652.037 1.528.651
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
3.609.200 4.855.879
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
1.469.099 -1.940.086
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.103.468 -6.980.901
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.375.647 -1.613.713
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12.453.220 6.678.742
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.878.153 -13.192.222
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-8.749.450 -7.060.104
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
2.871.297 -6.132.118
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
34.417.877 83.046.277
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-988.488 -780.365
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-8.194.035 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -355.433
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-28.630.514 -16.300.970
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.904.852 556.452
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-18.686.759 -20.383.612
Alınan Faiz
1.865.243 3.526.190
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-13.713.850 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
62.319.237 10.331.312
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
127.395.586 24.833.384
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-63.346.172 -9.469.764
Ödenen Faiz
-932.321 -5.032.308
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-797.856
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
58.924.077 75.940.821
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
58.924.077 75.940.821
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 256.894.242 217.684.972
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 315.818.319 293.625.793


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 315.850.958 256.971.248
Finansal Yatırımlar
4 68.237.280 54.523.430
Ticari Alacaklar
185.949.940 179.745.774
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
9 34.802.657 44.784.282
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
151.147.283 134.961.492
Diğer Alacaklar
62.214.595 24.580.499
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
50.997.347 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11.217.248 24.580.499
Türev Araçlar
424.279 0
Stoklar
5 129.371.558 132.114.616
Peşin Ödenmiş Giderler
6.720.701 7.544.695
Diğer Dönen Varlıklar
8.501.328 934.044
ARA TOPLAM
777.270.639 656.414.306
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
777.270.639 656.414.306
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
179.909 161.968
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
179.909 161.968
Maddi Duran Varlıklar
6 246.641.471 237.774.023
Kullanım Hakkı Varlıkları
11.005.669 9.823.509
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
182.583.541 187.110.913
Şerefiye
7 14.534.705 14.534.705
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6 168.048.836 172.576.208
Peşin Ödenmiş Giderler
2.466.743 3.111.848
Ertelenmiş Vergi Varlığı
3.334.948 1.881.072
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
446.212.281 439.863.333
TOPLAM VARLIKLAR
1.223.482.920 1.096.277.639
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
100.403.490 56.095.153
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
100.403.490 56.095.153
Banka Kredileri
8 98.310.517 54.329.132
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.092.973 1.766.021
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 16.965.108 10.162.456
Ticari Borçlar
79.015.921 82.119.389
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9 1.713.027 1.980.385
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
77.302.894 80.139.004
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
5.191.543 9.567.190
Diğer Borçlar
303.242 109.372
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
303.242 109.372
Türev Araçlar
2.129.242 2.458.452
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16.298.043 3.784.138
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
10 7.707.956 7.853.352
Kısa Vadeli Karşılıklar
7.177.585 5.292.104
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
496.601 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
6.680.984 5.292.104
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
231.719 462.517
ARA TOPLAM
235.423.849 177.904.123
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
235.423.849 177.904.123
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 24.358.076 15.012.167
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
24.358.076 15.012.167
Banka Kredileri
12.655.550 5.890.908
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
11.702.526 9.121.259
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.795.391 1.856.076
Uzun Vadeli Karşılıklar
22.598.108 19.648.615
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22.598.108 19.648.615
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
10 24.456.499 25.106.940
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
73.208.074 61.623.798
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
308.631.923 239.527.921
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
741.612.939 686.136.405
Ödenmiş Sermaye
11 3.150.000 3.150.000
Sermaye Düzeltme Farkları
11 26.119.105 26.119.105
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-10.513.723 -8.033.608
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-10.513.723 -8.033.608
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 -10.513.723 -8.033.608
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 42.005.743 42.005.743
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
623.608.417 388.673.059
Net Dönem Karı veya Zararı
57.243.397 234.222.106
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
173.238.058 170.613.313
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
914.850.997 856.749.718
TOPLAM KAYNAKLAR
1.223.482.920 1.096.277.639


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
200.977.373 266.816.134
Satışların Maliyeti
-149.545.084 -171.973.717
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
51.432.289 94.842.417
BRÜT KAR (ZARAR)
51.432.289 94.842.417
Genel Yönetim Giderleri
-8.168.834 -7.778.946
Pazarlama Giderleri
-6.674.658 -8.512.596
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-1.647.979 -588.716
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 36.165.172 30.852.576
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -24.745.138 -18.978.286
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
46.360.852 89.836.449
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14 2.282.759 2.872.797
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
14 -64.911 -2.000
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
48.578.700 92.707.246
Finansman Gelirleri
15 35.354.588 18.334.162
Finansman Giderleri
15 -17.310.065 -10.292.273
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
66.623.223 100.749.135
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-6.459.847 -10.897.827
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
10 -8.048.639 -9.741.940
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
10 1.588.792 -1.155.887
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
60.163.376 89.851.308
DÖNEM KARI (ZARARI)
60.163.376 89.851.308
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.919.979 4.355.766
Ana Ortaklık Payları
57.243.397 85.495.542
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 12 0,19100000 0,28520000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.062.101 -767.453
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.577.626 -959.316
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
515.525 191.863
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
10 515.525 191.863
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.062.101 -767.453
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
58.101.275 89.083.855
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.624.745 4.414.618
Ana Ortaklık Payları
55.476.530 84.669.237http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845633


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,5056 Değişim: 0,04%
Düşük 8,5005 14.05.2021 Yüksek 8,5093
Açılış: 8,502
10,2811 Değişim: 0,11%
Düşük 10,2699 14.05.2021 Yüksek 10,2838
Açılış: 10,27
498,81 Değişim: -0,10%
Düşük 498,43 14.05.2021 Yüksek 499,75
Açılış: 499,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.