KAP ***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2018 - 19:14
KAP ***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
105.000.000 105.173.533 43.834 -862.202 1.876.525 878.784.697 27.269.021 227.764.629 138.181.748 1.483.231.785 30.292.700 1.513.524.485
Transferler
2.952.662 135.229.086 -138.181.748 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
66.357 804.494 166.412.845 167.283.696 1.965.270 169.248.966
Dönem Karı (Zararı)
166.412.845 166.412.845 1.965.270 168.378.115
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
66.357 804.494 870.851 870.851
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
1.210.578 6.385 1.216.963 1.216.963
Kar Payları
11 -120.750.000 -120.750.000 -1.415.375 -122.165.375
Dönem Sonu Bakiyeler
13 105.000.000 105.173.533 43.834 -795.845 1.876.525 880.799.029 30.221.683 242.250.100 166.412.845 1.530.982.444 30.842.595 1.561.825.039
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
105.000.000 105.173.533 43.834 -757.564 1.876.525 1.163.156.347 30.221.683 244.654.402 183.128.614 1.832.497.374 31.509.203 1.864.006.577
Transferler
1.163.156.347 -1.163.156.347 57.511.681 125.616.933 -183.128.614 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18.389.438 114.828.940 133.218.378 548.461 133.766.839
Dönem Karı (Zararı)
114.828.940 114.828.940 548.461 115.377.401
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
18.389.438 18.389.438 18.389.438
Kar Payları
11 -218.831 -78.750.000 -78.968.831 -78.968.831
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
22 -32.057.664 -32.057.664
Dönem Sonu Bakiyeler
13 105.000.000 105.173.533 43.834 -757.564 1.181.545.785 1.876.525 87.514.533 291.521.335 114.828.940 1.886.746.921 1.886.746.921


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
62.331.628 124.106.930
Dönem Karı (Zararı)
114.828.940 168.378.115
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
114.828.940 168.378.115
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-118.403.159 -168.697.014
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8,9 -36.212 28.803
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-187.461 23.228
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 -187.461 26.993
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-3.765
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
3,14 -30.600.836 -73.510.982
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
14 -5.668.395 -1.988.870
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-5.668.395 -1.988.870
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
6 -76.670.534 -29.087.853
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-76.670.534 -29.087.853
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 1.713.656 17.758.299
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-3.834.668 -83.164.080
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
1.901.065
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-3.118.709 -656.624
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-9.063.580 -15.022.594
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-9.717.733 -13.981.372
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.003.200 1.244.960
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.814.287
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.003.200 3.059.247
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
26.689 474.251
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
26.689 474.251
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-39.899 -77.349
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
171.376 -1.997.430
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
211.338 -397.542
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-39.962 -1.599.888
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
165
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.449.718 68
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.449.718 68
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
49.469 -685.887
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
384.816 -550.899
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-335.347 -134.988
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-12.637.799 -15.341.493
Alınan Temettüler
3 70.940.232 137.741.954
Alınan Faiz
5.744.858 2.013.897
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
19 -1.715.663 -307.428
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
5.841.193 -8.901
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
15.594.405
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
4.118.313
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-7.651.805
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8,9 -8.901
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.901
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-6.219.720
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-78.968.831 -122.165.375
Ödenen Temettüler
-78.968.831 -122.165.375
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-10.796.010 1.932.654
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-10.796.010 1.932.654
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
54.152.189 48.519.061
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 43.356.179 50.451.715


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 43.533.339 54.659.435
Finansal Yatırımlar
19 31.372.472
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
31.372.472
Ticari Alacaklar
3,4 5.000
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5.000
Diğer Alacaklar
5 246.492 284.452
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
246.492 284.452
Peşin Ödenmiş Giderler
7 12.946
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12.946
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 2.007 548.545
Diğer Dönen Varlıklar
10 446.367
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
446.367
ARA TOPLAM
43.799.784 87.311.271
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
43.799.784 87.311.271
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
3,19 791.826.907 777.781.469
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
791.826.907 777.781.469
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
791.826.907 777.781.469
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3,6 1.078.680.112 1.026.394.526
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7.200
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7.200
Diğer Duran Varlıklar
10 6.697.786 6.090.752
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
6.697.786 6.090.752
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.877.212.005 1.810.266.747
TOPLAM VARLIKLAR
1.921.011.789 1.897.578.018
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
375.891 114.419
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3,4 336.392 111.085
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 39.499 3.334
Kısa Vadeli Karşılıklar
9 28.842
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
28.842
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 67.513 308.988
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
67.513 308.988
ARA TOPLAM
443.404 452.249
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
443.404 452.249
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 33.821.464 33.119.192
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
33.821.464 33.119.192
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
34.264.868 33.571.441
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.886.746.921 1.832.497.374
Ödenmiş Sermaye
11 105.000.000 105.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
11 105.173.533 105.173.533
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
43.834 43.834
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.180.788.221 -757.564
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-757.564 -757.564
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-757.564 -757.564
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
1.181.545.785
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.876.525 1.165.032.872
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.876.525 1.876.525
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 1.163.156.347
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
1.163.156.347
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 87.514.533 30.221.683
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
291.521.335 244.654.402
Net Dönem Karı veya Zararı
114.828.940 183.128.614
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
31.509.203
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.886.746.921 1.864.006.577
TOPLAM KAYNAKLAR
1.921.011.789 1.897.578.018


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 27.032.805 53.214.452 10.263.140
Satışların Maliyeti
12 -25.652.001 -49.015.775 -8.547.660
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.380.804 4.198.677 1.715.480
BRÜT KAR (ZARAR)
1.380.804 4.198.677 1.715.480
Genel Yönetim Giderleri
13 -4.232.568 -4.367.010 -1.144.979 -1.749.958
Pazarlama Giderleri
13 -46.324 -161.460 -22.531
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 43.710.308 159.487.260 10.736.913 -24.224.265
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -391.697 -2.108.849 -13.187 -208.325
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
40.420.523 157.048.618 9.578.747 -24.489.599
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
6,15 76.670.534 29.087.853 32.964.465 7.331.502
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
117.091.057 186.136.471 42.543.212 -17.158.097
Finansman Giderleri
16 -57
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
117.091.057 186.136.414 42.543.212 -17.158.097
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.713.656 -17.758.299 -290.155 4.941.298
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -1.713.656 -290.155
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 -17.758.299 4.941.298
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
115.377.401 168.378.115 42.253.057 -12.216.799
DÖNEM KARI (ZARARI)
115.377.401 168.378.115 42.253.057 -12.216.799
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
548.461 1.965.270 889.064
Ana Ortaklık Payları
114.828.940 166.412.845 42.253.057 -13.105.863
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
18.389.438 66.357 0 0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
14.045.438
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
6 5.046.272 66.357
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-702.272 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 -702.272
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 804.494 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
6 804.494
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
18.389.438 870.851 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
133.766.839 169.248.966 42.253.057 -12.216.799
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
548.461 1.965.270 889.064
Ana Ortaklık Payları
133.218.378 167.283.696 42.253.057 -13.105.863http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/716547


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.549 Değişim: 1,20% Hacim : 15.546 Mio.TL Son veri saati : 14:39
Düşük 1.535 09.03.2021 Yüksek 1.550
Açılış: 1.542
7,6053 Değişim: -1,90%
Düşük 7,6004 09.03.2021 Yüksek 7,7829
Açılış: 7,7524
9,0634 Değişim: -1,44%
Düşük 9,0533 09.03.2021 Yüksek 9,2271
Açılış: 9,196
417,79 Değişim: -0,13%
Düşük 416,12 09.03.2021 Yüksek 422,59
Açılış: 418,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.