KAP ***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.05.2018 - 19:06
KAP ***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.150.000 26.119.105 -2.860.825 13.046.091 118.073.159 98.387.599 255.915.129
Transferler
98.387.599 -98.387.599 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
417.469 29.637.306 30.054.775
Dönem Karı (Zararı)
29.637.306 29.637.306
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
417.469 417.469
Dönem Sonu Bakiyeler
3.150.000 26.119.105 -2.443.356 13.046.091 216.460.758 29.637.306 285.969.904 285.969.904
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.150.000 26.119.105 -3.411.502 17.184.183 170.784.245 132.121.115 345.947.146
Transferler
0 132.121.115 -132.121.115
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-996.310 42.289.497 41.293.187
Dönem Karı (Zararı)
42.289.497 42.289.497
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-996.310 -996.310
Dönem Sonu Bakiyeler
3.150.000 26.119.105 -4.407.812 17.184.183 302.905.360 42.289.497 387.240.333 387.240.333


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.716.220 13.350.580
Dönem Karı (Zararı)
42.289.497 29.637.306
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
7.562.817 7.093.739
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.422.876 992.676
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-496.876 152.289
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -18.239 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -478.637 152.289
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
716.912 1.661.019
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 716.697 1.170.504
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 490.515
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
215 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.852.151 -588.990
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -2.081.506 -1.090.279
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 229.355 501.289
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
2.439.960 2.566.318
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
10 -1.373.304 -1.392.780
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 5.705.400 3.763.037
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -59.830
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-50.700.121 -19.002.864
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-28.999.355 -17.118.329
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.060.234 -1.085.854
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-14.597.932 -4.424.731
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-117.751 932.510
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.154.580 2.088.487
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-808.697 431.198
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-29.943 -34.964
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
68.371 208.819
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
23.988 198.899
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
44.383 9.920
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-847.807 17.728.181
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -116.165 -174.251
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-5.752.248 -4.203.350
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-255.755 -6.030.612
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 63.078
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.921.131 -7.302.701
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Faiz
1.665.376 1.209.011
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.397.563 -5.470.938
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-188.619 6.724.400
Kredilerden Nakit Girişleri
-188.619 6.724.400
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.979.589 -11.901.290
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.979.589 -11.901.290
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0
Ödenen Temettüler
0 0
Ödenen Faiz
-229.355 -294.048
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-12.369.538 1.849.030
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-12.369.538 1.849.030
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 213.385.303 169.548.324
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 201.015.765 171.397.354


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 201.707.331 213.660.739
Ticari Alacaklar
96.203.198 67.185.604
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5, 12 287.032 122.798
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 95.916.166 67.062.806
Diğer Alacaklar
8 10.654.339 7.595.020
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 10.654.339 7.595.020
Stoklar
6 65.289.988 49.937.425
Peşin Ödenmiş Giderler
7 3.597.425 3.747.868
Diğer Dönen Varlıklar
8 771.171 795.162
ARA TOPLAM
378.223.452 342.921.818
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
378.223.452 342.921.818
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
120.728 120.728
Diğer Alacaklar
28.880 27.965
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
28.880 27.965
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
10 14.275.074 12.901.770
Maddi Duran Varlıklar
9 63.259.136 64.314.931
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 12.423.647 12.145.588
Peşin Ödenmiş Giderler
7 482.226 214.032
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 1.083.910
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
91.673.601 89.725.014
TOPLAM VARLIKLAR
469.897.053 432.646.832
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
11 13.545.974 12.974.147
Ticari Borçlar
27.026.769 30.181.349
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5, 12 299.594 354.770
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 26.727.175 29.826.579
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 3.480.533 4.469.230
Diğer Borçlar
75.165 48.752
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
75.165 48.752
Ertelenmiş Gelirler
263.764 283.726
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 6.601.694 5.466.772
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.828.324 2.648.109
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
2.828.324 2.648.109
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
34.798 16.827
ARA TOPLAM
53.857.021 56.088.912
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
53.857.021 56.088.912
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
11 20.279.450 23.579.526
Ertelenmiş Gelirler
0 9.981
Uzun Vadeli Karşılıklar
8.520.249 6.674.330
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 8.520.249 6.674.330
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 346.937
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
28.799.699 30.610.774
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
82.656.720 86.699.686
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
387.240.333 345.947.146
Ödenmiş Sermaye
16 3.150.000 3.150.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 26.119.105 26.119.105
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.407.812 -3.411.502
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.407.812 -3.411.502
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -4.407.812 -3.411.502
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 17.184.183 17.184.183
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
302.905.360 170.784.245
Net Dönem Karı veya Zararı
42.289.497 132.121.115
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
387.240.333 345.947.146
TOPLAM KAYNAKLAR
469.897.053 432.646.832


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
3 99.780.770 75.082.045
Satışların Maliyeti
-60.062.032 -44.794.559
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
39.718.738 30.287.486
BRÜT KAR (ZARAR)
39.718.738 30.287.486
Genel Yönetim Giderleri
-3.688.619 -4.382.730
Pazarlama Giderleri
-2.871.730 -1.732.598
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-616.774 -94.610
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 14.568.916 12.816.092
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -9.635.318 -11.468.823
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
37.475.213 25.424.817
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 59.830
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
10 1.373.304 1.392.780
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
38.848.517 26.877.427
Finansman Gelirleri
19 13.240.412 22.404.242
Finansman Giderleri
19 -4.094.032 -15.881.326
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
47.994.897 33.400.343
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
15 -5.705.400 -3.763.037
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -6.887.170 -3.753.268
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 1.181.770 -9.769
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
42.289.497 29.637.306
DÖNEM KARI (ZARARI)
42.289.497 29.637.306
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
42.289.497 29.637.306
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 17 0,13430000 0,09410000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-996.310 417.469
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.245.387 521.836
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
249.077 -104.367
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
17 249.077 -104.367
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-996.310 417.469
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
41.293.187 30.054.775
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
41.293.187 30.054.775http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682552


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.509 Değişim: 0,00% Hacim : 21.084 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.501 26.10.2021 Yüksek 1.513
Açılış: 1.501
9,5441 Değişim: 0,09%
Düşük 9,5112 27.10.2021 Yüksek 9,5507
Açılış: 9,5357
11,0921 Değişim: 0,23%
Düşük 11,0486 27.10.2021 Yüksek 11,0990
Açılış: 11,067
548,40 Değişim: -0,28%
Düşük 547,83 27.10.2021 Yüksek 550,73
Açılış: 549,94
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.