KAP ***EGCEY*** EGELİ & CO ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor

02.03.2020 - 22:48
KAP ***EGCEY*** EGELİ & CO ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor

***EGCEY*** EGELİ & CO ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 17.197.511 29.552 -1.403 3.604.255 -19.175.731 1.138.453 22.792.637 22.792.637
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
27 0 0 0 0 0 1.138.453 -1.138.453 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 -1.634 0 0 -1.344.288 -255.537 -255.537
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000.000 17.197.511 29.552 -3.037 3.604.255 -18.037.278 -1.344.288 21.446.715 21.446.715
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 17.197.511 29.552 -3.037 3.604.255 -18.037.278 -1.344.288 21.446.715 21.446.715
Transferler
27 0 0 0 0 0 -1.344.288 1.344.288 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 3.037 0 0 -419.147 -416.110 -416.110
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000.000 17.197.511 29.552 0 3.604.255 -19.381.566 -419.147 21.030.605 21.030.605


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.845 -94.617
Dönem Karı (Zararı)
37 -419.147 -1.344.288
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.539 1.134.512
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 104 902
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.435 11.316
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 6.435 11.316
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
31 0 1.122.294
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
446.073 115.159
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
7 0 1.579.892
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -9.628 -1.487.475
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
24 2.214 -99
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 23.441 17.878
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
22 229.675 186.076
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 55.188 -94.926
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
145.183 -86.187
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
26 -16.134 -37.971
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
26 161.317 -48.216
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
33.465 -94.617
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
22 -31.620 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.845 -94.617
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.845 -94.617
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 14.545 109.162
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 16.390 14.545


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 16.390 14.545
Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
10 0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
12 0 0
Diğer Alacaklar
11 1.499.256 1.489.628
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-38 1.389.779 1.487.078
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 109.477 2.550
Türev Araçlar
15 0 0
Stoklar
13 0 0
Canlı Varlıklar
14 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
24 0 2.214
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 213 0
Diğer Dönen Varlıklar
26 55.187 39.266
ARA TOPLAM
1.571.046 1.545.653
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
35 0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.571.046 1.545.653
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 20.551.202 20.551.202
Ticari Alacaklar
10 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
12 0 0
Diğer Alacaklar
11 0 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 0 0
Maddi Duran Varlıklar
18 0 104
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 0 0
Şerefiye
19 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
24 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
36 0 0
Diğer Duran Varlıklar
26 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
20.551.202 20.551.306
TOPLAM VARLIKLAR
22.122.248 22.096.959
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 0 0
Ticari Borçlar
10 103.772 80.331
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 103.772 80.331
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
22 494.588 264.913
Diğer Borçlar
11 138.232 83.044
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11-38 138.225 50.123
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 7 32.921
Devlet Teşvik ve Yardımları
20 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
24 0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
36 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
21 40.814 46.036
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 0 5.222
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
21-22 40.814 40.814
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 314.237 152.920
ARA TOPLAM
1.091.643 627.244
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
35 0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.091.643 627.244
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 0
Ticari Borçlar
10 0 0
Diğer Borçlar
11 0 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
24 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
0 23.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22 0 23.000
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
21 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
36 0 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 23.000
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.091.643 650.244
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
21.030.605 21.446.715
Ödenmiş Sermaye
27 20.000.000 20.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
27 17.197.511 17.197.511
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
27 29.552 29.552
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 0 -3.037
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 -3.037
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 0 -3.037
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 3.604.255 3.604.255
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 -19.381.566 -18.037.278
Net Dönem Karı veya Zararı
37 -419.147 -1.344.288
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
21.030.605 21.446.715
TOPLAM KAYNAKLAR
22.122.248 22.096.959


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 0 0
Satışların Maliyeti
28 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Genel Yönetim Giderleri
29-30 -327.908 -526.510
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 141.087 313.603
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -232.326 -1.130.978
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-419.147 -1.343.885
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-419.147 -1.343.885
Finansman Giderleri
-403
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-419.147 -1.344.288
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-419.147 -1.344.288
DÖNEM KARI (ZARARI)
-419.147 -1.344.288
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
37 -419.147 -1.344.288
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 37 -0,02100000 -0,06700000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
3.037 -1.634
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22-27 3.037 -1.634
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.037 -1.634
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-416.110 -1.345.922
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-416.110 -1.345.922http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823733


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.352 Değişim: -0,86% Hacim : 3.552 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 1.348 19.07.2021 Yüksek 1.358
Açılış: 1.358
8,5484 Değişim: -0,18%
Düşük 8,5282 23.07.2021 Yüksek 8,5720
Açılış: 8,564
10,0676 Değişim: -0,11%
Düşük 10,0419 23.07.2021 Yüksek 10,1047
Açılış: 10,079
495,62 Değişim: -0,39%
Düşük 492,25 23.07.2021 Yüksek 498,15
Açılış: 497,54
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.