KAP ***EFG*** BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2018 - 17:12
KAP ***EFG*** BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***EFG*** BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
48.450.000 25.355.592 -199.445 1.011.391 -69.665 7.709.576 8.680.742 -17.054.318 73.883.873 73.883.873
Transferler
-17.054.318 17.054.318
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-145.354 -361.558 -8.225.774 -8.732.686 -8.732.686
Dönem Karı (Zararı)
-8.225.774 -8.225.774 -8.225.774
Dönem Sonu Bakiyeler
48.450.000 25.355.592 -199.445 866.037 -431.223 7.709.576 -8.373.576 -8.225.774 65.151.187 65.151.187
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
48.450.000 25.355.592 -205.626 1.652.079 -136.759 7.709.576 -8.373.576 -17.193.782 57.257.504 57.257.504
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-17.193.782 17.193.782 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.744.281 136.759 -2.063.556 -182.516 -182.516
Dönem Karı (Zararı)
-2.063.556 -2.063.556 -2.063.556
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
66.000.000 66.000.000 66.000.000
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
15 114.450.000 25.355.592 -205.626 3.396.360 0 7.709.576 -25.567.358 -2.063.556 123.074.988 123.074.988


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
28.790.856 3.639.603
Dönem Karı (Zararı)
-2.063.556 -8.225.774
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
109.926 -1.050.191
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
971.621 1.026.111
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
150.000 342.400
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
150.000 342.400
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.832.507 -2.957.904
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-3.328.562 -4.813.780
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
1.496.055 1.855.876
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
758.939 779.503
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
61.873 -238.051
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
61.873 -238.051
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -2.250
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
29.797.734 13.559.939
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
17.609.777 9.774.791
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6.547.089 -2.043.653
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6.547.089 -2.043.653
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.036.037 399.706
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.036.037 399.706
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
973.321 978.381
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.015.074 2.844.074
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3.015.074 2.844.074
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-185.331 -138.201
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
801.767 1.744.841
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-327.932 -325.220
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.129.699 2.070.061
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
27.844.104 4.283.974
Alınan Temettüler
17 0 2.250
Ödenen Faiz
-1.496.057 -1.855.876
Alınan Faiz
3.210.539 4.793.462
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-8.791 -2.889.545
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
14 -758.939 -694.662
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
223.369 239.703
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
223.369 239.703
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
36.954 238.051
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
186.415 1.652
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
19.049.303 -35.064.054
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
15 66.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-46.950.697 -35.064.054
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
48.063.528 -31.184.748
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
229.301 147.519
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
48.292.829 -31.037.229
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
37.488.674 76.571.001
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
85.781.503 45.533.772


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 105.216.533 57.016.623
Finansal Yatırımlar
5 2.081.531 19.393.839
Ticari Alacaklar
7 27.158.927 33.706.016
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
27.158.927 33.706.016
Diğer Alacaklar
8 251.536 1.420.594
Peşin Ödenmiş Giderler
9 814.266 1.787.587
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
14 758.939 660.309
ARA TOPLAM
136.281.732 113.984.968
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
136.281.732 113.984.968
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 4.543.635 4.704.345
Diğer Alacaklar
8 615.372 482.351
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
615.372 482.351
Maddi Duran Varlıklar
10 3.808.104 4.248.217
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 1.556.578 1.810.525
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 2.084.454 2.084.454
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
12.608.143 13.329.892
TOPLAM VARLIKLAR
148.889.875 127.314.860
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 9.143.580 56.094.277
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
9.143.580 56.094.277
Ticari Borçlar
7 12.924.346 10.120.214
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
20 154.702 924.983
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
12.769.644 9.195.231
Diğer Borçlar
8 188.894 374.228
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
188.894 374.228
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.680.558 2.832.475
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 474.865 794.980
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 2.205.693 2.037.495
ARA TOPLAM
24.937.378 69.421.194
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
24.937.378 69.421.194
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
877.509 636.162
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 877.509 636.162
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
877.509 636.162
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
25.814.887 70.057.356
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
123.074.988 57.257.504
Ödenmiş Sermaye
15 114.450.000 48.450.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 25.355.592 25.355.592
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-205.626 -205.626
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
15 -205.626 -205.626
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.396.360 1.515.320
Yabancı Para Çevrim Farkları
3.396.360 1.652.079
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
15 0 -136.759
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 7.709.576 7.709.576
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-25.567.358 -8.373.576
Net Dönem Karı veya Zararı
-2.063.556 -17.193.782
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
123.074.988 57.257.504
TOPLAM KAYNAKLAR
148.889.875 127.314.860


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 608.694.238 4.201.764.173 27.815.225 1.710.251.461
Satışların Maliyeti
16 -609.175.929 -4.203.074.119 -27.852.716 -1.712.307.509
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-481.691 -1.309.946 -37.491 -2.056.048
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
16 8.830.535 7.703.917 1.787.110 1.956.016
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.830.535 7.703.917 1.787.110 1.956.016
BRÜT KAR (ZARAR)
8.348.844 6.393.971 1.749.619 -100.032
Genel Yönetim Giderleri
-13.054.040 -16.462.949 -6.792.975 -5.574.387
Pazarlama Giderleri
-393.554 -410.083 -189.389 -174.371
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
379.226 441.488 156.857 -40.159
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-48.466 -52.868 -21.034 83.904
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-4.767.990 -10.090.441 -5.096.922 -5.805.045
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-4.767.990 -10.090.441 -5.096.922 -5.805.045
Finansman Gelirleri
17 4.798.781 4.952.955 1.559.943 2.913.514
Finansman Giderleri
18 -2.094.347 -3.003.447 -739.846 -705.176
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-2.063.556 -8.140.933 -4.276.825 -3.596.707
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 -84.841 0 58.106
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 0 -84.841 0 58.106
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.063.556 -8.225.774 -4.276.825 -3.538.601
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.063.556 -8.225.774 -4.276.825 -3.538.601
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.063.556 -8.225.774 -4.276.825 -3.538.601
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.744.281 -145.354 1.234.552 -1.325.764
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.744.281 -145.354 1.234.552 -1.325.764
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
136.759 -361.558 0 222.682
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
136.759 -451.948 0 278.353
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 90.390 0 -55.671
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.881.040 -506.912 1.234.552 -1.103.082
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-182.516 -8.732.686 -3.042.273 -4.641.683
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-182.516 -8.732.686 -3.042.273 -4.641.683http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/701864


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.385 Değişim: -1,20% Hacim : 13.366 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.376 24.09.2021 Yüksek 1.397
Açılış: 1.397
8,8674 Değişim: 1,20%
Düşük 8,7526 24.09.2021 Yüksek 8,8919
Açılış: 8,7619
10,4288 Değişim: 1,16%
Düşük 10,2810 24.09.2021 Yüksek 10,4394
Açılış: 10,3091
499,22 Değişim: 1,70%
Düşük 490,64 24.09.2021 Yüksek 500,10
Açılış: 490,90
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.