KAP ***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

27.10.2020 - 21:08
KAP ***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22.000.000 789.204 10.870 -17.234 474.975 -10.441.528 -2.441.562 10.374.725 10.374.725
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 -51.000 0 -51.000 -51.000
Transferler
0 0 0 0 0 -2.441.562 2.441.562 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -5.659 0 0 -533.183 -538.842 -538.842
Dönem Sonu Bakiyeler
22.000.000 789.204 10.870 -22.893 474.975 -12.934.090 -533.183 9.784.883 9.784.883
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22.000.000 789.204 10.870 0 474.975 -12.883.090 576.478 10.968.437 10.968.437
Transferler
0 0 0 0 576.478 -576.478 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 -476.240 -476.240 -476.240
Dönem Karı (Zararı)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
22.000.000 789.204 10.870 0 474.975 -12.306.612 -476.240 10.492.197 10.492.197


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 605
Dönem Karı (Zararı)
-476.240 -533.183
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
32 -476.240 -533.183
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
442.580 413.149
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
22.934 -1.886
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 0 -1.886
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
12 22.934 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
419.646 415.035
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 419.646 415.035
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7 0 0
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
7 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
6 0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
33.660 120.639
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 0 -8.493
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 0 -2.058
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 0 -7.813
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 42.713 24.622
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 -3.655 23.653
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 4.465 78.358
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.863 12.370
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
12 0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
12 -9.863 12.370
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
0 605
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
0 605
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
0 605
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 57 19
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 57 624


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019 Bir Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 57 57 19
Diğer Alacaklar
1.741.670 1.741.670 1.662.096
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
33 1.721.151 1.721.151 1.641.814
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 20.519 20.519 20.282
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0 424
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 0 0 424
Diğer Dönen Varlıklar
12 0 0 237
ARA TOPLAM
1.741.727 1.741.727 1.662.776
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.741.727 1.741.727 1.662.776
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
17.711.618 17.711.618 15.297.856
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 17.711.618 17.711.618 15.297.856
Maddi Duran Varlıklar
16 0 0 0
Diğer Duran Varlıklar
12 0 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
17.711.618 17.711.618 15.297.856
TOPLAM VARLIKLAR
19.453.345 19.453.345 16.960.632
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7.832.093 7.412.446 5.729.247
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7.832.093 7.412.446 5.729.247
Banka Kredileri
19 7.832.093 7.412.446 5.729.247
Ticari Borçlar
365.888 323.175 241.459
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 365.888 323.175 241.459
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 466.259 469.914 220.094
Diğer Borçlar
59.340 54.875 235.479
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
33 50.468 46.003 209.055
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 8.872 8.872 26.424
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 85.684 85.684 12.425
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 0 0 12.425
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
21 85.684 85.684 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 151.884 138.814 100.310
ARA TOPLAM
8.961.148 8.484.908 6.539.014
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.961.148 8.484.908 6.539.014
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
0 0 46.893
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 0 0 46.893
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 46.893
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
8.961.148 8.484.908 6.585.907
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
10.492.197 10.968.437 10.374.725
Ödenmiş Sermaye
23 22.000.000 22.000.000 22.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
23 789.204 789.204 789.204
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23 10.870 10.870 10.870
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0 -17.234
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 -17.234
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 0 0 -17.234
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23 474.975 474.975 474.975
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
23 -12.306.612 -12.883.090 -10.441.528
Net Dönem Karı veya Zararı
32 -476.240 576.478 -2.441.562
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
23 0 0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
10.492.197 10.968.437 10.374.725
TOPLAM KAYNAKLAR
19.453.345 19.453.345 16.960.632


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
25 0 0
Satışların Maliyeti
25 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Genel Yönetim Giderleri
26 -54.675 -132.278
Pazarlama Giderleri
26 0 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
26 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
28 21.016 14.334
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
28 -22.934 -150
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-56.593 -118.094
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
29 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
29 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-56.593 -118.094
Finansman Gelirleri
30 0 0
Finansman Giderleri
30 -419.647 -415.089
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-476.240 -533.183
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
31 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-476.240 -533.183
DÖNEM KARI (ZARARI)
-476.240 -533.183
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-476.240 -533.183
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,02200000 -0,02400000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 -5.659
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 0 -5.659
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 -5.659
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-476.240 -538.842
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-476.240 -538.842http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884549


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
3.020 Değişim: 0,01% Hacim : 63.772 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 2.999 19.08.2022 Yüksek 3.052
Açılış: 3.025
18,0982 Değişim: 0,11%
Düşük 18,0302 19.08.2022 Yüksek 18,1200
Açılış: 18,079
18,1825 Değişim: -0,43%
Düşük 18,1593 19.08.2022 Yüksek 18,2861
Açılış: 18,261
1.016,26 Değişim: -0,52%
Düşük 1.015,39 19.08.2022 Yüksek 1.024,18
Açılış: 1.021,53
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.