KAP ***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

07.08.2020 - 18:59
KAP ***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
105.000.000 105.173.533 -757.564 1.420.345.426 1.876.525 35.622.785 343.631.914 100.782.169 2.111.674.788 2.111.674.788
Transferler
100.782.169 -100.782.169
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
386.218 50.354.362 50.740.580 50.740.580
Dönem Karı (Zararı)
50.354.362 50.354.362 50.354.362
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
386.218 386.218 386.218
Kar Payları
10 -78.750.000 -78.750.000 -78.750.000
Dönem Sonu Bakiyeler
10 105.000.000 105.173.533 -757.564 1.420.731.644 1.876.525 35.622.785 365.664.083 50.354.362 2.083.665.368 2.083.665.368
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
105.000.000 105.173.533 -757.564 1.581.124.134 1.876.525 35.622.785 429.100.813 72.628.550 2.329.768.776 2.329.768.776
Transferler
72.628.550 -72.628.550
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-34.631.092 92.857.252 58.226.160 58.226.160
Dönem Karı (Zararı)
92.857.252 92.857.252 92.857.252
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-34.631.092 -34.631.092 -34.631.092
Kar Payları
10 -50.001.000 -50.001.000 -50.001.000
Dönem Sonu Bakiyeler
10 105.000.000 105.173.533 -757.564 1.546.493.042 1.876.525 35.622.785 451.728.363 92.857.252 2.337.993.936 2.337.993.936


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.696.504 131.286
Dönem Karı (Zararı)
92.857.252 50.354.362
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
92.857.252 50.354.362
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-80.916.714 -51.942.532
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9.593 -4.748
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
12 -22.357.844 -34.141.948
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.021.716 -2.751.538
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.024.327 -2.751.538
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
2.611 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-60.398.525 -23.253.025
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
6,13 -60.398.525 -23.253.025
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 2.851.778 257.269
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 7.951.458
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-739.978 -972.889
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-355.228 -32.051
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-355.228 -32.051
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-17.237 -21.342
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-310.750 -45.938
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-310.833 -45.348
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
83 -590
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-56.763 -873.558
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 -895.313
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-56.763 21.755
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
11.200.560 -2.561.059
Alınan Faiz
1.097.148 2.526.488
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.601.204 165.857
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
37.198.349 74.920.067
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 -20.210.256
Alınan Temettüler
3 37.198.349 95.130.323
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-50.010.553 -78.750.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-9.553 0
Ödenen Temettüler
-50.001.000 -78.750.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.115.700 -3.698.647
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.115.700 -3.698.647
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
105.561.332 44.704.615
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
20 102.445.632 41.005.968


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
20 102.490.061 105.678.582
Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
5 246.636 246.636
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
246.636 246.636
Peşin Ödenmiş Giderler
7 29.879 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
29.879 0
ARA TOPLAM
102.766.576 105.925.218
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
102.766.576 105.925.218
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
3,17 956.269.866 980.475.892
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
956.269.866 980.475.892
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
956.269.866 980.475.892
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3,6 1.314.113.407 1.280.190.754
Kullanım Hakkı Varlıkları
24.111 25.578
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.897 4.497
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.897 4.497
Peşin Ödenmiş Giderler
7 16.876 29.518
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16.876 29.518
Diğer Duran Varlıklar
9 8.240.543 7.885.315
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
8.240.543 7.885.315
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.278.667.700 2.268.611.554
TOPLAM VARLIKLAR
2.381.434.276 2.374.536.772
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
15.977 12.625
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
15.977 12.625
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
15.977 12.625
Ticari Borçlar
4 306.542 617.292
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 306.158 616.991
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
384 301
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 887.784 636.868
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9 56.444 110.913
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
56.444 110.913
ARA TOPLAM
1.266.747 1.377.698
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.266.747 1.377.698
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9.186 15.248
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9.186 15.248
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9.186 15.248
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
383 383
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
383 383
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 42.164.024 43.374.667
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
42.173.593 43.390.298
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
43.440.340 44.767.996
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.337.993.936 2.329.768.776
Ödenmiş Sermaye
10 105.000.000 105.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10 105.173.533 105.173.533
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.545.735.478 1.580.366.570
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.545.735.478 1.580.366.570
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-757.564 -757.564
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.546.493.042 1.581.124.134
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.876.525 1.876.525
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.876.525 1.876.525
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 35.622.785 35.622.785
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
451.728.363 429.100.813
Net Dönem Karı veya Zararı
92.857.252 72.628.550
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.337.993.936 2.329.768.776
TOPLAM KAYNAKLAR
2.381.434.276 2.374.536.772


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Genel Yönetim Giderleri
11 -2.381.231 -2.485.480 -1.296.173 -1.263.003
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 40.798.732 38.565.872 29.972.368 36.155.991
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -3.104.385 -768.601 -1.997.202 -697.454
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
35.313.116 35.311.791 26.678.993 34.195.534
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
6,13 60.398.525 15.303.115 29.462.973 29.441.354
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
95.711.641 50.614.906 56.141.966 63.636.888
Finansman Giderleri
14 -2.611 -3.275 -1.224 -1.588
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
95.709.030 50.611.631 56.140.742 63.635.300
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.851.778 -257.269 -953.054 -11.578
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -2.852.120 -257.269 -953.396 -11.578
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
342 342
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
92.857.252 50.354.362 55.187.688 63.623.722
DÖNEM KARI (ZARARI)
92.857.252 50.354.362 55.187.688 63.623.722
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
92.857.252 50.354.362 55.187.688 63.623.722
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-34.631.092 386.218 -34.631.092 368.952
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-11.635.367 386.218 -11.635.367 368.952
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-24.206.026 -24.206.026
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.210.301 1.210.301
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
1.210.301 1.210.301
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-34.631.092 386.218 -34.631.092 368.952
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
58.226.160 50.740.580 20.556.596 63.992.674
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
58.226.160 50.740.580 20.556.596 63.992.674http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866861


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.384 Değişim: -0,57% Hacim : 13.068 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.379 28.09.2021 Yüksek 1.393
Açılış: 1.391
8,8737 Değişim: 0,64%
Düşük 8,8095 28.09.2021 Yüksek 8,8951
Açılış: 8,8173
10,3725 Değişim: 0,52%
Düşük 10,2978 28.09.2021 Yüksek 10,4078
Açılış: 10,3186
495,72 Değişim: -0,10%
Düşük 493,36 28.09.2021 Yüksek 497,83
Açılış: 496,19
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.