KAP ***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2023 - 22:44
KAP ***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
25 1.830.613 1.103.515
Satışların Maliyeti
25 -1.166.604 -756.729
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
664.009 346.786
BRÜT KAR (ZARAR)
664.009 346.786
Genel Yönetim Giderleri
26 -177.522 -101.638
Pazarlama Giderleri
26 -323.289 -162.032
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-5.905 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
28 711.131 754.185
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
28 -181.344 -140.841
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
687.080 696.460
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
29 4.155.238 800.793
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-690 -2.826
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
5 -86.972 4.585
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.754.656 1.499.012
Finansman Gelirleri
30 29.210 37.698
Finansman Giderleri
30 -205.305 -31.714
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.578.561 1.504.996
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-400.485 -241.402
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
31 -112.224 -176.097
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 -288.261 -65.305
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.178.076 1.263.594
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.178.076 1.263.594
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
316 12
Ana Ortaklık Payları
4.177.760 1.263.582
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç 6,09660000 1,84390000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
113.449 517.111
Dönem Karı (Zararı)
4.178.076 1.263.594
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-3.702.755 -734.225
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15,18,19,20 64.592 19.530
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
174.427 61.059
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -3.935
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 11.927 2.494
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
5 162.500 62.500
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
115.569 6.340
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 87.168 6.367
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 28.401 -27
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
29 -170.033 -190.740
Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler
4 -915.379 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-116.062 -29.118
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-160.959 -58.044
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
44.897 28.926
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
14.407 -3.602
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.132.929 -765.972
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
18 -3.004.191 -565.517
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-134.371 -183.520
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
30 5.633 -16.935
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
5 -75.528 -67.085
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
31 400.485 241.402
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
0 3.987
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-36 -28
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
29 -62.268 -9.998
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-127.285 57.531
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-25.723 -7.150
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
80.912 7.534
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-169.325 29.775
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-181.663 16.471
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
150.943 2.696
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
33.753 10.912
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-16.182 -2.707
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
348.036 586.900
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
22 -9.052 -2.822
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-225.535 -66.967
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.469.329 66.257
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
4 -2.401.797 0
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
144.341 9.998
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
5 -162.500 -103.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.834 4.743
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19,20 -126.587 -21.297
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 0 9.163
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -3.121 -24.090
Alınan Temettüler
29 170.033 190.740
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-94.532 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.646.754 -174.178
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 2.174.316 343.280
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -373.107 -401.119
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -41.987 -18.875
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
8.370 5.266
Ödenen Temettüler
-200.096 -150.757
Ödenen Faiz
-35.364 -11.356
Alınan Faiz
114.622 59.383
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-709.126 409.190
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-709.126 409.190
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 1.265.256 854.776
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 556.130 1.263.966


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 556.168 1.265.256
Finansal Yatırımlar
388.038 166.593
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
388.038 166.593
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
8 388.038 166.593
Ticari Alacaklar
798.479 232.675
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10 3.573 3.381
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
11 794.906 229.294
Diğer Alacaklar
1.118 709
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
10 927 544
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 191 165
Türev Araçlar
17 0 7.415
Stoklar
13 786.692 116.865
Peşin Ödenmiş Giderler
14 53.468 4.034
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 28.904 3.317
Diğer Dönen Varlıklar
23 40.099 183
ARA TOPLAM
2.652.966 1.797.047
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.652.966 1.797.047
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
11.844.288 5.841.365
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
157.609 150.147
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
8 157.609 150.147
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
8 11.686.679 5.691.218
Diğer Alacaklar
347 355
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
10 220 339
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 127 16
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5 272.320 196.394
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
18 5.179.691 2.172.379
Maddi Duran Varlıklar
19 2.134.828 5.758
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 50.927 41.961
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 828.087 21.671
Peşin Ödenmiş Giderler
14 45.692 4.715
Ertelenmiş Vergi Varlığı
31 85.953 7.196
Diğer Duran Varlıklar
23 136.758 5.603
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
20.578.891 8.297.397
TOPLAM VARLIKLAR
23.231.857 10.094.444
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
441.504 55.653
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.964 1.579
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9,10 1.964 1.579
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
439.540 54.074
Banka Kredileri
9 411.941 41.970
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 27.599 12.104
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
20.000 40.435
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 20.000 40.435
Ticari Borçlar
649.823 288.793
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10 24.036 12.181
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
11 625.787 276.612
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
22 21.678 1.544
Diğer Borçlar
24.283 15.265
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
10 6 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 24.277 15.265
Türev Araçlar
17 6.588 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 4.101 20.283
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
31 24.724 112.448
Kısa Vadeli Karşılıklar
116.719 8.335
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 54.027 7.245
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
21 62.692 1.090
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
857 185
ARA TOPLAM
1.310.277 542.941
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.310.277 542.941
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.495.271 31.494
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
10.441 12.413
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9,10 10.441 12.413
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.484.830 19.081
Banka Kredileri
9 1.466.823 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 18.007 19.081
Uzun Vadeli Karşılıklar
122.519 9.116
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22 122.519 9.116
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
31 1.550.122 478.564
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.167.912 519.174
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.478.189 1.062.115
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
18.751.906 9.032.255
Ödenmiş Sermaye
24 685.260 685.260
Sermaye Düzeltme Farkları
24 105.777 105.777
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
11.001.036 5.302.218
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10.925.582 5.276.605
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-50.766 -4.054
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10.976.348 5.280.659
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
75.454 25.613
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
51.179 10.010
Yabancı Para Çevrim Farkları
10.010 10.010
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
41.169 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
24 295.070 318.456
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.435.824 1.346.952
Net Dönem Karı veya Zararı
4.177.760 1.263.582
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.762 74
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
18.753.668 9.032.329
TOPLAM KAYNAKLAR
23.231.857 10.094.444


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
685.260 105.777 -4.051 3.798.624 0 10.010 284.078 402.548 5.282.246 62 5.282.308
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-12.607 12.607 1.128.039 1.128.039 1.128.039
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
685.260 105.777 -4.051 3.786.017 12.607 10.010 284.078 1.530.587 6.410.285 62 6.410.347
Transferler
32.878 -32.878 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3 1.494.642 13.006 1.263.582 2.771.227 12 2.771.239
Kar Payları
-150.757 -150.757 -150.757
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
1.500 1.500 1.500
Dönem Sonu Bakiyeler
685.260 105.777 -4.054 5.280.659 25.613 10.010 318.456 1.346.952 1.263.582 9.032.255 74 9.032.329
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
685.260 105.777 -4.054 5.306.272 0 10.010 0 318.456 218.913 755.060 7.395.694 74 7.395.768
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-25.613 25.613 1.128.039 508.522 1.636.561 1.636.561
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
685.260 105.777 -4.054 5.280.659 25.613 10.010 0 318.456 1.346.952 1.263.582 9.032.255 74 9.032.329
Transferler
-25.386 1.288.968 -1.263.582 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-46.712 5.695.689 49.841 9.917.747 316 9.918.063
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
41.169 4.177.760
Kar Payları
-200.096 -200.096 -200.096
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
1.372 1.372
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
2.000 2.000 2.000
Dönem Sonu Bakiyeler
685.260 105.777 -50.766 10.976.348 75.454 10.010 41.169 295.070 2.435.824 4.177.760 18.751.906 1.762 18.753.668


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
4.178.076 1.263.594
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
5.698.818 1.507.645
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-58.390 -3
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
49.841 13.006
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
5 49.841 13.006
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
5.995.462 1.573.307
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-288.095 -78.665
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
11.678 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
-299.773 -78.665
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
41.169 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
41.169 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
5 41.169 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.739.987 1.507.645
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.918.063 2.771.239
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
316 12
Ana Ortaklık Payları
9.917.747 2.771.227http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1118852


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.855 Değişim: -2,51% Hacim : 95.641 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.855 06.12.2023 Yüksek 8.112
Açılış: 8.067
28,9092 Değişim: -0,01%
Düşük 28,9053 07.12.2023 Yüksek 28,9140
Açılış: 28,9123
31,1432 Değişim: 0,02%
Düşük 31,1230 07.12.2023 Yüksek 31,1463
Açılış: 31,1368
1.884,12 Değişim: 0,01%
Düşük 1.883,56 07.12.2023 Yüksek 1.884,23
Açılış: 1.883,85
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.