KAP ***EGCYH*** EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2020 - 01:28
KAP ***EGCYH*** EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***EGCYH*** EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 251.880 297.610 -1.258 0 2.594.711 -40.309.503 -2.290.555 542.885 542.885
Transferler
0 0 0 0 0 0 -2.290.555 2.290.555 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 1.258 0 0 0 19.591 20.849 20.849
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 251.880 297.610 0 0 2.594.711 -42.600.058 19.591 563.734 563.734
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 251.880 297.610 0 0 2.594.711 -42.600.058 624.274 1.168.417 1.168.417
Transferler
0 0 0 0 0 -2.231.618 624.274 -624.274 -2.231.618 -2.231.618
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 8.425.099 8.425.099 8.425.099
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 251.880 297.610 0 0 363.093 -41.975.784 8.425.099 7.361.898 7.361.898


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.461 775
Dönem Karı (Zararı)
8.425.099 19.591
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
8.425.099 19.591
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
52.929 -485.155
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 50.021 87.591
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-4.618 0
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
12 -4.618 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.552 26.657
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 0 26.657
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
21 7.552 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
6 -26 -599.403
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-8.460.819 515.280
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 -4.003.966 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 17.509.614
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -632.050 88.106
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -23.468 2.451
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 28.104 -17.260.442
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-107.730 133.765
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -2.191.042 -6.870
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
11 -1.558.410 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
27.743 48.656
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
12 -28.247 -13.280
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
12 55.990 61.936
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
17.209 49.716
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 -48.941
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
31 -2.748 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-7.448 -2.050
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -7.448 -2.050
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.448 -2.050
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.013 -1.275
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.013 -1.275
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 0 2.103
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 7.013 828


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 7.013 829
Finansal Yatırımlar
52 26
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 52 26
Diğer Alacaklar
1.002.445 370.395
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
33 999.159 367.123
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 3.286 3.272
Peşin Ödenmiş Giderler
20.373 1.062
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 20.373 1.062
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
31 2.762 14
Diğer Dönen Varlıklar
12 450 0
ARA TOPLAM
1.033.095 372.326
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.033.095 372.326
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7.900.087 3.896.121
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 7.900.087 3.896.121
Maddi Duran Varlıklar
16 8.940 51.513
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
11 0 0
Diğer Duran Varlıklar
12 752.565 724.768
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
8.661.592 4.672.402
TOPLAM VARLIKLAR
9.694.687 5.044.728
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
229.369 201.265
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 229.369 201.265
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 438.898 546.628
Diğer Borçlar
231.128 190.552
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
33 205.014 163.443
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 26.114 27.109
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
839.324 2.397.734
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 800.360 2.358.770
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 38.964 38.964
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 27.047 27.047
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
21 27.047 27.047
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 567.023 513.085
ARA TOPLAM
2.332.789 3.876.311
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.332.789 3.876.311
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.332.789 3.876.311
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
7.361.898 1.168.417
Ödenmiş Sermaye
23 40.000.000 40.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
23 251.880 251.880
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23 297.610 297.610
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23 363.093 2.594.711
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
23 -41.975.784 -42.600.058
Net Dönem Karı veya Zararı
32 8.425.099 624.274
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
23 0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
7.361.898 1.168.417
TOPLAM KAYNAKLAR
9.694.687 5.044.728


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
25 0 0 0 0
Satışların Maliyeti
25 0 0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri
26 -416.593 -587.838 -184.771 -183.651
Pazarlama Giderleri
26 0 0 0 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
26 0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
28 8.921.568 609.297 1.881.645 386.085
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
28 -79.281 -1.868 -54 -507
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.425.694 19.591 1.696.820 201.927
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
29 0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
29 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
8.425.694 19.591 1.696.820 201.927
Finansman Gelirleri
30 0 0 0 42
Finansman Giderleri
30 -595 0 -595 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8.425.099 19.591 1.696.225 201.969
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
31 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
8.425.099 19.591 1.696.225 201.969
DÖNEM KARI (ZARARI)
8.425.099 19.591 1.696.225 201.969
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
8.425.099 19.591 1.696.225 201.969
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,21100000 0,00000000 0,04200000 0,00500000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 4.518
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 0 0 0 4.518
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 4.518
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.425.099 19.591 1.696.225 206.487
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
8.425.099 19.591 1.696.225 206.487http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884752


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: 0,95% Hacim : 26.779 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.423 07.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.432
8,2340 Değişim: -0,43%
Düşük 8,2177 07.05.2021 Yüksek 8,3034
Açılış: 8,2696
10,0268 Değişim: 0,22%
Düşük 9,9609 07.05.2021 Yüksek 10,0513
Açılış: 10,005
484,93 Değişim: 0,49%
Düşük 481,31 07.05.2021 Yüksek 489,12
Açılış: 482,57
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.