;

KAP ***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

22.05.2020 - 18:24
KAP ***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 18.086.773 16.921.001
Satışların Maliyeti
28 -7.930.276 -7.553.999
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
10.156.497 9.367.002
BRÜT KAR (ZARAR)
10.156.497 9.367.002
Genel Yönetim Giderleri
29 -1.327.128 -1.233.643
Pazarlama Giderleri
29 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 454.094 651.644
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -2.845.365 -502.354
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.438.098 8.282.649
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 688 2.681
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.438.786 8.285.330
Finansman Gelirleri
33 377.926 573.930
Finansman Giderleri
33 -47.572.316 -27.964.125
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-40.755.604 -19.104.865
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 5.936.056 2.392.431
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 -22.074
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
5.936.056 2.414.505
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-34.819.548 -16.712.434
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
-34.819.548 -16.712.434
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-209 -102
Ana Ortaklık Payları
-34.819.339 -16.712.332
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 36 -0,00536000 -0,00257000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.421.188 10.320.328
Dönem Karı (Zararı)
-34.819.548 -16.712.434
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-34.819.548 -16.712.434
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
44.249.277 25.772.287
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19 101.792 70.848
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.448.818 92.025
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 2.449.506 92.706
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-688 -681
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
116.445 100.321
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 86.121 54.119
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 10.962 23.334
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 19.362 22.868
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
7.471.618 6.905.349
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 0 -33.478
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 7.505.172 6.946.603
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 -33.554 -7.776
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
8,33 40.046.660 20.998.175
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
31 0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 -5.936.056 -2.392.431
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
32 0 -2.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.948.636 1.297.130
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.630.603 168.776
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10,37 -6.802 -3.334
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -2.623.801 172.110
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -28.634 -29.033
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 0 239
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
26 -2.451.641 -2.126.502
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 572.897 1.258.738
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10,37 -34.220 9.204
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 607.117 1.249.534
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 26.154 36.422
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 3.261.616 1.909.427
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 3.261.616 1.909.427
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
26 -486.462 113.507
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-211.963 -34.444
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
7.481.093 10.356.983
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -88.539 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 28.634 -36.655
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-37.489 -246.155
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18,19 0 2.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19 -37.489 -46.225
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 0 -201.930
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.620.851 -11.488.170
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -1.332.600 -4.654.275
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
0 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -31.353 0
Ödenen Faiz
33 -7.256.898 -6.867.373
Alınan Faiz
33 0 33.478
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.237.152 -1.413.997
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.237.152 -1.413.997
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 8.762.865 11.068.281
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 7.525.713 9.654.284


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 7.525.713 8.762.865
Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
10 9.289.199 9.074.548
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 8.279 1.477
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 9.280.920 9.073.071
Diğer Alacaklar
11 204.701 176.067
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 204.701 176.067
Stoklar
13 583.470 583.470
Peşin Ödenmiş Giderler
26 2.955.713 475.285
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
35 0 28.634
Diğer Dönen Varlıklar
26 1.947.717 1.735.754
ARA TOPLAM
22.506.513 20.836.623
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
22.506.513 20.836.623
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 0 0
Diğer Alacaklar
11 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 816.580.000 816.580.000
Maddi Duran Varlıklar
18 750.036 770.497
Kullanım Hakkı Varlıkları
18 226.269 261.728
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
65.421 73.116
Şerefiye
19 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 65.421 73.116
Peşin Ödenmiş Giderler
26 6.855 35.642
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
817.628.581 817.720.983
TOPLAM VARLIKLAR
840.135.094 838.557.606
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 41.827.204 36.795.422
Ticari Borçlar
10 3.602.726 3.029.829
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 104.430 138.650
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 3.498.296 2.891.179
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 212.049 185.895
Diğer Borçlar
11 3.755.347 750.457
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 687 687
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 3.754.660 749.770
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
26 2.224.188 2.702.900
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 1.086.207 1.055.883
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.086.207 1.055.883
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
ARA TOPLAM
52.707.721 44.520.386
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
52.707.721 44.520.386
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 472.112.155 438.212.956
Diğer Borçlar
11 1.335.819 1.079.093
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 1.335.819 1.079.093
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
26 1.350.750 1.358.500
Uzun Vadeli Karşılıklar
795.465 722.711
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 795.465 722.711
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
22 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 72.202.151 78.153.241
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
547.796.340 519.526.501
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
600.504.061 564.046.887
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 239.629.973 274.509.450
Ödenmiş Sermaye
65.000.000 65.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
45.301.980 45.301.980
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
104.038 104.038
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-154.268 -94.130
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-154.268 -94.130
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.067.777 2.067.777
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
162.129.785 133.216.977
Net Dönem Karı veya Zararı
-34.819.339 28.912.808
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 1.060 1.269
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
239.631.033 274.510.719
TOPLAM KAYNAKLAR
840.135.094 838.557.606


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
65.000.000 45.301.980 0 0 0 0 0 104.038 0 0 0 0 0 0 -129.353 0 -129.353 0 0 0 0 0 -129.353 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.067.777 0 0 0 116.968.257 16.248.720 0 245.561.419 1.136 245.562.555
Transferler
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.248.720 -16.248.720 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.868 0 12.868 0 0 0 0 0 12.868 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -16.712.332 0 -16.699.464 -102 -16.699.566
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -16.712.332 0 -16.712.332 -102 -16.712.434
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.868 0 12.868 0 0 0 0 0 12.868 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.868 0 12.868
Dönem Sonu Bakiyeler
27 65.000.000 45.301.980 0 0 0 0 0 104.038 0 0 0 0 0 0 -116.485 0 -116.485 0 0 0 0 0 -116.485 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.067.777 0 0 0 133.216.977 -16.712.332 0 228.861.955 1.034 228.862.989
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
65.000.000 45.301.980 0 0 0 0 0 104.038 0 0 0 0 0 0 -94.130 0 -94.130 0 0 0 0 0 -94.130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.067.777 0 0 0 133.216.977 28.912.808 0 274.509.450 1.269 274.510.719
Transferler
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.912.808 -28.912.808 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -60.138 0 -60.138 0 0 0 0 0 -60.138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -34.819.339 0 -34.879.477 -209 -34.879.686
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -34.819.339 0 -34.819.339 -209 -34.819.548
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -60.138 0 -60.138 0 0 0 0 0 -60.138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -60.138 0 -60.138
Dönem Sonu Bakiyeler
27 65.000.000 45.301.980 0 0 0 0 0 104.038 0 0 0 0 0 0 -154.268 0 -154.268 0 0 0 0 0 -154.268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.067.777 0 0 0 162.129.785 -34.819.339 0 239.629.973 1.060 239.631.033


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-34.819.548 -16.712.434
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-60.138 12.868
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -75.172 16.086
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
15.034 -3.218
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
24 15.034 -3.218
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-60.138 12.868
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-34.879.686 -16.699.566
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-209 -102
Ana Ortaklık Payları
-34.879.477 -16.699.464http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846652


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.439 Değişim: -0,49% Hacim : 39.209 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.434 27.05.2022 Yüksek 2.470
Açılış: 2.454
16,1911 Değişim: -0,96%
Düşük 16,1804 27.05.2022 Yüksek 16,4053
Açılış: 16,3488
17,4088 Değişim: -0,86%
Düşük 17,3154 27.05.2022 Yüksek 17,6366
Açılış: 17,5596
964,88 Değişim: -0,79%
Düşük 963,74 27.05.2022 Yüksek 981,79
Açılış: 972,60
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.