KAP ***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

27.10.2020 - 23:28
KAP ***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22.000.000 789.204 10.870 -17.234 474.975 -10.441.528 -2.441.528 10.374.725 10.374.725
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 -51.000 0 -51.000 -51.000
Transferler
0 0 0 0 0 -2.441.528 2.441.528 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -5.659 0 0 -1.393.198 -1.398.857 -1.398.857
Dönem Sonu Bakiyeler
22.000.000 789.204 10.870 -22.893 474.975 -12.934.090 -1.393.198 8.924.868 8.924.868
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22.000.000 789.204 10.870 0 474.975 -12.883.090 576.478 10.968.437 10.968.437
Transferler
0 0 0 0 576.478 -576.478 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 -922.892 -922.892 -922.892
Dönem Karı (Zararı)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
22.000.000 789.204 10.870 0 474.975 -12.306.612 -922.892 10.045.545 10.045.545


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
497 8.603
Dönem Karı (Zararı)
-922.892 -1.393.198
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
32 -922.892 -1.393.198
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
869.695 834.575
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 0 535
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
30.402 -642
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 0 -642
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
12 30.402 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
839.293 834.682
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 839.293 834.682
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7 0 0
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
7 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
6 0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
53.694 567.226
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 -55.000 791.039
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 130.209 -148.667
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -7.468 -7.719
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 8.982 107.392
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 -63.623 -23.417
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 63.457 -208.054
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-22.863 56.652
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
12 -13.000 237
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
12 -9.863 56.415
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
497 8.603
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -8.561
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
497 42
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
497 42
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 57 19
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 554 61


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019 Bir Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 554 57 19
Diğer Alacaklar
1.611.461 1.741.670 1.662.096
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
33 1.590.942 1.721.151 1.641.814
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 20.519 20.519 20.282
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0 424
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 0 0 424
Diğer Dönen Varlıklar
12 13.000 0 237
ARA TOPLAM
1.625.015 1.741.727 1.662.776
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.625.015 1.741.727 1.662.776
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
17.766.618 17.711.618 15.297.856
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 17.766.618 17.711.618 15.297.856
Maddi Duran Varlıklar
16 0 0 0
Diğer Duran Varlıklar
12 0 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
17.766.618 17.711.618 15.297.856
TOPLAM VARLIKLAR
19.391.633 19.453.345 16.960.632
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8.251.740 7.412.446 5.729.247
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8.251.740 7.412.446 5.729.247
Banka Kredileri
19 8.251.740 7.412.446 5.729.247
Ticari Borçlar
332.157 323.175 241.459
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 332.157 323.175 241.459
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 406.291 469.914 220.094
Diğer Borçlar
118.332 54.875 235.479
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
33 109.314 46.003 209.055
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 9.018 8.872 26.424
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 85.684 85.684 12.425
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 0 0 12.425
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
21 85.684 85.684 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 151.884 138.814 100.310
ARA TOPLAM
9.346.088 8.484.908 6.539.014
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.346.088 8.484.908 6.539.014
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
0 0 46.893
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 0 0 46.893
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 46.893
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
9.346.088 8.484.908 6.585.907
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
10.045.545 10.968.437 10.374.725
Ödenmiş Sermaye
23 22.000.000 22.000.000 22.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
23 789.204 789.204 789.204
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23 10.870 10.870 10.870
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0 -17.234
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 -17.234
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 0 0 -17.234
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23 474.975 474.975 474.975
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
23 -12.306.612 -12.883.090 -10.441.528
Net Dönem Karı veya Zararı
32 -922.892 576.478 -2.441.562
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
23 0 0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
10.045.545 10.968.437 10.374.725
TOPLAM KAYNAKLAR
19.391.633 19.453.345 16.960.632


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
25 0 1.208.500 0 1.208.500
Satışların Maliyeti
25 0 -1.482.422 0 -1.482.422
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 -273.922 0 -273.922
BRÜT KAR (ZARAR)
0 -273.922 0 -273.922
Genel Yönetim Giderleri
26 -81.668 -337.919 -26.993 -205.641
Pazarlama Giderleri
26 0 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
26 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
28 21.016 53.529 0 39.195
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
28 -22.934 -150 0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-83.586 -558.462 -26.993 -440.368
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
29 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
29 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-83.586 -558.462 -26.993 -440.368
Finansman Gelirleri
30 0 0
Finansman Giderleri
30 -839.306 -834.736 -419.659 -419.647
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-922.892 -1.393.198 -446.652 -860.015
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
31 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-922.892 -1.393.198 -446.652 -860.015
DÖNEM KARI (ZARARI)
-922.892 -1.393.198 -446.652 -860.015
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-922.892 -1.393.198 -446.652 -860.015
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,04200000 -0,06333000 -0,02030000 -0,0390900 Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 0 -5.659
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 -5.659
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-922.892 -1.398.857 -446.652 -860.015
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-922.892 -1.398.857 -446.652 -860.015http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884564


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.857 Değişim: -0,25% Hacim : 40.007 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 2.845 15.08.2022 Yüksek 2.885
Açılış: 2.875
17,9568 Değişim: -0,01%
Düşük 17,9412 16.08.2022 Yüksek 17,9714
Açılış: 17,9581
18,2383 Değişim: -0,09%
Düşük 18,2277 16.08.2022 Yüksek 18,2836
Açılış: 18,2539
1.026,84 Değişim: -0,09%
Düşük 1.026,46 16.08.2022 Yüksek 1.028,26
Açılış: 1.027,81
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.