KAP ***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2018 - 00:21
KAP ***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
105.000.000 105.173.533 43.834 -862.202 1.876.525 878.784.697 27.269.021 227.764.629 138.181.748 1.483.231.785 30.292.700 1.513.524.485
Transferler
2.952.662 135.229.086 -138.181.748 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
803.754 179.518.708 180.322.462 1.076.206 181.398.668
Dönem Karı (Zararı)
179.518.708 179.518.708 1.076.206 180.594.914
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
803.754 803.754 803.754
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
1.210.578 1.210.578 1.210.578
Kar Payları
11 -120.750.000 -120.750.000 -1.415.375 -122.165.375
Dönem Sonu Bakiyeler
13 105.000.000 105.173.533 43.834 -862.202 1.876.525 880.799.029 30.221.683 242.243.715 179.518.708 1.544.014.825 29.953.531 1.573.968.356
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
105.000.000 105.173.533 43.834 -757.564 1.876.525 1.163.156.347 30.221.683 244.654.402 183.128.614 1.832.497.374 31.509.203 1.864.006.577
Transferler
1.163.156.347 -1.163.156.347 57.511.681 125.616.933 -183.128.614 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18.389.438 72.575.883 90.965.321 548.461 91.513.782
Dönem Karı (Zararı)
72.575.883 72.575.883 548.461 73.124.344
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
18.389.438 18.389.438 18.389.438
Kar Payları
11 -218.831 -78.750.000 -78.968.831 -78.968.831
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
22 -32.057.664 -32.057.664
Dönem Sonu Bakiyeler
13 105.000.000 105.173.533 43.834 -757.564 1.181.545.785 1.876.525 87.514.533 291.521.335 72.575.883 1.844.493.864 1.844.493.864


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
53.747.807 118.836.240
Dönem Karı (Zararı)
73.124.344 180.594.914
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
73.124.344 180.594.914
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-74.992.842 -180.524.342
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8,9 -37.012 22.905
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-187.461 15.970
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 -187.461 19.550
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-3.580
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
3,14 -22.122.188 -67.717.761
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
14 -3.410.235 -969.296
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-3.410.235 -969.296
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
139.723
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
6 -43.706.069 -21.756.351
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-43.706.069 -21.756.351
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 1.423.501 22.699.597
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-3.834.668 -114.137.460
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-3.118.710 1.178.331
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-9.374.406 -14.077.318
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-9.717.733 -12.130.382
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.001.572 974.050
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.372 -1.814.287
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-998.200 2.788.337
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.271 474.122
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-11.271 474.122
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-52.441 -131.813
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
254.937 -2.768.212
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
307.895 -41.775
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-52.958 -2.726.437
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.153.674 -495.083
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.478.488 -366.701
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-324.814 -128.382
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-11.242.904 -14.006.746
Alınan Temettüler
3 62.461.584 131.948.918
Alınan Faiz
3.404.154 1.058.004
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
19 -875.027 -163.936
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
5.841.193 -12.095
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
15.594.405
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
4.118.313
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-7.651.805
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8,9 -12.095
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.901
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.194
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-6.219.720
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-78.968.831 -122.165.375
Ödenen Temettüler
-78.968.831 -122.165.375
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-19.379.831 -3.341.230
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-139.723
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-19.379.831 -3.480.953
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
54.152.189 48.519.061
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 34.772.358 45.038.108


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 35.032.062 54.659.435
Finansal Yatırımlar
19 31.372.472
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
31.372.472
Ticari Alacaklar
3,4 3.372
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 3.372
Diğer Alacaklar
5 284.452 284.452
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
284.452 284.452
Peşin Ödenmiş Giderler
7 25.488
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
25.488
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 548.545
Diğer Dönen Varlıklar
10 446.367
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
446.367
ARA TOPLAM
35.345.374 87.311.271
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
35.345.374 87.311.271
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
3,19 791.826.907 777.781.469
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
791.826.907 777.781.469
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
791.826.907 777.781.469
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3,6 1.045.715.648 1.026.394.526
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8.000
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8.000
Diğer Duran Varlıklar
10 6.505.371 6.090.752
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
6.505.371 6.090.752
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.844.055.926 1.810.266.747
TOPLAM VARLIKLAR
1.879.401.300 1.897.578.018
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
459.452 114.419
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3,4 432.949 111.085
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 26.503 3.334
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 548.474
Kısa Vadeli Karşılıklar
9 28.842
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
28.842
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
78.046 308.988
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 78.046 308.988
ARA TOPLAM
1.085.972 452.249
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.085.972 452.249
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 33.821.464 33.119.192
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
33.821.464 33.119.192
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
34.907.436 33.571.441
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.844.493.864 1.832.497.374
Ödenmiş Sermaye
11 105.000.000 105.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
11 105.173.533 105.173.533
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
43.834 43.834
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.180.788.221 -757.564
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-757.564 -757.564
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-757.564 -757.564
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
1.181.545.785
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.876.525 1.165.032.872
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.876.525 1.876.525
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 1.163.156.347
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
1.163.156.347
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 87.514.533 30.221.683
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
291.521.335 244.654.402
Net Dönem Karı veya Zararı
72.575.883 183.128.614
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
31.509.203
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.844.493.864 1.864.006.577
TOPLAM KAYNAKLAR
1.879.401.300 1.897.578.018


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 27.032.805 42.951.312 15.370.868
Satışların Maliyeti
12 -25.652.001 -40.468.115 -13.751.341
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.380.804 2.483.197 1.619.527
BRÜT KAR (ZARAR)
1.380.804 2.483.197 1.619.527
Genel Yönetim Giderleri
13 -3.087.589 -2.617.051 -1.436.026 -1.183.926
Pazarlama Giderleri
13 -46.324 -138.929 -54.257
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 32.973.395 184.846.453 29.047.352 144.902.505
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -378.510 -3.035.453 -374.173 -2.095.395
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
30.841.776 181.538.217 27.237.153 143.188.454
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
6,15 43.706.069 21.756.351 32.008.247 15.480.983
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
74.547.845 203.294.568 59.245.400 158.669.437
Finansman Giderleri
16 -57
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
74.547.845 203.294.511 59.245.400 158.669.437
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.423.501 -22.699.597 -1.059.570 -15.347.421
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -1.423.501 -1.059.570 27.875
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 -22.699.597 -15.375.296
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
73.124.344 180.594.914 58.185.830 143.322.016
DÖNEM KARI (ZARARI)
73.124.344 180.594.914 58.185.830 143.322.016
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
548.461 1.076.206 788.041
Ana Ortaklık Payları
72.575.883 179.518.708 58.185.830 142.533.975
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
18.389.438 0 18.389.438
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
14.045.438 14.045.438
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
6 5.046.272 5.046.272
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-702.272 -702.272
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 -702.272 -702.272
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 803.754 0 -31.402
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
6 803.754 -16.177
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -15.225
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 -15.225
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
18.389.438 803.754 18.389.438 -31.402
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
91.513.782 181.398.668 76.575.268 143.290.614
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
548.461 1.076.206 788.041
Ana Ortaklık Payları
90.965.321 180.322.462 76.575.268 142.502.573http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/701723


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.385 Değişim: -1,20% Hacim : 13.366 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.376 24.09.2021 Yüksek 1.397
Açılış: 1.397
8,8392 Değişim: 0,88%
Düşük 8,7526 24.09.2021 Yüksek 8,8786
Açılış: 8,7619
10,3685 Değişim: 0,58%
Düşük 10,2810 24.09.2021 Yüksek 10,4184
Açılış: 10,3091
496,61 Değişim: 1,16%
Düşük 490,64 24.09.2021 Yüksek 500,06
Açılış: 490,90
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.