KAP ***EFG*** BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

13.08.2020 - 15:46
KAP ***EFG*** BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***EFG*** BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
114.450.000 25.355.592 5.670.090 -132.711 7.709.576 -25.567.358 -2.479.083 125.006.106 125.006.106
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
153.106 -2.632.189 2.479.083 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
129.422 11.113.935 11.243.357 11.243.357
Dönem Karı (Zararı)
11.113.935 11.113.935 11.113.935
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
18 114.450.000 25.355.592 5.799.512 -132.711 7.862.682 -28.199.547 11.113.935 136.249.463 136.249.463
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
114.450.000 25.355.592 5.748.716 -73.081 7.862.682 -28.199.547 22.537.694 147.682.056 147.682.056
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
1.173.526 21.364.168 -22.537.694 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-274.574 2.152.665 1.878.091 1.878.091
Dönem Karı (Zararı)
2.152.665 2.152.665 2.152.665
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
18 114.450.000 25.355.592 5.474.142 -73.081 9.036.208 -6.835.379 2.152.665 149.560.147 149.560.147


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-81.341.270 2.693.847
Dönem Karı (Zararı)
2.152.665 11.113.935
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
845.492 237.568
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
492.056 1.006.242
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.800.000 1.534.380
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.800.000 1.534.380
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.088.366 -4.567.072
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.210.043 -4.684.449
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
121.677 117.377
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
641.802 2.264.018
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-85.865.015 -12.364.780
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-6.891.879 -1.159.814
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.631.516 -13.137.349
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.631.516 -13.137.349
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-75.054.978 -8.350.970
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -5.177.074
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-75.054.978 -3.173.896
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
193.040 -60.373
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
768.804 -712.938
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
768.804 -712.938
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-312.772 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
99.666 678.652
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-35.380 10.378.012
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.346.968 -2.528.208
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.382.348 12.906.220
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-82.866.858 -1.013.277
Ödenen Faiz
-121.678 -117.380
Alınan Faiz
2.231.005 5.573.480
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-583.739 -1.744.956
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -4.020
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-598.220 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-598.220 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-327.314 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-270.906 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-838.526 153.106
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 153.106
Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Girişleri
153.106
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-838.526 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-82.778.016 2.846.953
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
563.786 320.154
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-82.214.230 3.167.107
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 85.472.342 75.002.554
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.258.112 78.169.661


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 26.166.477 103.148.958
Finansal Yatırımlar
5 6.536.251 849.114
Ticari Alacaklar
7 52.562.892 47.931.376
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
52.562.892 47.931.376
Diğer Alacaklar
8 78.035.639 6.089.956
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
78.035.639 6.089.956
Peşin Ödenmiş Giderler
9 632.431 825.472
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 1.044.608 2.451.760
ARA TOPLAM
164.978.298 161.296.636
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
164.978.298 161.296.636
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 9.127.871 7.923.128
Diğer Alacaklar
8 6.237.622 3.126.415
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6.237.622 3.126.415
Maddi Duran Varlıklar
10 2.579.253 2.674.864
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 336.186 134.411
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 604.701 411.846
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
18.885.633 14.270.664
TOPLAM VARLIKLAR
183.863.931 175.567.300
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 21.987.390 17.573.205
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
21.987.390 17.573.205
Ticari Borçlar
7 2.143.807 1.375.004
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.143.807 1.375.004
Diğer Borçlar
8 628.098 528.432
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
628.098 528.432
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 554.158 1.134.684
Kısa Vadeli Karşılıklar
7.566.608 6.195.021
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 832.628 1.261.041
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 6.733.980 4.933.980
ARA TOPLAM
32.880.061 26.806.346
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
32.880.061 26.806.346
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
994.777 765.593
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
994.777 765.593
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
12,18 994.777 765.593
Uzun Vadeli Karşılıklar
15 428.946 313.305
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
428.946 313.305
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.423.723 1.078.898
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
34.303.784 27.885.244
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
19 149.560.147 147.682.056
Ödenmiş Sermaye
19 114.450.000 114.450.000
Sermaye Düzeltme Farkları
25.355.592 25.355.592
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-73.081 -73.081
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-73.081 -73.081
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
5.474.142 5.748.716
Yabancı Para Çevrim Farkları
5.474.142 5.748.716
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 9.036.208 7.862.682
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-6.835.379 -28.199.547
Net Dönem Karı veya Zararı
2.152.665 22.537.694
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
149.560.147 147.682.056
TOPLAM KAYNAKLAR
183.863.931 175.567.300


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 3.924.039.561 5.595.026.422 131.467.922 4.984.357.800
Satışların Maliyeti
20 -3.922.084.386 -5.589.032.456 -131.109.128 -4.979.009.053
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.955.175 5.993.966 358.794 5.348.747
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
5.632.388 5.832.653 2.591.669 3.001.648
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
20 5.632.388 5.832.653 2.591.669 3.001.648
BRÜT KAR (ZARAR)
7.587.563 11.826.619 2.950.463 8.350.395
Genel Yönetim Giderleri
21 -8.218.306 -10.798.509 -4.105.380 -4.377.640
Pazarlama Giderleri
21 -576.418 -330.139 -335.836 -178.830
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 1.258.217 83.649 366.448 32.873
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -75.405 -78.616 -13.439 -28.129
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-24.349 703.004 -1.137.744 3.798.669
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-24.349 703.004 -1.137.744 3.798.669
Finansman Gelirleri
23 3.231.362 11.329.892 1.843.061 7.017.284
Finansman Giderleri
24 -425.918 -399.899 -138.877 -135.917
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.781.095 11.632.997 566.440 10.680.036
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-628.430 -519.062 8.038 -519.062
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-821.285 0 -527.445 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 192.855 -519.062 535.483 -519.062
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.152.665 11.113.935 574.478 10.160.974
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.152.665 11.113.935 574.478 10.160.974
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.152.665 11.113.935 574.478 10.160.974
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-274.574 129.422 -83.175 105.324
Yabancı Para Çevrim Farkları
-274.574 129.422 -83.175 105.324
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-274.574 129.422 -83.175 105.324
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.878.091 11.243.357 491.303 10.266.298
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.878.091 11.243.357 491.303 10.266.298http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868620


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.454 Değişim: 0,00% Hacim : 15.339 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.446 17.05.2021 Yüksek 1.455
Açılış: 1.447
8,3121 Değişim: 0,00%
Düşük 8,3111 18.05.2021 Yüksek 8,3182
Açılış: 8,3117
10,1123 Değişim: 0,03%
Düşük 10,1023 18.05.2021 Yüksek 10,1149
Açılış: 10,1096
500,37 Değişim: 0,28%
Düşük 498,63 18.05.2021 Yüksek 500,79
Açılış: 498,95
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.