KAP ***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

17.08.2018 - 18:16
KAP ***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 29.629.502 24.270.720 14.977.188 11.259.914
Satışların Maliyeti
28 -12.475.538 -11.310.535 -6.345.904 -6.091.672
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
17.153.964 12.960.185 8.631.284 5.168.242
BRÜT KAR (ZARAR)
17.153.964 12.960.185 8.631.284 5.168.242
Genel Yönetim Giderleri
29 -2.613.750 -2.339.263 -1.417.230 -922.397
Pazarlama Giderleri
29 0 -35.829 0 -35.829
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 1.063.475 436.057 288.201 243.811
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -1.323.026 -1.165.008 -896.163 -826.150
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
14.280.663 9.856.142 6.606.092 3.627.677
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 2.856 21.789 -4.509 14.837
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
14.283.519 9.877.931 6.601.583 3.642.514
Finansman Gelirleri
33 1.348.382 1.674.082 701.608 1.119.591
Finansman Giderleri
33 -69.570.053 -33.629.583 -38.157.883 -13.657.427
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-53.938.152 -22.077.570 -30.854.692 -8.895.322
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 6.892.767 2.102.718 4.126.119 174.705
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-593.897 0 -259.455 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
7.486.664 2.102.718 4.385.574 174.705
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-47.045.385 -19.974.852 -26.728.573 -8.720.617
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
-47.045.385 -19.974.852 -26.728.573 -8.720.617
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-298 -118 -167 -50
Ana Ortaklık Payları
-47.045.087 -19.974.734 -26.728.406 -8.720.567
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 36 -0,00724000 -0,00307000 -0,00411000 -0,00134000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
65.000.000 45.301.980 0 0 0 0 0 104.038 0 0 0 0 0 0 -19.952 0 -19.952 0 0 0 0 0 -19.952 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.067.777 0 0 0 128.906.429 139.315 0 241.499.587 1.151 241.500.738
Transferler
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139.315 -139.315 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.291 0 -3.291 0 0 0 0 0 -3.291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -19.974.734 0 -19.978.025 -118 -19.978.143
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -19.974.734 0 -19.974.734 -118 -19.974.852
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.291 0 -3.291 0 0 0 0 0 -3.291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.291 0 -3.291
Sermaye Arttırımı
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 65.000.000 45.301.980 0 0 0 0 0 104.038 0 0 0 0 0 0 -23.243 0 -23.243 0 0 0 0 0 -23.243 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.067.777 0 0 0 129.045.744 -19.974.734 0 221.521.562 1.033 221.522.595
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
65.000.000 45.301.980 0 0 0 0 0 104.038 0 0 0 0 0 0 -30.919 0 -30.919 0 0 0 0 0 -30.919 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.067.777 0 0 0 129.045.744 -11.976.967 0 229.511.653 952 229.512.605
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100.520 0 0 -100.520 0 -100.520
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
65.000.000 45.301.980 0 0 0 0 0 104.038 0 0 0 0 0 0 -30.919 0 -30.919 0 0 0 0 0 -30.919 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.067.777 0 0 0 128.945.224 -11.976.967 0 229.411.133 952 229.412.085
Transferler
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.976.967 11.976.967 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -41.317 0 -41.317 0 0 0 0 0 -41.317 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -47.045.087 0 -47.086.404 -298 -47.086.702
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -47.045.087 0 -47.045.087 -298 -47.045.385
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -41.317 0 -41.317 0 0 0 0 0 -41.317 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -41.317 0 -41.317
Sermaye Arttırımı
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 120
Dönem Sonu Bakiyeler
27 65.000.000 45.301.980 0 0 0 0 0 104.038 0 0 0 0 0 0 -72.236 0 -72.236 0 0 0 0 0 -72.236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.067.777 0 0 0 116.968.257 -47.045.087 0 182.324.729 774 182.325.503


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
15.620.124 11.047.664
Dönem Karı (Zararı)
-47.045.385 -19.974.852
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-47.045.385 -19.974.852
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
63.612.537 32.218.236
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19 208.424 430.408
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
685.709 675.880
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 688.565 690.280
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-2.856 -14.400
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
282.077 139.474
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 61.534 50.363
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 -10.282 2.535
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 230.825 86.576
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
10.804.194 9.927.681
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -89.913 -99.084
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 10.879.422 10.020.818
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
0 0
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 14.685 5.947
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
8,33 58.524.900 23.154.900
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 -6.892.767 -2.102.718
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
32 0 -7.389
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-293.291 -1.200.171
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.234.794 -2.063.860
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -2.234.794 -2.063.860
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-25.625 -26.425
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -25.625 -26.425
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 17.648 -29.056
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
26 -1.748.315 -1.225.057
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
990.446 -270.853
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 990.446 -270.853
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 1.840 26.471
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.123.263 1.372.607
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 1.123.263 1.372.607
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
26 1.519.208 107.563
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
63.038 908.439
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
16.273.861 11.043.213
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 0 -7.013
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -653.737 11.464
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-51.138 -176.752
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18,19 0 39.605
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17,18,19 -51.138 -216.357
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-15.316.568 -2.560.420
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
27 120 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 0 26.012.125
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -4.703.450 0
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-18.650.811
Ödenen Faiz
33 -10.708.132 -10.020.818
Alınan Faiz
94.894 99.084
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
252.418 8.310.492
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
252.418 8.310.492
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 11.544.065 637.708
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 11.796.483 8.948.200


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-47.045.385 -19.974.852 -26.728.573 -8.720.617
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-41.317 -3.291 5.922 7.351
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -51.646 -4.113 7.402 9.190
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
10.329 822 -1.480 -1.839
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 10.329 822 -1.480 -1.839
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-41.317 -3.291 5.922 7.351
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-47.086.702 -19.978.143 -26.722.651 -8.713.266
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-298 -118 -167 -50
Ana Ortaklık Payları
-47.086.404 -19.978.025 -26.722.484 -8.713.216


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 11.797.464 11.550.027
Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
10 8.084.113 6.681.441
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 1.763 1.873
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 8.082.350 6.679.568
Diğer Alacaklar
11 190.901 165.276
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 190.901 165.276
Stoklar
13 472.264 489.912
Peşin Ödenmiş Giderler
26 2.434.762 803.798
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
35 4.574 25.625
Diğer Dönen Varlıklar
26 46.773 109.811
ARA TOPLAM
23.030.851 19.825.890
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
23.030.851 19.825.890
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 0 0
Diğer Alacaklar
11 0 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 602.554.000 602.554.000
Maddi Duran Varlıklar
18 1.014.195 1.167.397
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.861 3.089
Şerefiye
20 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 1.861 3.089
Peşin Ödenmiş Giderler
26 1.007.212 889.861
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
604.577.268 604.614.347
TOPLAM VARLIKLAR
627.608.119 624.440.237
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 35.981.079 28.887.987
Ticari Borçlar
10 2.228.513 1.238.067
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
44.486 40.592
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.184.027 1.197.475
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 154.164 152.324
Diğer Borçlar
11 1.817.204 716.392
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 687 687
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 1.816.517 715.705
Ertelenmiş Gelirler
26 827.227 583.019
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 287.721 368.612
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 925.390 704.847
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
925.390 704.847
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
ARA TOPLAM
42.221.298 32.651.248
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
42.221.298 32.651.248
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 354.933.570 308.033.922
Diğer Borçlar
11 431.380 408.929
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 431.380 408.929
Ertelenmiş Gelirler
26 1.275.000 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
391.135 277.955
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 391.135 277.955
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
22 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 46.030.233 53.555.578
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
403.061.318 362.276.384
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
445.282.616 394.927.632
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 182.324.729 229.511.653
Ödenmiş Sermaye
65.000.000 65.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
45.301.980 45.301.980
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
104.038 104.038
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-72.236 -30.919
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-72.236 -30.919
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.067.777 2.067.777
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
116.968.257 129.045.744
Net Dönem Karı veya Zararı
-47.045.087 -11.976.967
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 774 952
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
182.325.503 229.512.605
TOPLAM KAYNAKLAR
627.608.119 624.440.237http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/704749


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.927 Değişim: 0,89% Hacim : 31.256 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.899 06.12.2021 Yüksek 1.928
Açılış: 1.917
13,7980 Değişim: 0,00%
Düşük 13,7777 07.12.2021 Yüksek 13,8239
Açılış: 13,7976
15,5967 Değişim: 0,11%
Düşük 15,5596 07.12.2021 Yüksek 15,6055
Açılış: 15,5798
789,85 Değişim: 0,07%
Düşük 787,97 07.12.2021 Yüksek 791,94
Açılış: 789,27
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.