KAP ***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

29.10.2019 - 23:15
KAP ***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22.000.000 789.204 10.870 -14.300 474.975 1.735.514 -10.739.016 14.257.247 14.257.247
Transferler
27 0 0 0 0 0 -10.739.016 10.739.016 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 -3.582 0 0 -1.656.642 -1.660.224 -1.660.224
Dönem Sonu Bakiyeler
22.000.000 789.204 10.870 -17.882 474.975 -9.003.502 -1.656.642 12.597.023 12.597.023
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22.000.000 789.204 10.870 -17.234 474.975 -8.016.270 -4.917.820 10.323.725 10.323.725
Transferler
27 0 0 0 0 0 -4.917.820 4.917.820 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 17.234 0 0 -1.957.532 -1.940.298 -1.940.298
Dönem Sonu Bakiyeler
22.000.000 789.204 10.870 0 474.975 -12.934.090 -1.957.532 8.383.427 8.383.427


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.599 -203.084
Dönem Karı (Zararı)
37 -1.957.532 -1.656.642
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.299.367 1.303.672
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 1.070 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
39.357 -1.441
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
39.357 -1.441
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.258.940 1.305.113
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 1.258.940 1.305.113
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
666.764 149.886
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
806.004 -564.420
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-80.376 479.966
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-5.809 5.648
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
54.900 67.449
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
153.093 116.099
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-194.779 56.660
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-66.269 -11.516
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
237 -237
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-66.506 -11.279
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
8.599 -203.084
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-8.561 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.561 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.561 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -116
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.258.940 1.304.997
26.424
Devlet Teşvik ve Yardımları
20 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
24 0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
36 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
21.016 12.425
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 21.016 12.425
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
21 0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 94.230 100.311
ARA TOPLAM
7.812.885 6.538.221
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
35 0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.812.885 6.538.221
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 0
Ticari Borçlar
10 0 0
Diğer Borçlar
11 0 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
24 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
0 46.893
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22 0 46.893
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
21 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
36 0 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 46.893
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.812.885 6.585.114
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
8.383.427 10.323.725
Ödenmiş Sermaye
27 22.000.000 22.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
27 789.204 789.204
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
27 10.870 10.870
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 0 -17.234
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 -17.234
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 0 -17.234
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 474.975 474.975
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 -12.934.090 -8.016.270
Net Dönem Karı veya Zararı
37 -1.957.532 -4.917.820
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
8.383.427 10.323.725
TOPLAM KAYNAKLAR
16.196.312 16.908.839


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 1.208.500 0 0 0
Satışların Maliyeti
28 -1.482.422 0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-273.922 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
-273.922 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri
29-30 -467.792 -356.612 -129.873 -119.979
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 43.272 36.930 0 7.336
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -150 -31.124 -10.257 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-698.592 -350.806 -140.130 -112.643
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-698.592 -350.806 -140.130 -112.643
Finansman Gelirleri
34 0 0 0 0
Finansman Giderleri
33 -1.258.940 -1.305.836 -424.204 -437.368
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.957.532 -1.656.642 -564.334 -550.011
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
36 0 0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
36 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
36 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.957.532 -1.656.642 -564.334 -550.011
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
35-37 0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
37 -1.957.532 -1.656.642 -564.334 -550.011
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
37 -1.957.532 -1.656.642 -564.334 -550.011
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 37 -0,08900000 -0,07530000 -0,02570000 -0,02500000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
17.234 -3.582 22.893 -2.089
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17.234 -3.582 22.893 -2.089
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
17.234 -3.582 22.893 -2.089
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.940.298 -1.660.224 -541.441 -552.100
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.940.298 -1.660.224 -541.441 -552.100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795266


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.005 Değişim: 0,00% Hacim : 50.633 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.978 08.12.2021 Yüksek 2.012
Açılış: 1.990
13,6326 Değişim: -0,40%
Düşük 13,6067 09.12.2021 Yüksek 13,6983
Açılış: 13,6873
15,4927 Değişim: -0,37%
Düşük 15,4514 09.12.2021 Yüksek 15,5545
Açılış: 15,5498
783,19 Değişim: -0,21%
Düşük 780,18 09.12.2021 Yüksek 786,52
Açılış: 784,84
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.