" />

KAP ***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

01.11.2021 - 18:37
KAP ***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

***EDATA*** E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 96.716.229 72.682.831 35.562.690 31.843.933
Satışların Maliyeti
12 -80.494.077 -61.368.194 -30.091.624 -26.958.595
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
16.222.152 11.314.637 5.471.066 4.885.338
BRÜT KAR (ZARAR)
16.222.152 11.314.637 5.471.066 4.885.338
Genel Yönetim Giderleri
13.A -2.226.816 -2.146.599 -288.461 -918.673
Pazarlama Giderleri
13.B -5.515.280 -3.288.044 -1.854.167 -1.369.495
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15.A 11.468.103 5.515.099 2.201.406 2.863.927
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15.B -4.654.969 -1.093.876 -1.344.148 -273.644
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
15.293.190 10.301.217 4.185.696 5.187.453
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
16 3.738.701 142.088 3.205.561 84.543
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
19.031.891 10.443.305 7.391.257 5.271.996
Finansman Gelirleri
17.A 70.172
Finansman Giderleri
17.B -451.984 -445.839 -194.373 -177.618
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
18.650.079 9.997.466 7.196.884 5.094.378
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.141.051 -2.098.041 -1.680.996 -1.017.002
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18.A -4.353.672 -2.174.828 -1.892.986 -981.025
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18.A 212.621 76.787 211.990 -35.977
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
14.509.028 7.899.425 5.515.888 4.077.376
DÖNEM KARI (ZARARI)
14.509.028 7.899.425 5.515.888 4.077.376
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
14.509.028 7.899.425 5.515.888 4.077.376
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.309.914 -1.809.064
Dönem Karı (Zararı)
14.509.028 7.899.425
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
14.509.028 7.899.425
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.708.558 688.740
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
719.938 509.515
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
617.343 216.871
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 -8.234 -33.235
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 625.577 250.106
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
249.467 86.132
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 249.467 86.132
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.364.462 375.922
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
15-16-17 -1.651.749 -27.140
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
15-17 287.287 403.062
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
743.241 -2.597.741
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18.A 4.141.051 2.098.041
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-398.020 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
16 -398.020 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-8.861.524 -8.543.158
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9.327.903 5.674.664
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9.327.903 5.674.664
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-271.958 189.779
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-271.958 189.779
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.479.798 -3.281.249
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-48.740 619.160
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.860.544 -10.743.831
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-6.860.544 -10.743.831
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.297.046 -1.299.350
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-6.297.046 -1.299.350
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-231.341 297.669
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-231.341 297.669
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
10.356.062 45.007
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
9.C -95.746 -10.344
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-4.950.402 -1.843.727
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.380.902 -161.529
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-200.675 -188.669
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -77.432 -185.663
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -123.243 -3.006
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Faiz
1.581.577 27.140
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
68.744.402 3.484.092
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
72.749.395 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
72.749.395 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.250.000 4.100.303
Kredilerden Nakit Girişleri
1.250.000 4.100.303
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.340.379 0
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-4.340.379 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-245.109 -309.326
Ödenen Temettüler
-456.367 0
Ödenen Faiz
-213.138 -306.885
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
75.435.218 1.513.499
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
75.435.218 1.513.499
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21.373.791 12.746.944
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
96.809.009 14.260.443


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 96.809.009 21.373.791
Ticari Alacaklar
34.695.125 44.836.170
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20.A 0 242.437
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 34.695.125 44.593.733
Diğer Alacaklar
76.914 1.217.830
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
20.B 1.192.110
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
76.914 25.720
Stoklar
5 17.315.172 13.460.951
Peşin Ödenmiş Giderler
140.746 92.006
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
140.746 92.006
Diğer Dönen Varlıklar
288.309 56.968
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
288.309 56.968
ARA TOPLAM
149.325.275 81.037.716
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
149.325.275 81.037.716
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
6 536.602 2.034.424
Kullanım Hakkı Varlıkları
328.591 470.226
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
100.218 45.158
Peşin Ödenmiş Giderler
1.803 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.803
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18.B 1.308.316 1.055.611
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.275.530 3.605.419
TOPLAM VARLIKLAR
151.600.805 84.643.135
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 2.002.210
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 2.002.210
Banka Kredileri
7 2.002.210
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.038.523 1.961.012
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.038.523 1.961.012
Banka Kredileri
7 1.645.571 1.641.745
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 392.952 319.267
Ticari Borçlar
14.019.513 20.899.556
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 984.209
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 14.019.513 19.915.347
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9.A 528.442 291.007
Diğer Borçlar
560.341 2.681.798
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
560.341 2.681.798
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 4.025.961
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.025.961
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18.A 1.596.029 2.192.759
Kısa Vadeli Karşılıklar
231.694 108.649
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9.B 231.694 108.649
ARA TOPLAM
18.974.542 34.162.952
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.974.542 34.162.952
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.430.501 2.512.029
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.430.501 2.512.029
Banka Kredileri
7 1.087.336 2.184.936
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 343.165 327.093
Uzun Vadeli Karşılıklar
995.466 769.394
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9.C 995.466 769.394
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.425.967 3.281.423
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
21.400.509 37.444.375
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
130.200.296 47.198.760
Ödenmiş Sermaye
11.A 45.000.000 32.000.000
Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları
11.B 59.749.395
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-762.366 -628.172
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-762.366 -628.172
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-762.366 -628.172
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.573.902 196.595
Yasal Yedekler
11.C 1.573.902 196.595
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
11.D 10.130.337 398.784
Net Dönem Karı veya Zararı
14.509.028 15.231.553
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
130.200.296 47.198.760
TOPLAM KAYNAKLAR
151.600.805 84.643.135


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
500.000 -672.775 -672.775 196.595 25.428.525 6.470.259 31.922.604 31.922.604
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
6.470.259 -6.470.259 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.121 -6.121 0 0
Dönem Karı (Zararı)
7.899.425 7.899.425 7.899.425
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.121 -6.121 0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
500.000 -678.896 -678.361 196.595 31.898.784 7.899.425 39.815.908 39.815.908
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
32.000.000 -628.172 -628.172 196.595 398.784 15.231.553 47.198.760 47.198.760
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
15.231.553 -15.231.553 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-134.194 -134.194 0
Dönem Karı (Zararı)
14.509.028 14.509.028 14.509.028
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-134.194 -134.194 -134.194 -134.194
Sermaye Arttırımı
13.000.000 13.000.000 13.000.000
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
1.377.307 -5.500.000 -4.122.693 -4.122.693
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
59.749.395 59.749.395 59.749.395
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000.000 59.749.395 -762.366 -762.366 1.573.902 10.130.337 14.509.028 130.200.296 130.200.296


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
14.509.028 7.899.425 5.515.888 4.077.376
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-134.194 -6.121 -17.800 -535
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9.C -174.278 -7.847 -23.117 -865
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
40.084 1.726 5.317 330
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18.B 40.084 1.726 5.317 330
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-134.194 -6.121 -17.800 -535
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
14.374.834 7.893.304 5.498.088 4.076.841
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
14.374.834 7.893.304 5.498.088 4.076.841http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973701


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,37% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
33,0372 Değişim: 0,65%
Düşük 32,8064 12.07.2024 Yüksek 33,0794
Açılış: 32,8228
35,9878 Değişim: 0,40%
Düşük 35,6857 12.07.2024 Yüksek 36,0773
Açılış: 35,8438
2.559,84 Değişim: 0,41%
Düşük 2.539,57 12.07.2024 Yüksek 2.570,18
Açılış: 2.549,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.