KAP ***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2019 - 19:29
KAP ***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 610.711 510.386 208.968 150.571
Satışların Maliyeti
18 -395.377 -331.592 -131.378 -107.189
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
215.334 178.794 77.590 43.382
BRÜT KAR (ZARAR)
215.334 178.794 77.590 43.382
Genel Yönetim Giderleri
19 -45.327 -46.571 -14.453 -12.823
Pazarlama Giderleri
19 -87.954 -93.310 -28.158 -29.249
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 144.406 338.163 40.752 224.899
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -80.089 -120.580 -46.780 -81.800
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
146.370 256.496 28.951 144.409
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 113.027 73.370 3 1.218
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-124 -1 -118 -1
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 -73.357 19.511 347 3.554
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
185.916 349.376 29.183 149.180
Finansman Gelirleri
23 3.807 16.788 823 11.960
Finansman Giderleri
23 -74.109 -11.614 -28.635 -6.961
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
115.614 354.550 1.371 154.179
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-13.229 -63.518 -321 -36.806
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -23.597 -63.494 -158 -38.662
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 10.368 -24 -163 1.856
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
102.385 291.032 1.050 117.373
DÖNEM KARI (ZARARI)
102.385 291.032 1.050 117.373
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-5 -20 0 -18
Ana Ortaklık Payları
102.390 291.052 1.050 117.391
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç 25 0,14940000 0,42470000 0,00150000 0,17130000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
135.663 297.686
Dönem Karı (Zararı)
102.385 291.032
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
22.093 -19.125
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.2.1, 12, 13, 14 16.099 7.844
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
75.376 2.469
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -7 1.105
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 383 1.364
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
3 75.000 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.921 3.177
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 1.952 3.089
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 -31 88
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
22 -79.511 -71.569
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-23.345 -25.181
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -45.845 -38.504
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21, 23 22.500 13.323
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.626 36.050
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
51.430 -18.557
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-44 -1.769
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
51.474 -16.788
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -1.643 -19.511
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 13.229 63.518
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
0 2.686
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
37 -32
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
22 -33.126 0
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
22 0 -19
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.382 20.951
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-24.147 -9.284
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
16.389 -29.629
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.772 -5.237
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-3.152 -3.456
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.147 39.978
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
952 5.807
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
201 22.772
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
119.096 292.858
Alınan Faiz
42.339 41.012
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -1.286 -921
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-24.486 -35.054
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -209
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
91.960 2.577
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
3 85.888 0
İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-75.000 -68.825
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
37 43
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13, 14 -2.901 -7.527
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 2.746 7.564
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -1.802 -3.153
Alınan Temettüler
3, 22 82.992 74.352
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 123
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-254.381 -77.786
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
48.388 60.175
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-53.749 0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
0 13.073
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-20.188 0
Ödenen Temettüler
-205.578 -137.052
Ödenen Faiz
-23.254 -13.982
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-26.758 222.477
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-26.758 222.477
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 619.899 505.251
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 593.141 727.728


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 594.989 619.899
Finansal Yatırımlar
1.204 1.146
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.204 1.146
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
6 1.204 1.146
Ticari Alacaklar
211.946 186.135
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 2.564 468
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 209.382 185.667
Diğer Alacaklar
552 490
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 399 370
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
153 120
Stoklar
10 89.912 87.536
Peşin Ödenmiş Giderler
4.488 2.522
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 993 13.810
Diğer Dönen Varlıklar
1.099 845
ARA TOPLAM
905.183 912.383
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
905.183 912.383
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
3.023.210 3.023.135
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
3.560 3.392
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
6 3.560 3.392
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 3.019.650 3.019.743
Diğer Alacaklar
418 343
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 406 331
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 12
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 69.286 123.873
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 352.761 357.183
Maddi Duran Varlıklar
13 5.404 6.048
Kullanım Hakkı Varlıkları
2.2.1 17.327 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 14.468 14.396
Peşin Ödenmiş Giderler
2.341 1.136
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 15.306 5.777
Diğer Duran Varlıklar
10.324 12.198
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.510.845 3.544.089
TOPLAM VARLIKLAR
4.416.028 4.456.472
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
95.248 35.902
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.560 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7, 8 2.560 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
92.688 35.902
Banka Kredileri
7 85.896 35.870
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 6.792 32
Ticari Borçlar
202.415 193.681
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 7.342 7.065
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 195.073 186.616
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 1.232 1.060
Diğer Borçlar
6.628 6.123
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6.628 6.123
Türev Araçlar
11 31.286 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
651 450
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.712 4.409
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 3.290 2.956
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 1.422 1.453
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
129 112
ARA TOPLAM
342.301 241.737
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
342.301 241.737
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9.466 48.076
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.960 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7, 8 3.960 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5.506 48.076
Banka Kredileri
7 0 48.076
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 5.506 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 19.498 19.498
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.411 4.079
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 4.411 4.079
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 144.399 145.238
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
177.774 216.891
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
520.075 458.628
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.895.921 3.997.807
Ödenmiş Sermaye
17 685.260 685.260
Sermaye Düzeltme Farkları
17 105.777 105.777
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.742.228 2.742.126
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.742.228 2.742.126
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.058 -4.058
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.746.286 2.746.184
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10.010 10.010
Yabancı Para Çevrim Farkları
10.010 10.010
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 231.153 199.697
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19.103 14.818
Net Dönem Karı veya Zararı
102.390 240.119
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
32 37
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.895.953 3.997.844
TOPLAM KAYNAKLAR
4.416.028 4.456.472


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
685.260 105.777 -3.874 10.010 2.332.744 168.095 36.481 146.095 3.480.588 67 3.480.655
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2.332.744 -2.332.744 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
685.260 105.777 -3.874 2.332.744 10.010 0 168.095 36.481 146.095 3.480.588 67 3.480.655
Transferler
30.602 115.493 -146.095 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
57 291.052 291.109 -20 291.089
Kar Payları
-137.052 -137.052 -137.052
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-104 -104 -104
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
1.000 1.000 1.000
Dönem Sonu Bakiyeler
685.260 105.777 -3.874 2.332.801 10.010 0 199.697 14.818 291.052 3.635.541 47 3.635.588
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
685.260 105.777 -4.058 2.746.184 10.010 199.697 14.818 240.119 3.997.807 37 3.997.844
Transferler
30.256 209.863 -240.119 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
102 102.390 102.492 -5 102.487
Kar Payları
-205.578 -205.578 -205.578
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
1.200 1.200 1.200
Dönem Sonu Bakiyeler
685.260 105.777 -4.058 2.746.286 10.010 231.153 19.103 102.390 3.895.921 32 3.895.953


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
102.385 291.032 1.050 117.373
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
102 57 0 0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0 -2 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
13 59 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
3 13 59 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
89 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
102 57 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
102.487 291.089 1.050 117.373
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-5 -20 0 -18
Ana Ortaklık Payları
102.492 291.109 1.050 117.391http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795661


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: 0,00% Hacim : 26.779 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.423 07.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.432
8,2439 Değişim: 0,12%
Düşük 8,2246 10.05.2021 Yüksek 8,2530
Açılış: 8,234
10,0297 Değişim: 0,03%
Düşük 10,0015 10.05.2021 Yüksek 10,0621
Açılış: 10,0268
485,81 Değişim: 0,21%
Düşük 484,13 10.05.2021 Yüksek 487,01
Açılış: 484,79
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.