KAP ***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

27.10.2020 - 20:50
KAP ***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22.000.000 789.204 10.870 -14.300 474.975 1.735.514 -12.177.042 12.819.221 12.819.221
Transferler
0 0 0 0 0 -12.177.042 12.177.042 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -2.934 0 0 -2.441.562 -2.444.496 -2.444.496
Dönem Sonu Bakiyeler
22.000.000 789.204 10.870 -17.234 474.975 -10.441.528 -2.441.562 10.374.725 10.374.725
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22.000.000 789.204 10.870 -17.234 474.975 -10.441.528 -2.441.562 10.374.725 10.374.725
Transferler
0 0 0 0 -2.441.562 2.441.562 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 576.478 593.712 593.712
Dönem Karı (Zararı)
17.234
Dönem Sonu Bakiyeler
22.000.000 789.204 10.870 0 474.975 -12.883.090 576.478 10.968.437 10ği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
38 -203.203
Dönem Karı (Zararı)
576.478 -2.441.562
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
32 576.478 -2.441.562
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-42.084 27.146
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
12 243.960 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.683.199 -4.965.695 2.409.545
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 -4.917.942 2.415.224
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -79.574 -452.663
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -7.078 13.576
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 81.716 78.240
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 249.820 108.375
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -180.604 196.516
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-112.033 50.277
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
12 237 1.304
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
12 -112.270 48.973
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
38 -203.203
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -10
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -10
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
19 0 -10
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
38 -203.213
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
38 -203.213
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 19 203.232
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 57 19


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018 Bir Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 57 19 203.232
Diğer Alacaklar
1.741.670 1.662.096 1.187.546
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
33 1.721.151 1.641.814 1.168.805
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 20.519 20.282 18.741
Peşin Ödenmiş Giderler
0 424 14.000
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
33 0 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 0 424 14.000
Diğer Dönen Varlıklar
12 0 237 1.541
ARA TOPLAM
1.741.727 1.662.776 1.406.319
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.741.727 1.662.776 1.406.319
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
17.711.618 15.297.856 16.137.418
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 17.711.618 15.297.856 16.137.418
Maddi Duran Varlıklar
16 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 0 0 0
Diğer Duran Varlıklar
12 0 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
17.711.618 15.297.856 16.137.418
TOPLAM VARLIKLAR
19.453.345 16.960.632 17.543.737
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7.412.446 5.729.247 874.341
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7.412.446 5.729.247 874.341
Banka Kredileri
19 7.412.446 5.729.247 874.341
Ticari Borçlar
323.175 241.459 163.219
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
33 0 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 323.175 241.459 163.219
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 469.914 220.094 111.719
Diğer Borçlar
54.875 235.479 38.499
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
33 46.003 209.055 7.211
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 8.872 26.424 31.288
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 85.684 12.425 4.779
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 0 12.425 4.779
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
21 85.684 0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 138.814 100.310 51.337
ARA TOPLAM
8.484.908 6.539.014 1.243.894
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.484.908 6.539.014 1.243.894
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0 3.456.163
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0 3.456.163
Banka Kredileri
19 0 0 3.456.163
Uzun Vadeli Karşılıklar
0 46.893 24.459
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 0 46.893 24.459
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
12 0 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 46.893 3.480.622
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
8.484.908 6.585.907 4.724.516
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
10.968.437 10.374.725 12.819.221
Ödenmiş Sermaye
23 22.000.000 22.000.000 22.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
23 789.204 789.204 789.204
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23 10.870 10.870 10.870
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 -17.234 -14.300
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 -17.234 -14.300
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 0 -17.234 -14.300
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23 474.975 474.975 474.975
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
23 -12.883.090 -10.441.528 1.735.514
Net Dönem Karı veya Zararı
32 576.478 -2.441.562 -12.177.042
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
23 0 0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
10.968.437 10.374.725 12.819.221
TOPLAM KAYNAKLAR
19.453.345 16.960.632 17.543.737


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
25 1.208.500 0
Satışların Maliyeti
25 -1.482.422 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-273.922 0
BRÜT KAR (ZARAR)
-273.922 0
Genel Yönetim Giderleri
26 -511.288 -518.372
Pazarlama Giderleri
26 0 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
26 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
28 3.206.077 2.242.770
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
28 -160.847 -2.765.718
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.260.020 -1.041.320
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
29 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
29 0 0
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
28 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.260.020 -1.041.320
Finansman Gelirleri
30 0 0
Finansman Giderleri
30 -1.683.542 -1.400.242
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
576.478 -2.441.562
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
31 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
576.478 -2.441.562
DÖNEM KARI (ZARARI)
576.478 -2.441.562
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
576.478 -2.441.562
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,02600000 -0,11100000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
17.234 -2.934
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 17.234 -2.934
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
17.234 -2.934
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
593.712 -2.444.496
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
593.712 -2.444.496http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884546


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.750 Değişim: 0,00% Hacim : 49.711 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 2.707 05.08.2022 Yüksek 2.763
Açılış: 2.730
17,9425 Değişim: 0,17%
Düşük 17,8708 08.08.2022 Yüksek 17,9902
Açılış: 17,9122
18,2782 Değişim: 0,20%
Düşük 18,1988 08.08.2022 Yüksek 18,2833
Açılış: 18,2413
1.022,00 Değişim: -0,09%
Düşük 1.019,43 08.08.2022 Yüksek 1.025,89
Açılış: 1.022,97
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.