KAP ***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2023 - 07:06
KAP ***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 636.800.194 361.340.476 334.559.370 183.878.146
Satışların Maliyeti
12 -548.438.028 -291.729.777 -296.594.438 -146.303.416
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
88.362.166 69.610.699 37.964.932 37.574.730
BRÜT KAR (ZARAR)
88.362.166 69.610.699 37.964.932 37.574.730
Genel Yönetim Giderleri
13.a -11.285.277 -7.950.046 -4.304.897 -3.187.341
Pazarlama Giderleri
13.b -28.270.571 -13.166.885 -9.718.391 -6.686.796
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15.a 84.948.429 18.186.639 43.214.311 5.561.020
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15.b -48.341.751 -11.338.874 -47.689.919 -4.346.496
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
85.412.996 55.341.533 19.466.036 28.915.117
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
119.454.785 24.292.334 108.718.828 8.081.683
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
-405.882 -405.882
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
204.461.899 79.633.867 127.778.982 36.996.800
Finansman Gelirleri
16.a 22.632.417 23.035.901 19.831.802 6.612.682
Finansman Giderleri
16.b -6.117.154 -8.481.782 -5.713.285 -2.579.570
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
220.977.162 94.187.986 141.897.499 41.029.912
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-46.191.831 -13.125.303 -32.443.273 -6.576.272
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17.a -25.752.734 -13.310.493 -12.093.459 -6.653.141
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17.a -20.439.097 185.190 -20.349.814 76.869
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
174.785.331 81.062.683 109.454.226 34.453.640
DÖNEM KARI (ZARARI)
174.785.331 81.062.683 109.454.226 34.453.640
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
174.785.331 81.062.683 109.454.226 34.453.640
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-116.091.762 -13.874.303
Dönem Karı (Zararı)
174.785.331 81.062.683
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
174.785.331 81.062.683
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-47.675.518 -14.749.304
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 2.691.475 1.497.736
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 -313.167
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 0 -342.151
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 0 28.984
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.335.464 271.787
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 2.335.464 271.787
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.581.843 23.736
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
15-16 -860.043 -1.118.684
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
15-16 3.174.563 1.142.420
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
14 -732.677 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.393.106 -3.602.680
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-101.869.237 -25.595.239
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-101.869.237 -25.595.239
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18.a 46.191.831 13.125.303
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -156.780
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -156.780
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-223.965.334 -64.175.239
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-98.149.012 -37.116.306
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-98.149.012 -37.116.306
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.114.335 -6.544.042
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.114.335 -6.544.042
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-76.166.233 -40.342.308
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-27.305.503 -5.849.359
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11.185.690 29.387.339
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
11.185.690 29.387.339
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-31.415.941 2.891.956
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-31.415.941 2.891.956
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -6.602.519
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 -6.602.519
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-96.855.521 2.138.140
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.182.619 -392.754
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-17.053.622 -15.619.689
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
9.c 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-24.290.686 19.537.867
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-44.430.409
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
369.148 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
369.148
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.594.674 -4.545.508
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -2.362.902 -4.532.497
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-231.772 -13.011
Alınan Faiz
22.365.249 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
21 0 24.083.375
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
129.834.410 18.083.814
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-15.708.550 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-15.708.550 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
149.239.000 37.450.000
Kredilerden Nakit Girişleri
149.239.000 37.450.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-693.726 -20.629.415
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-693.726 -20.629.415
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.003.733 -373.771
Ödenen Faiz
-2.816.762 -428.733
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
818.181 2.065.733
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-10.548.038 23.747.378
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-208.945 845.581
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-10.756.983 24.592.959
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
38.808.076 115.972.420
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
28.051.093 140.565.379


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3.a 28.051.093 38.808.076
Finansal Yatırımlar
21 91.552.249 47.079.978
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
91.552.249 47.079.978
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
3.b 91.552.249 47.079.978
Ticari Alacaklar
347.591.396 201.250.113
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
19.a 47.381.165 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
300.210.231 201.250.113
Diğer Alacaklar
0 84.840
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0 84.840
Stoklar
5 139.996.002 63.829.769
Peşin Ödenmiş Giderler
38.428.214 11.121.344
Diğer Dönen Varlıklar
4.608.617 2.521.572
ARA TOPLAM
650.227.571 364.695.692
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
650.227.571 364.695.692
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
176.130 64.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
176.130 64.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
98.300.000 19.092.082
Maddi Duran Varlıklar
6 6.935.586 6.209.542
Kullanım Hakkı Varlıkları
7 6.173.983 3.796.594
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
679.024 762.211
Peşin Ödenmiş Giderler
2.023 3.390
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17.b 0 912.705
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
112.266.746 30.840.524
TOPLAM VARLIKLAR
762.494.317 395.536.216
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
151.140.583 12.819
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
151.140.583 12.819
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 151.140.583 12.819
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
923.913 1.463.334
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
923.913 1.463.334
Banka Kredileri
7 0 683.485
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 923.913 779.849
Ticari Borçlar
109.773.949 99.391.776
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
19.b 21.256 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 109.752.693 99.391.776
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9.a 1.644.243 714.191
Diğer Borçlar
4.446.406 4.577.496
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
4.446.406 4.577.496
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
21.351.000 6.184.738
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
21.351.000 6.184.738
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17.a 13.194.938 4.495.826
Kısa Vadeli Karşılıklar
543.760 529.765
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9.b 543.760 529.765
ARA TOPLAM
303.018.792 117.369.945
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
303.018.792 117.369.945
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6.103.000 3.616.965
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6.103.000 3.616.965
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 6.103.000 3.616.965
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.877.322 2.657.276
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9.c 2.877.322 2.657.276
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19.526.392 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
28.506.714 6.274.241
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
331.525.506 123.644.186
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
430.968.811 271.892.030
Ödenmiş Sermaye
11.a 135.000.000 45.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-15.708.550
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
20.926.098 59.749.395
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-575.071 -575.071
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-575.071 -575.071
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-575.071 -575.071
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17.282.452 1.573.902
Yasal Yedekler
11.b 17.282.452 1.573.902
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
11.c 99.258.551 62.504.740
Net Dönem Karı veya Zararı
174.785.331 103.639.064
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
430.968.811 271.892.030
TOPLAM KAYNAKLAR
762.494.317 395.536.216


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
45.000.000 59.749.395 -896.845 -896.845 1.573.902 10.130.337 52.374.403 167.931.192 167.931.192
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
52.374.403 -52.374.403 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-531.228 -531.228 81.062.683 81.062.683 81.062.683
Dönem Karı (Zararı)
0 81.062.683 -531.228 -531.228
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-531.228 0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000.000 59.749.395 -1.428.073 -1.428.073 1.573.902 62.504.740 81.062.683 248.462.647 248.462.647
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
45.000.000 59.749.395 -575.071 -575.071 1.573.902 62.504.740 103.639.064 271.892.030 271.892.030
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
103.639.064 -103.639.064 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
174.785.331 174.785.331 174.785.331
Dönem Karı (Zararı)
174.785.331 0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
90.000.000 -38.823.297 -51.176.703 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-15.708.550 15.708.550 -15.708.550 -15.708.550 -15.708.550
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
135.000.000 -15.708.550 20.926.098 -575.071 -575.071 17.282.452 99.258.551 174.785.331 430.968.811 430.968.811


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
174.785.331 81.062.683 109.454.226 34.453.640
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 -531.228 0 -531.228
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 -689.906 0 -689.906
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 158.678 0 158.678
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15.b 0 158.678 0 158.678
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 -531.228 0 -531.228
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
174.785.331 80.531.455 109.454.226 33.922.412
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
174.785.331 80.531.455 109.454.226 33.922.412http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1211192


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.855 Değişim: -2,51% Hacim : 95.641 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.855 06.12.2023 Yüksek 8.112
Açılış: 8.067
28,9119 Değişim: 0,00%
Düşük 28,9053 07.12.2023 Yüksek 28,9137
Açılış: 28,9123
31,1439 Değişim: 0,02%
Düşük 31,1230 07.12.2023 Yüksek 31,1454
Açılış: 31,1368
1.883,33 Değişim: 0,46%
Düşük 1.870,48 06.12.2023 Yüksek 1.894,29
Açılış: 1.874,80
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.