KAP ***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.08.2021 - 18:18
KAP ***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 543.758 434.998 263.626 166.054
Satışların Maliyeti
21 -385.551 -292.027 -183.641 -119.251
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
158.207 142.971 79.985 46.803
BRÜT KAR (ZARAR)
158.207 142.971 79.985 46.803
Genel Yönetim Giderleri
22 -44.801 -38.942 -23.681 -20.683
Pazarlama Giderleri
22 -73.862 -52.257 -39.915 -19.510
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 205.012 136.275 80.276 63.893
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -59.891 -44.271 -23.767 -21.153
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
184.665 143.776 72.898 49.350
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 224.609 69.465 174.791 67.353
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-181 -13 -138 -13
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 -74.117 4.239 -77.619 1.964
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
334.976 217.467 169.932 118.654
Finansman Gelirleri
26 8.489 20.971 2.017 7.474
Finansman Giderleri
26 -12.843 -19.446 -4.670 -13.378
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
330.622 218.992 167.279 112.750
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-54.366 -31.092 -32.249 -12.062
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -54.040 -26.665 -31.556 -11.001
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 -326 -4.427 -693 -1.061
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
276.256 187.900 135.030 100.688
DÖNEM KARI (ZARARI)
276.256 187.900 135.030 100.688
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
9 17 8 -4
Ana Ortaklık Payları
276.247 187.883 135.022 100.692
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç 28 0,40310000 0,27420000 0,19700000 0,14690000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
204.550 133.691v Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
26 -2.018 -17.595
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -8.992 -4.597
Verg8 -3.585
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-37.233 -22.722
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
65.187 -4.252
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-2.122 2.757
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
272.285 136.220
Alınan Faiz
22.835 16.621
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18 -732 -316
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
27 -89.838 -18.834
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
81.661 68.159
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
0 630
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
3 -103.000 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.161 1.278
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15, 16 -4.988 -2.807
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 4.847 2.478
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -8.099 -492
Alınan Temettüler
25 190.740 67.072
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-220.251 11.698
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 21.904 167.913
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -74.933 -88.693
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -6.667 -7.211
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
0 604
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-2.953 0
Ödenen Temettüler
-150.757 -50.024
Ödenen Faiz
-6.845 -10.891
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
65.960 213.548
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
65.960 213.548
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 854.776 672.294
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 920.736 885.842


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 921.509 856.115
Finansal Yatırımlar
66.054 25.074
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
66.054 25.074
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
6 66.054 25.074
Ticari Alacaklar
235.712 225.504
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 8.386 1.968
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 227.326 223.536
Diğer Alacaklar
170 388
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 0 160
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 170 228
Türev Araçlar
814 0
Stoklar
11 113.898 149.134
Peşin Ödenmiş Giderler
12 6.129 4.024
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18 6.978
Diğer Dönen Varlıklar
19 1.388 219
ARA TOPLAM
1.345.692 1.267.436
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.345.692 1.267.436
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4.188.748 4.222.122
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
70.837 104.211
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
6 70.837 104.211
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 4.117.911 4.117.911
Ticari Alacaklar
0 21
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0 21
Diğer Alacaklar
12 292
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 0 280
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 12 12
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 104.689 84.408
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 333.485 333.008
Maddi Duran Varlıklar
15 4.869 5.344
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 14.612 20.112
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 11.268 10.429
Peşin Ödenmiş Giderler
12 11.320 8.933
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 5.705 6.031
Diğer Duran Varlıklar
19 4.765 12.095
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.679.473 4.702.795
TOPLAM VARLIKLAR
6.025.165 5.970.231
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
26.828 87.379
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.110 3.309
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7, 8 2.110 3.309
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
24.718 84.070
Banka Kredileri
7 16.685 72.882
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 8.033 11.188
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
73.913 30.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 73.913 30.000
Ticari Borçlar
237.757 274.990
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 25.738 15.752
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 212.019 259.238
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 1.448 1.011
Diğer Borçlar
8.005 8.889
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 8.005 8.889
Türev Araçlar
97 4.254
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 1.370 3.492
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27 30.151 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.604 3.952
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 3.498 2.835
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 1.106 1.117
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 223 143
ARA TOPLAM
384.396 414.110
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
384.396 414.110
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7.815 50.090
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7.815 50.090
Banka Kredileri
7 0 40.000
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 7.815 10.090
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8, 12 19.498 19.498
Uzun Vadeli Karşılıklar
7.015 7.091
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 7.015 7.091
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 197.134 197.134
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
231.462 273.813
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
615.858 687.923
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.409.236 5.282.246
Ödenmiş Sermaye
20 685.260 685.260
Sermaye Düzeltme Farkları
20 105.777 105.777
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.794.573 3.794.573
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.794.573 3.794.573
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.051 -4.051
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.798.624 3.798.624
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10.010 10.010
Yabancı Para Çevrim Farkları
10.010 10.010
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 318.456 284.078
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
218.913 80.459
Net Dönem Karı veya Zararı
276.247 322.089
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
71 62
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.409.307 5.282.308
TOPLAM KAYNAKLAR
6.025.165 5.970.231


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
685.260 105.777 -4.056 3.067.069 10.010 231.153 19.280 162.728 4.277.221 37 4.277.258
Transferler
51.525 111.203 -162.728 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-40.621 187.883 147.262 17 147.279
Kar Payları
-50.024 -50.024 -50.024
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
1.400 1.400 1.400
Dönem Sonu Bakiyeler
685.260 105.777 -4.056 3.026.448 10.010 284.078 80.459 187.883 4.375.859 54 4.375.913
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
685.260 105.777 -4.051 3.798.624 10.010 284.078 80.459 322.089 5.282.246 62 5.282.308
Transferler
32.878 289.211 -322.089 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
276.247 276.247 9 276.256
Kar Payları
-150.757 -150.757 -150.757
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
1.500 1.500 1.500
Dönem Sonu Bakiyeler
685.260 105.777 -4.051 3.798.624 10.010 318.456 218.913 276.247 5.409.236 71 5.409.307


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
276.256 187.900 135.030 100.688
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 -40.621 0 -40.621
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 -358 0 -358
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
3 0 -358 0 -358
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 -42.382 0 -42.382
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 2.119 0 2.119
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
0 2.119 0 2.119
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 -40.621 0 -40.621
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
276.256 147.279 135.030 60.067
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
9 17 8 -4
Ana Ortaklık Payları
276.247 147.262 135.022 60.071http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957010


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.392 Değişim: -1,94% Hacim : 11.742 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.386 20.09.2021 Yüksek 1.408
Açılış: 1.408
8,6660 Değişim: 0,22%
Düşük 8,6297 20.09.2021 Yüksek 8,7266
Açılış: 8,6468
10,1794 Değişim: 0,39%
Düşük 10,1186 20.09.2021 Yüksek 10,2390
Açılış: 10,1402
491,97 Değişim: 0,81%
Düşük 484,23 20.09.2021 Yüksek 492,96
Açılış: 488,03
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.