KAP ***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

24.05.2021 - 18:25
KAP ***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 13.178.411 18.086.773
Satışların Maliyeti
28 -7.107.972 -7.930.276
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.070.439 10.156.497
BRÜT KAR (ZARAR)
6.070.439 10.156.497
Genel Yönetim Giderleri
29 -1.371.043 -1.327.128
Pazarlama Giderleri
29 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 122.572 454.094
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -667.780 -2.845.365
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.154.188 6.438.098
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 373 688
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.154.561 6.438.786
Finansman Gelirleri
33 204.983 377.926
Finansman Giderleri
33 -55.281.500 -47.572.316
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-50.921.956 -40.755.604
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 5.343.085 5.936.056
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
5.343.085 5.936.056
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-45.578.871 -34.819.548
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
-45.578.871 -34.819.548
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-275 -209
Ana Ortaklık Payları
-45.578.596 -34.819.339
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 36 -0,00701000 -0,00536000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.739.964 7.421.188
Dönem Karı (Zararı)
-45.578.871 -34.819.548
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-45.578.871 -34.819.548
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
50.430.489 44.249.277
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19 112.104 101.792
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
268.778 2.448.818
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 269.151 2.449.506
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-373 -688
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
121.877 116.445
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 80.491 86.121
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 13.187 10.962
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 28.199 19.362
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
7.900.672 7.471.618
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 0 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 7.897.768 7.505.172
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 2.904 -33.554
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
8,33 47.370.143 40.046.660
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
31 0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 -5.343.085 -5.936.056
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
32 0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.105.586 -1.948.636
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-767.567 -2.630.603
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10,37 -4.123 -6.802
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -763.444 -2.623.801
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -13.121 -28.634
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -31.922 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
26 -2.732.547 -2.451.641
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 997.040 572.897
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10,37 -15.750 -34.220
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 1.012.790 607.117
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 85.694 26.154
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 895.607 3.261.616
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 895.607 3.261.616
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
26 -548.418 -486.462
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.648 -211.963
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.746.032 7.481.093
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -12.389 -88.539
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 6.321 28.634
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-37.165 -37.489
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18,19 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19 -37.165 -37.489
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.852.973 -8.620.851
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-293.223 -1.332.600
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -293.223 -1.332.600
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
8 0 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -50.881 -31.353
Ödenen Faiz
33 -3.508.869 -7.256.898
Alınan Faiz
33 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.150.174 -1.237.152
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.150.174 -1.237.152
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.863.396 8.762.865
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 713.222 7.525.713


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 713.222 1.863.396
Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
10 7.850.327 7.354.815
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 15.100 10.977
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 7.835.227 7.343.838
Diğer Alacaklar
11 187.388 174.267
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 187.388 174.267
Stoklar
13 128.316 96.394
Peşin Ödenmiş Giderler
26 3.038.697 306.150
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
35 0 6.321
Diğer Dönen Varlıklar
26 1.030.436 1.040.084
ARA TOPLAM
12.948.386 10.841.427
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
12.948.386 10.841.427
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
10 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 777.786.000 777.786.000
Maddi Duran Varlıklar
18 624.438 644.805
Kullanım Hakkı Varlıkları
18 246.053 293.916
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
58.685 65.021
Şerefiye
19 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 58.685 65.021
Peşin Ödenmiş Giderler
26 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
778.715.176 778.789.742
TOPLAM VARLIKLAR
791.663.562 789.631.169
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 49.052.312 30.372.474
Ticari Borçlar
10 3.776.030 2.778.990
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 232.460 248.210
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 3.543.570 2.530.780
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 275.602 189.908
Diğer Borçlar
11 2.069.826 1.291.038
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 687 687
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 2.069.139 1.290.351
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
26 1.940.819 2.481.487
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
26,37 0 533.362
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
26 1.940.819 1.948.125
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 1.216.902 1.175.516
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.216.902 1.175.516
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
ARA TOPLAM
58.331.491 38.289.413
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
58.331.491 38.289.413
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 664.081.648 631.346.548
Diğer Borçlar
11 1.589.120 1.472.301
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 1.589.120 1.472.301
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
26 69.751 77.501
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.138.284 958.638
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 1.138.284 958.638
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
22 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 39.455.595 44.820.989
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
706.334.398 678.675.977
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
764.665.889 716.965.390
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 26.997.934 72.665.765
Ödenmiş Sermaye
65.000.000 65.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
45.301.980 45.301.980
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
104.038 104.038
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-230.814 -141.579
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-230.814 -141.579
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.067.777 2.067.777
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-39.666.451 162.129.785
Net Dönem Karı veya Zararı
-45.578.596 -201.796.236
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 -261 14
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
26.997.673 72.665.779
TOPLAM KAYNAKLAR
791.663.562 789.631.169


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
65.000.000 45.301.980 0 0 0 0 0 104.038 0 0 0 0 0 0 -94.130 0 -94.130 0 0 0 0 0 -94.130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.067.777 0 0 0 133.216.977 28.912.808 0 274.509.450 1.269 274.510.719
Transferler
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.912.808 -28.912.808 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -60.138 0 -60.138 0 0 0 0 0 -60.138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -34.819.339 0 -34.879.477 -209 -34.879.686
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -34.819.339 0 -34.819.339 -209 -34.819.548
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -60.138 0 -60.138 0 0 0 0 0 -60.138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -60.138 0 -60.138
Dönem Sonu Bakiyeler
27 65.000.000 45.301.980 0 0 0 0 0 104.038 0 0 0 0 0 0 -154.268 0 -154.268 0 0 0 0 0 -154.268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.067.777 0 0 0 162.129.785 -34.819.339 0 239.629.973 1.060 239.631.033
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
65.000.000 45.301.980 0 0 0 0 0 104.038 0 0 0 0 0 0 -141.579 0 -141.579 0 0 0 0 0 -141.579 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.067.777 0 0 0 162.129.785 -201.796.236 0 72.665.765 14 72.665.779
Transferler
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -201.796.236 201.796.236 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -89.235 0 -89.235 0 0 0 0 0 -89.235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -45.578.596 0 -45.667.831 -275 -45.668.106
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -45.578.596 0 -45.578.596 -275 -45.578.871
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -89.235 0 -89.235 0 0 0 0 0 -89.235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -89.235 -89.235
Dönem Sonu Bakiyeler
27 65.000.000 45.301.980 0 0 0 0 0 104.038 0 0 0 0 0 0 -230.814 0 -230.814 0 0 0 0 0 -230.814 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.067.777 0 0 0 -39.666.451 -45.578.596 0 26.997.934 -261 26.997.673


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-45.578.871 -34.819.548
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-89.235 -60.138
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -111.544 -75.172
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
22.309 15.034
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
24 22.309 15.034
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-89.235 -60.138
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-45.668.106 -34.879.686
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-275 -209
Ana Ortaklık Payları
-45.667.831 -34.879.477http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937547


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.437 Değişim: -0,42% Hacim : 10.356 Mio.TL Son veri saati : 17:25
Düşük 1.432 16.06.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,5377 Değişim: -0,23%
Düşük 8,4981 16.06.2021 Yüksek 8,5790
Açılış: 8,5574
10,3582 Değişim: -0,23%
Düşük 10,3075 16.06.2021 Yüksek 10,4101
Açılış: 10,3823
509,97 Değişim: -0,29%
Düşük 508,00 16.06.2021 Yüksek 513,34
Açılış: 511,47
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.