KAP ***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

17.08.2021 - 18:27
KAP ***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 26.349.684 26.510.176 13.171.273 8.423.403
Satışların Maliyeti
28 -14.423.223 -13.028.079 -7.315.251 -5.097.803
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
11.926.461 13.482.097 5.856.022 3.325.600
BRÜT KAR (ZARAR)
11.926.461 13.482.097 5.856.022 3.325.600
Genel Yönetim Giderleri
29 -2.982.433 -2.616.521 -1.611.390 -1.289.393
Pazarlama Giderleri
29 0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 146.788 584.338 24.216 130.244
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -8.468.453 -3.626.735 -7.800.673 -781.370
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
622.363 7.823.179 -3.531.825 1.385.081
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 618 1.376 245 688
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
622.981 7.824.555 -3.531.580 1.385.769
Finansman Gelirleri
33 231.226 786.443 26.243 408.517
Finansman Giderleri
33 -104.322.314 -91.406.111 -49.040.814 -43.833.795
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-103.468.107 -82.795.113 -52.546.151 -42.039.509
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 11.909.427 10.542.249 6.566.342 4.606.193
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11.909.427 10.542.249 6.566.342 4.606.193
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-91.558.680 -72.252.864 -45.979.809 -37.433.316
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
-91.558.680 -72.252.864 -45.979.809 -37.433.316
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-519 -435 -244 -226
Ana Ortaklık Payları
-91.558.161 -72.252.429 -45.979.565 -37.433.090
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 36 -0,01409000 -0,01112000 -0,00707000 -0,00576000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.400.460 6.467.822
Dönem Karı (Zararı)
-91.558.680 -72.252.864
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-91.558.680 -72.252.864
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
100.824.595 84.079.896
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19 226.657 198.897
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.199.516 2.913.129
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 1.200.134 2.914.505
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-618 -1.376
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
328.027 200.497
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 228.508 145.482
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 32.456 21.925
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 67.063 33.090
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
16.563.030 16.270.422
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 0 -350
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 16.595.564 16.318.940
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 -32.534 -48.168
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
8,33 87.706.512 75.039.200
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
6.710.280 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
31 6.710.280 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 -11.909.427 -10.542.249
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
32 0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-567.439 -5.299.253
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.098.284 -4.681.947
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10,37 -8.162 -13.277
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -1.090.122 -4.668.670
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 75 -28.634
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -26.677 -66.314
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
26 -1.790.663 -1.462.443
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 942.946 172.182
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10,37 113.460 63.530
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 829.486 108.652
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 152.226 239.639
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.901.095 1.947.662
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11-37 1.000.000 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 901.095 1.947.662
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
26-37 -693.346 -1.004.156
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
45.189 -415.242
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
8.698.476 6.527.779
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -304.337 -88.539
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 6.321 28.582
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-117.357 -52.773
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19 -117.357 -52.773
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.120.347 -8.673.271
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-293.223 -1.332.600
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -293.223 -1.332.600
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
8 0 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -104.847 -65.116
Ödenen Faiz
33 -8.722.277 -7.275.905
Alınan Faiz
33 0 350
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-837.244 -2.258.222
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-837.244 -2.258.222
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.863.396 8.762.865
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.026.152 6.504.643


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 1.026.152 1.863.396
Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
10 7.285.499 7.354.815
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 19.139 10.977
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 7.266.360 7.343.838
Diğer Alacaklar
11 174.192 174.267
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 174.192 174.267
Stoklar
13 123.071 96.394
Peşin Ödenmiş Giderler
26 2.096.813 306.150
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
35 0 6.321
Diğer Dönen Varlıklar
26 994.895 1.040.084
ARA TOPLAM
11.700.622 10.841.427
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
11.700.622 10.841.427
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
10 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 771.075.720 777.786.000
Maddi Duran Varlıklar
18 635.252 644.805
Kullanım Hakkı Varlıkları
18 198.190 293.916
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
61.618 65.021
Şerefiye
19 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 61.618 65.021
Peşin Ödenmiş Giderler
26 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
771.970.780 778.789.742
TOPLAM VARLIKLAR
783.671.402 789.631.169
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 47.097.695 30.372.474
Ticari Borçlar
10 3.721.936 2.778.990
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 361.670 248.210
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 3.360.266 2.530.780
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 342.134 189.908
Diğer Borçlar
11 2.989.981 1.291.038
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 1.000.687 687
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 1.989.294 1.290.351
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
26 1.646.973 2.481.487
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
26,37 0 533.362
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
26 1.646.973 1.948.125
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 1.275.035 1.175.516
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.275.035 1.175.516
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
ARA TOPLAM
57.073.754 38.289.413
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
57.073.754 38.289.413
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 709.803.056 631.346.548
Diğer Borçlar
11 1.674.453 1.472.301
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 1.674.453 1.472.301
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
26 218.669 77.501
Uzun Vadeli Karşılıklar
946.271 958.638
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 946.271 958.638
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
22 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 32.898.870 44.820.989
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
745.541.319 678.675.977
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
802.615.073 716.965.390
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 -18.943.166 72.665.765
Ödenmiş Sermaye
65.000.000 65.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
45.301.980 45.301.980
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
104.038 104.038
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-192.349 -141.579
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-192.349 -141.579
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.067.777 2.067.777
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-39.666.451 162.129.785
Net Dönem Karı veya Zararı
-91.558.161 -201.796.236
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 -505 14
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-18.943.671 72.665.779
TOPLAM KAYNAKLAR
783.671.402 789.631.169


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
65.000.000 45.301.980 0 0 0 0 0 104.038 0 0 0 0 0 0 -94.130 0 -94.130 0 0 0 0 0 -94.130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.067.777 0 0 0 133.216.977 28.912.808 0 274.509.450 1.269 274.510.719
Transferler
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.912.808 -28.912.808 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -65.124 0 -65.124 0 0 0 0 0 -65.124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -72.252.429 0 -72.317.553 -435 -72.317.988
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -72.252.429 0 -72.252.429 -435 -72.252.864
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -65.124 0 -65.124 0 0 0 0 0 -65.124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -65.124 0 -65.124
Dönem Sonu Bakiyeler
27 65.000.000 45.301.980 0 0 0 0 0 104.038 0 0 0 0 0 0 -159.254 0 -159.254 0 0 0 0 0 -159.254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.067.777 0 0 0 162.129.785 -72.252.429 0 202.191.897 834 202.192.731
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
65.000.000 45.301.980 0 0 0 0 0 104.038 0 0 0 0 0 0 -141.579 0 -141.579 0 0 0 0 0 -141.579 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.067.777 0 0 0 162.129.785 -201.796.236 0 72.665.765 14 72.665.779
Transferler
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -201.796.236 201.796.236 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -50.770 0 -50.770 0 0 0 0 0 -50.770 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -91.558.161 0 -91.608.931 -519 -91.609.450
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -91.558.161 0 -91.558.161 -519 -91.558.680
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -50.770 0 -50.770 0 0 0 0 0 -50.770 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -50.770 -50.770
Dönem Sonu Bakiyeler
27 65.000.000 45.301.980 0 0 0 0 0 104.038 0 0 0 0 0 0 -192.349 0 -192.349 0 0 0 0 0 -192.349 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.067.777 0 0 0 -39.666.451 -91.558.161 0 -18.943.166 -505 -18.943.671


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-91.558.680 -72.252.864 -45.979.809 -37.433.316
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-50.770 -65.124 38.465 -4.986
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -63.462 -81.405 48.082 -6.233
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
12.692 16.281 -9.617 1.247
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
24 12.692 16.281 -9.617 1.247
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-50.770 -65.124 38.465 -4.986
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-91.609.450 -72.317.988 -45.941.344 -37.438.302
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-519 -435 -244 -226
Ana Ortaklık Payları
-91.608.931 -72.317.553 -45.941.100 -37.438.076http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958746


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.384 Değişim: -0,57% Hacim : 13.068 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.379 28.09.2021 Yüksek 1.393
Açılış: 1.391
8,8722 Değişim: 0,62%
Düşük 8,8095 28.09.2021 Yüksek 8,8951
Açılış: 8,8173
10,3702 Değişim: 0,50%
Düşük 10,2978 28.09.2021 Yüksek 10,4078
Açılış: 10,3186
495,46 Değişim: -0,15%
Düşük 493,36 28.09.2021 Yüksek 497,83
Açılış: 496,19
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.