KAP ***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

27.10.2020 - 18:50
KAP ***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
105.000.000 105.173.533 -757.564 1.420.345.426 1.876.525 35.622.785 343.631.914 100.782.169 2.111.674.788 2.111.674.788
Transferler
-63.436.730 164.218.899 -100.782.169
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
37.064.880 42.347.117 79.711.997 79.711.997
Dönem Karı (Zararı)
42.347.117 42.347.117 42.347.117
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
37.064.880 37.064.880 37.064.880
Kar Payları
10 -78.750.000 -78.750.000 -78.750.000
Dönem Sonu Bakiyeler
10 105.000.000 105.173.533 -757.564 1.393.973.576 1.876.525 35.622.785 429.100.813 42.347.117 2.112.336.785 2.112.336.785
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
105.000.000 105.173.533 -757.564 1.581.124.134 1.876.525 35.622.785 429.100.813 72.628.550 2.329.768.776 2.329.768.776
Transferler
72.628.550 -72.628.550
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-34.631.092 143.963.074 109.331.982 109.331.982
Dönem Karı (Zararı)
143.963.074 143.963.074 143.963.074
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-34.631.092 -34.631.092 -34.631.092
Kar Payları
10 -50.001.000 -50.001.000 -50.001.000
Dönem Sonu Bakiyeler
10 105.000.000 105.173.533 -757.564 1.546.493.042 1.876.525 35.622.785 451.728.363 143.963.074 2.389.099.758 2.389.099.758


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
23.256.038 244.906
Dönem Karı (Zararı)
143.963.074 42.347.117
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
143.963.074 42.347.117
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-117.788.713 -45.653.076
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13.884 -7.125
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
3,12 -22.357.844 -34.141.946
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.532.413 -4.407.886
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -1.536.091 -4.407.886
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
3.678 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-100.007.535 -20.802.454
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
6,13 -100.007.535 -20.802.454
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 6.095.195 4.896.095
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 8.810.240
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-904.527 -818.493
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -43.610
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -43.610
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-3.057 8.116
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-305.404 -301.692
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-305.645 -299.722
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
241 -1.970
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-596.066 -481.307
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-540.326 -510.962
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-55.740 29.655
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
25.269.834 -4.124.452
Alınan Faiz
1.577.446 4.299.701
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-3.591.242 69.657
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
37.198.349 138.356.797
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 -20.210.256
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 63.436.730
Alınan Temettüler
3 37.198.349 95.130.323
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-50.015.329 -78.750.000
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-14.329 0
Ödenen Temettüler
-50.001.000 -78.750.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.439.058 59.851.703
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.439.058 59.851.703
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
105.561.332 44.704.615
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
20 116.000.390 104.556.318


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
20 116.076.286 105.678.582
Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
5 246.636 246.636
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
246.636 246.636
Peşin Ödenmiş Giderler
7 15.356 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15.356 0
ARA TOPLAM
116.338.278 105.925.218
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
116.338.278 105.925.218
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
3,17 956.269.866 980.475.892
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
956.269.866 980.475.892
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
956.269.866 980.475.892
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3,6 1.353.722.417 1.280.190.754
Kullanım Hakkı Varlıkları
20.070 25.578
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.647 4.497
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.647 4.497
Peşin Ödenmiş Giderler
7 17.219 29.518
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
17.219 29.518
Diğer Duran Varlıklar
9 8.425.641 7.885.315
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
8.425.641 7.885.315
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.318.457.860 2.268.611.554
TOPLAM VARLIKLAR
2.434.796.138 2.374.536.772
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
16.751 12.625
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
16.751 12.625
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16.751 12.625
Ticari Borçlar
4 311.888 617.292
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 311.346 616.991
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
542 301
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 3.140.548 636.868
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9 57.468 110.913
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
57.468 110.913
ARA TOPLAM
3.526.655 1.377.698
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.526.655 1.377.698
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.703 15.248
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.703 15.248
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4.703 15.248
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
383 383
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
383 383
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 42.164.639 43.374.667
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
42.169.725 43.390.298
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
45.696.380 44.767.996
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.389.099.758 2.329.768.776
Ödenmiş Sermaye
10 105.000.000 105.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10 105.173.533 105.173.533
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.545.735.478 1.580.366.570
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.545.735.478 1.580.366.570
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-757.564 -757.564
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.546.493.042 1.581.124.134
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.876.525 1.876.525
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.876.525 1.876.525
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 35.622.785 35.622.785
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
451.728.363 429.100.813
Net Dönem Karı veya Zararı
143.963.074 72.628.550
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.389.099.758 2.329.768.776
TOPLAM KAYNAKLAR
2.434.796.138 2.374.536.772


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Genel Yönetim Giderleri
11 -3.515.182 -3.836.729 -1.133.951 -1.351.249
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 56.677.485 44.107.251 15.878.753 5.541.379
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -3.107.891 -6.423.080 -3.506 -5.654.479
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
50.054.412 33.847.442 14.741.296 -1.464.349
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
6,13 100.007.535 11.992.215 39.609.010 -3.310.900
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
150.061.947 45.839.657 54.350.306 -4.775.249
Finansman Giderleri
14 -3.678 -4.758 -1.067 -1.483
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
150.058.269 45.834.899 54.349.239 -4.776.732
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-6.095.195 -3.487.782 -3.243.417 -3.230.513
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -6.094.922 -3.487.782 -3.242.802 -3.230.513
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-273 -615
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
143.963.074 42.347.117 51.105.822 -8.007.245
DÖNEM KARI (ZARARI)
143.963.074 42.347.117 51.105.822 -8.007.245
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
143.963.074 42.347.117 51.105.822 -8.007.245
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-34.631.092 37.064.880 0 36.678.662
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-11.635.367 386.218
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-24.206.026 35.270.349 35.270.349
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.210.301 1.408.313 0 1.408.313
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
1.210.301 1.408.313 1.408.313
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-34.631.092 37.064.880 0 36.678.662
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
109.331.982 79.411.997 51.105.822 28.671.417
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
109.331.982 79.411.997 51.105.822 28.671.417http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884510


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.428 Değişim: 0,54% Hacim : 19.855 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.423 06.05.2021 Yüksek 1.435
Açılış: 1.423
8,2816 Değişim: -0,39%
Düşük 8,2709 06.05.2021 Yüksek 8,3493
Açılış: 8,3139
10,0019 Değişim: 0,06%
Düşük 9,9747 06.05.2021 Yüksek 10,0829
Açılış: 9,9955
482,93 Değişim: 1,10%
Düşük 476,58 06.05.2021 Yüksek 484,85
Açılış: 477,68
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.