KAP ***EFG*** BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

21.05.2020 - 16:04
KAP ***EFG*** BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***EFG*** BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
114.450.000 25.355.592 -132.711 5.670.090 7.709.576 -25.567.358 -2.479.083 125.006.106 125.006.106
Transferler
-2.479.083 -2.479.083
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
24.098 799.855 823.953 823.953
Dönem Karı (Zararı)
799.855
Dönem Sonu Bakiyeler
15 114.450.000 25.355.592 -132.711 5.694.188 7.709.576 -28.046.441 799.855 125.830.059 125.830.059
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
114.450.000 25.355.592 -73.081 5.748.716 7.862.682 -28.199.547 22.537.694 147.682.056 147.682.056
Transferler
22.537.695 -22.537.695
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-191.399 1.578.187 1.386.788 1.386.788
Dönem Karı (Zararı)
1.578.187
Dönem Sonu Bakiyeler
15 114.450.000 25.355.592 -73.081 5.557.317 7.862.682 -5.661.852 1.578.187 149.068.845 149.068.845


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-81.937.277 -15.460.034
Dönem Karı (Zararı)
1.578.187 799.855
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.578.187 799.855
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.510.349 -1.013.972
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
253.883 949.230
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
900.000 1.329.380
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
900.000 1.329.380
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-547.084 -4.002.825
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-607.458 -4.053.971
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
60.374 51.146
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.866.618 1.463.222
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
36.932 -752.979
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
132.116 -1.346.052
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-95.184 593.073
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-85.320.358 -17.775.880
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-82.178 -517.281
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
19.575.219 -126.897
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
19.575.219 -126.897
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-103.046.840 -21.547.569
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-103.046.840 -21.547.569
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
103.010 -150.570
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.614.852 1.730.256
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.614.852 1.730.256
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-382.817 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-125.613 8.162.304
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.975.991 -5.326.123
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.495.521 -3.404.616
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.480.470 -1.921.507
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-79.231.822 -17.989.997
Ödenen Faiz
-60.374 -51.148
Alınan Faiz
627.992 4.053.971
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-3.273.073 -1.463.222
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -9.638
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 660.612
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 660.612
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 1.444.879
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -784.267
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-488.675 -272.512
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-488.675 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -272.512
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-82.425.952 -15.071.934
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
563.786 2.962.400
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-81.862.166 -12.109.534
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
85.472.342 75.002.554
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.610.176 62.893.020


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 16.234.029 103.148.958
Finansal Yatırımlar
5 91.494 849.114
Ticari Alacaklar
7 28.356.157 47.931.376
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
28.356.157 47.931.376
Diğer Alacaklar
8 108.636.377 6.089.956
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
1.424.888 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
107.211.489 6.089.956
Peşin Ödenmiş Giderler
9 722.462 825.472
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
14 3.566.913 2.451.760
ARA TOPLAM
157.607.432 161.296.636
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
157.607.432 161.296.636
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 8.762.927 7.923.128
Diğer Alacaklar
8 3.626.835 3.126.415
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.626.835 3.126.415
Maddi Duran Varlıklar
10 2.542.748 2.674.864
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 229.595 134.411
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 69.218 411.846
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
15.231.323 14.270.664
TOPLAM VARLIKLAR
172.838.755 175.567.300
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 12.052.302 17.573.205
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
12.052.302 17.573.205
Ticari Borçlar
7 2.989.856 1.375.004
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
2.989.856 1.375.004
Diğer Borçlar
8 402.818 528.432
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
402.818 528.432
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
332.725 1.134.684
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.670.694 6.195.021
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 836.714 1.261.041
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 5.833.980 4.933.980
ARA TOPLAM
22.448.395 26.806.346
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
22.448.395 26.806.346
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
966.700 765.593
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
966.700 765.593
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
21 966.700 765.593
Uzun Vadeli Karşılıklar
354.815 313.305
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 354.815 313.305
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.321.515 1.078.898
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
23.769.910 27.885.244
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
149.068.845 147.682.056
Ödenmiş Sermaye
15 114.450.000 114.450.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 25.355.592 25.355.592
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-73.081 -73.081
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-73.081 -73.081
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
5.557.317 5.748.716
Yabancı Para Çevrim Farkları
5.557.317 5.748.716
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 7.862.682 7.862.682
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-5.661.852 -28.199.547
Net Dönem Karı veya Zararı
1.578.187 22.537.694
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
149.068.845 147.682.056
TOPLAM KAYNAKLAR
172.838.755 175.567.300


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 3.792.571.639 610.515.516
Satışların Maliyeti
16 -3.790.975.258 -610.023.403
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.596.381 492.113
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
3.040.719 2.831.005
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
16 3.040.719 2.831.005
BRÜT KAR (ZARAR)
4.637.100 3.323.118
Genel Yönetim Giderleri
-4.112.926 -6.420.869
Pazarlama Giderleri
-240.582 -151.309
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
891.769 50.776
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-61.966 -50.491
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.113.395 -3.248.775
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.113.395 -3.248.775
Finansman Gelirleri
17 1.388.301 4.237.569
Finansman Giderleri
18 -287.041 -188.939
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.214.655 799.855
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-636.468 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-293.840 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 -342.628 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.578.187 799.855
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.578.187 799.855
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.578.187 799.855
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-191.399 24.098
Yabancı Para Çevrim Farkları
-191.399 24.098
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-191.399 24.098
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.386.788 823.953
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.386.788 823.953



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846280


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.394 Değişim: -0,05% Hacim : 34.466 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.382 18.05.2022 Yüksek 2.412
Açılış: 2.391
15,9554 Değişim: 0,11%
Düşük 15,9150 19.05.2022 Yüksek 15,9649
Açılış: 15,9384
16,7540 Değişim: 0,40%
Düşük 16,6727 19.05.2022 Yüksek 16,7733
Açılış: 16,6872
931,58 Değişim: 0,15%
Düşük 929,93 19.05.2022 Yüksek 932,97
Açılış: 930,23
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.